JudoMania > Judo-waza

Judo-waza

Judo-waza (judoteknikker) deles gjerne inn i tre hovedgrupper, der kast- og kontrollteknikkene er viktigst. I tillegg finnes det spark og slag i judo, men slike teknikker trenes det ikke på – bortsett fra i kata. I tillegg kan vi regne fallteknikker som den fjerde gruppen med grunnleggende teknikker i judo.

Les mer om teknikkene her

Det finnes over hundre ulike teknikker i judo. Hver eneste teknikk kan utføres på mange ulike måter avhengig av mange faktorer som størrelse, styrke, alder og erfaring. Teknikkene kan utføres til høyre og venstre, i kombinasjon med hverandre, eller de kan settes inn som et forsvar mot motstanderens angrep.

Teknikkene deles inn eller klassifiseres på mange ulike måter. Kodokan og IJF må vel kunne sies å være de to mest gyldige kildene til informasjon om judoteknikkene. Jeg har derfor forsøkt å vise hvilke teknikker som Kodokan og IJF ikke godtar som fullverdige teknikker. Dersom IJF ikke aksepterer en teknikk kan den ikke brukes i konkurranse.

Bilder

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

0:00
0:00