JudoMania > > Seiryoku zenyo

Seiryoku zenyo

Sist oppdatert 21.03.2023.

Seiryoku zenyo er et av de aller mest grunnleggende prinsippene i judo. Uttrykket betyr “maksimalt effektiv bruk av energi”, men det handler ikke bare om de kreftene man bruker på judomatta.

Seiryoku zenyo kan forklares på følgende måte: “Sei” har med det essensielle og mystiske ved ting å gjøre. I Asia ser man på “sei” som en slags livsenergi som overføres fra foreldre til barn ved unnfangelsen. Denne energiformen kommer som en fast størrelse, og den kan ikke erstattes eller repareres dersom den ødelegges eller forsvinner ut av kroppen. Når energien er oppbrukt, dør individet. Denne energiformen er mer grunnleggende enn ki.

“Ryoku” betyr kraft eller styrke. Kano mener med dette den essensielle kraften eller styrken hvert individ besitter. Dette betyr at “seiryoku” kan oversettes med vitalitet eller energi.

“Zen” betyr i denne sammenhengen god, korrekt, best eller riktig. “Yo” betyr å bruke, benytte. “Seiryoku zenyo” er dermed en oppfordring om å “bruke livsenergien din på den mest fornuftige og mest effektive måten”.

Uttrykket minner oss på at vi ikke må kaste bort livet vårt, men i stedet gjøre en innsats for å være målrettede og effektive. Uten å ha trent judo kan det virke vanskelig å forstå dette prinsippet. Det blir nesten som å forsøke å forklare fargen blå til en person som har vært blind hele livet.

Man kan bruke all sin pedagigikk og språkmektighet, men vedkommende vil aldri helt klare å forstå hva du mener. Man kan med god grunn hevde at det er så å si umulig å forstå hva som menes med seiryoku zenyo uten å ha kjempet i shiai eller i andre situasjoner der fokus, nøyaktighet, målrettethet og effektivitet her helt sentrale elementer. Det overstående prinsippet kombineres ofte med “jiko no kansei” som betyr “å perfeksjonere seg selv”.

Seiryoku zenyo gjelder for alle områder i livet, også det samfunnsnyttige og sosiale. Begrepet henger nøye sammen med et annet uttrykk som sto sentralt for Jigoro Kanojita kyoei.

Gjennom regelmessig judotrening er det meningen at prinsippet om mest mulig effektiv bruk av energi og krefter skal gjennomsyre en judoutøvers liv på alle områder.

Det internasjonale judoforbundet (IJF) sier at seiryoku zenyo er selve essensen i judo. Her er et meget godt foredrag, av Renée Hock (f. 1971), som forklarer dette prinsippet på en fin måte. Se gjerne hele foredraget. Det er bare 17 minutter langt, og seiryoku-prinsippet forklares etter omtrent 4-5 minutter:

Kilder

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

Les mer her

0:00
0:00