tsukuri
JudoMania > , > Tsukuri – hvordan havne i kastposisjon?

Tsukuri – hvordan havne i kastposisjon?

Sist oppdatert 20.03.2023.

Tsukuri betyr “å lage”, “å konstruere”, “et stykke arbeid”. Hensikten med tsukuri er å forstyrre balansen til motstanderen. Tsukuri er en viktig fase og del av alle kastteknikker i judo. I det øyeblikk du er fornøyd med din tsukuri, skal du satse alt du har på den teknikken som egner seg best i forhold til motstanderens posisjon og retningen på balansebruddet.

Bevegelsen som utgjør selve utførelsen av kastet kalles kake. Kake er altså selve angrepet. Overgangen mellom tsukuri og kake skjer så hurtig at det kreves et efarent øye for å deinere dette øyeblikket. Tsukuri er de forberedelsene tori gjør mellom selve balansebruddet (kuzushi) og utførelsen av kastet (kake). Hensikten er å sette seg selv og uke i en posisjon slik at kastet kan utføres med minimal bruk av energi. Dette er i tråd med det aller mest grunnleggende prinsippet i judo.

Samtidig som man har fått uke i en gunstig posisjon, for eksempel ved å utføre et balansebrudd, må man plassere seg selv i en ditto god posisjon slik at kastet kan utføres i nøyaktig rett øyeblikk.

Tsukuri is the entry and proper fitting in of your body into the position taken just before the moment required for completion of your throwing technique.

Inokuma og Sato (1979, s. 14)

Inokuma og Sato er altså opptatt av at tsukuri i størst grad handler om toris forflytning til en gunstig posisjon. Andre innflytelsesrike judotrenere som Kazuzo Kudo mener at det i større grad handler om å få uke i en gunstig posisjon (Jones, 2018).

Kenji Tomiki er opptatt av at tskukuri kan deles opp i to elementer: aite-no-tsukuri (forberede motstanderen) og jibun-no-tsukuri (forberede seg selv). Forberedelsene av motstanderen handler om å bryte balanse. Det er altså vanskelig å skille fullt og helt mellom kuzushi og tsukuri.

Uansett hvilken tilnærming man mener har mest for seg, så er hensikten at tori og uke skal stå på en måte som gjør det enklest mulig å utføre kastet. Dette handler om mer en selve balansebruddet. Det hjelper ikke å kun bryte uke balanse om man ikke er plassert slik at man kan utnytte dette til egen fordel.

Kilder

  • Inokuma, I. og Sato, N. (1979) Best Judo, Kodansha
  • Jones, L. (2018). Kuzushi, Tsukuri and Kake in Kodokan Judo. The Kano Society Bulletin, 37.
  • Tomiki, K. (n.d.). Principles of Judo. [Lastet ned 21.12.2020] fra http://ju- doinfo.com/tomiki.htm

Bilder

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

Les mer her

0:00
0:00