Arne Midtlund (Pettersen) slapper av etter en treningsøkt i Kragerø.
JudoMania > Om JudoMania

Om JudoMania

Sist oppdatert 19.02.2024.

JudoMania har vært på nett siden 1997. Den gangen var internett i sin spede barndom her i Norge. Etterhvert har nettet blitt en naturlig del av de fleste folks hverdag. Nedenfor kan du lese litt om designet og historikken til disse nettsidene.

1997

Den første varianten av JudoMania var preget av at Internett var nytt for meg. Jeg brukte grafikk der jeg kunne brukt tekst, menyen var plassert til høyre på siden, og innholdet var tynt. I tillegg var det slik at når man hadde klikket på et par linker, visste man ikke hvor i systemet man var. Selv om det bare var å klikke på overskriften for å komme til forsiden, var ikke systemet intuitivt nok.

Ellers følte jeg at jeg var ganske flink til å bruke farger og fonter på en fornuftig måte. Allerede 8. mars 1997, på selveste kvinnedagen, skrev jeg det første nyhetsbrevet til de som ønsket meldinger hver gang sidene ble oppdatert.

(Noe som for øvrig er ganske irriterende er at jeg ikke hadde gode rutiner for å ta vare på e-postadressene til abonnentene mine. Så dermed forsvant over 100(!) faste lesere av JudoMania som følge av at PC-en min låste seg. Så backup, backup, backup!)

Slike plakater hang jeg opp i dojoer overalt der jeg trente judo. Her ser du også noen bilder av den aller første versjonen av JudoMania Online.

27. mars 1997

Den neste varianten av JudoMania hadde et design som var inspirert av diverse sider på nettet, blant andre den tidens utgave av CNET. Menyen var flyttet over til venstre side, og sidene virket noe mer gjennomtenkte.

Fortsatt var det et problem at de som brukte sidene ikke uten videre kunne finne tilbake til startsiden. De måtte ha såpass erfaring at de visste det stort sett går an å klikke på overskriften. Jeg hadde også forsøkt å lage en ny overskrift. Blant annet var det ny font og en rød runding som skulle symbolisere det japanske flagget. Bildet øverst på forsiden som skulle vise hva den siste artikkelen handlet om var også en god idé, synes jeg. I tillegg var det en del nytt innhold på sidene. Blant annet kunne man lese om judoteknikker, og man kunne se flere bilder.

29. mars 1997 førsøkte jeg å innføre tospråklige nettsider, og det tok mildt sagt mye tid å vedlikeholde både de norske og engelske sidene. 9. november kuttet jeg ut de engelske sidene.

30. oktober forsøkte jeg meg med såkalte Aktive Kanaler. Et system som kom med Internet Explorer 4.0. Dette var svært lite fruktbart, og jeg kuttet det raskt ut.

Jeg forsøkte stadig å gjøre sidene mer interaktive i løpet av 1998. Et diskusjonsforum var blant annet en del av JudoMania. I tillegg la jeg inn en søkefunksjon, tilbud om nyhetsbrev, meningsmålinger og nyheter om judo fra hele verden. Jeg begynte også legge ut mange artikler på sidene til JudoMania.

På slutten av dette året, altså 1997, ble jeg leder av en IT-komité som skulle sørge for oppdatert innhold og design av NJFs hjemmeside.

Omtaler av JudoMania Online i 1997

Modum WebDesign
For å bli omtalt av Modum WebDesign må man ha laget et hjemmeside med familievennlig innhold og god design. Her er omtalen JudoMania Online fikk 21. desember:

Your homepage is excellent in both design and containts, and is of good quality. And is awarded with the Modum WebDesign award. Continue with the good work, so that others on internet can enjoy it.

Modum WebDesign, 1997

Medaille d’Or Award
Denne omtalen fikk jeg i oktober da JudoMania Online fortsatt var tospråklig:

A good looking site in Norwegian and English devoted to the art of judo. Areas covered include background on judo itself; techniques; a photo gallery and film clips; and much more.

Medaille d’Or Award, 1997

NRK Petre – Safari
Denne omtalen hørte jeg dessverre ikke selv, men på Petres hjemmeside kunne jeg i alle fall lese dette om JudoMania Online:

Norsk web-sted om judo. Interessant innhold og god design gjør JudoMania til en vinner! JMO ble omtalt i radioen 11. august.

NRK Petre, Safari, 1997

Radio Tønsberg AS
JudoMania Online ble omtalt som en av fire gode hjemmesider 2. september i programposten NettSurfer.

Orchid Award for Page Excellence
I juli fikk jeg en e-post med feølgende melding:

The following site have EARNED the exclusive Orchid Award for Page Excellence – JudoMania Online.

Orchid Award for Page Excellence, 1997

SPORTQuest
JudoMania Online mottok “Site of the Week Award” i uke 11.

1998

Omtaler av JudoMania Online i 1998

Links2Go Key Resource
Links2Go Key Resource award blir gitt til mindre enn en av tusen sider som handler om bestemte emner. Sidene velges ut i forhold til hvordan andre hjemmesider vurderer og plasserer link til din hjemmeside. Kun de beste og mest populære hjemmesidene får plass hos Links2Go. 23. juli ble JMO utvalgt som en slik hjemmeside.

Mimes brønn
Mimes brønn var et websted som holdt oversikt over pedagogiske ressurser på Internett. Her kunne man finne hjemmesider som lærere og elever hadde nytte av. 10. april ble dette skrevet om JMO:

Inneholder historikk, kulturell bakgrunn og en del bilder. Kan benyttes i tillegg til undervisning i gymsal, for å øke interesse, motivasjon og kunnskap.

Mimes brønn, 1998

NRK Petre – Ni-11!
I januar ble JudoMania Online omtalt som en av dagens interessante linker.

29. januar 1999

Logo og overskrift var et stadig tilbakevendende tema når jeg skulle evaluere sidene mine. Etter hvert fant jeg ut at jeg skulle kombinere flere elementer i overskriften: judomotiv, tekst og ikon/logo. Dette fungerte ganske greit, og jeg forsøkte meg fram med mange ulike judomotiv øverst til venstre. Problemet var bare at jeg ikke fant et bilde jeg syntes var illustrerende nok for innhold – enten var det for tradisjonsbundet eller så var det for moderne. Ikonet øverst til høyre fikk de japanske tegnene for judo ved siden av seg og forkortelsen JMO på seg. Jeg hadde begynt å tenke mer på å skape et sett av tegn og ikon som var lett gjenkjennelige.

I tillegg fant jeg et system som gjorde at den aller nyeste saken presenteres øverst til venstre, deretter kommer den nest nyeste saken, og så følger resten nedenfor.

29. januar 1999 la jeg til et søkefelt på alle sidene til JudoMania slik at man kunne søke blant dokumentene som tilhørte nettsidene.

I gjennomsnitt er det 37 personer som besøker JMO hver dag i 1999. Oktober 1999 var en foreløpig rekordmåned med 47 treff i døgnet, mens i mars 1999 var det bare 21 personer innom hvert døgn.

2. november 1999 var det 85 ulike e-postadresser i registeret til JMO. Disse 85 adressene fikk tilsendt en e-post, et nyhetsbrev, når JMO ble oppdatert.

Omtaler av JudoMania Online i 1999

United Combat Arts
2. november ble JudoMania Online tildelt en såkalt “Best of the Web”-pris fra United Combat Arts.

Ebeltoft Judoklub
1. mai ble dette skrevet om JMO:

Den ultimative judohjemmeside, som virkelig går i dybden med judoens teknikker, historie m.m. Den har dog ingen links, sådan da. Karakter: 1 (beste karakter).

Ebeltoft Judoklub, 1999

Nielsen Web Sites & Business Graphics
Nielsen Web Sites & Business Graphics er et firma som lager grafiske og tekniske illustrasjoner, designer hjemmsider, oppjusterer gamle sider, lager bannere og så videre. Firmaet deler ut bronsje og sølvmerker for webdesign. JMO fikk et sølvmerke 17. januar.

2000

På denne tiden opprettet jeg en såkalt gjestebok på nettsidene. Det ble et ganske populært innslag. Dette var jo lenge før sosiale medier og smarttelefoner hadde sett dagens lys, så del av informasjon foregikk på en langt mer begrenset måte enn i våre dager. Innleggene i gjesteboka ser du nederst her på denne siden.

Jeg skrev også omtaler av nettsider, og nok en gang kan det være verdt å minne seg selv om at internett rundt tusenårsskiftet var noe helt annet enn det er i våre dager. De beste nettsidene fikk en såkalt Trippel-JMO (trippel fordi jeg vurderte tre ulike egenskaper ved nettsidene):

Trippel-JMO ble tildelt fire nettsider. Utvalget var på langt nær så godt da som nå. Men all cred til disse første ildsjelene som håndkodet nettsider og la ut informasjon til judofolket i Norge.

Omtaler av JudoMania Online i 2000

Links2Go: Judo
Hver tredje måned velger Links2Go ut 50 hjemmesider som regnes som sentrale innen ulike emner. Dette kvartalet ble JudoMania Online plukket ut som nummer 37. Ikke dårlig for en norskspråklig side!

Top Ten JudoSites
På denne hjemmesiden stemmer man over de beste judosidene i verden. 14. juli 2000 ligger JudoMania Online på 11. plass.

2001

I den neste versjonen av JMO, la jeg stor vekt på at det skulle være lett å finne fram. Søkefunksjonen, innholdsfortegnelsen, menyen og flere interne linker skal gjøre det lettere å finne det man er ute etter. Forsiden hadde en liste som viste de til enhver tid 15 mest populære dokumentene hos JMO. Man kunne også anbefale en venn å besøke sidene ved å fylle ut et skjema på forsiden.

Jeg tok hensyn til hva folk så etter både når de kom til sidene mine via andre søkeverktøy og ved hjelp av det de søkte etter når de først var på sidene til JMO.

Det har også vært viktig å holde nedlastingstiden på et minimum. Det var fortsatt noen som brukte modem og ISDN, og disse hadde også krav på funksjonelle nettsider. I den forbindelse brukte jeg også mye tid på å saumfare sidene for eventuelle feil og mangler.

Den 27. august 2001 ble JudoMania Online kåret til “Ukas hjemmeside” av Online.no (Telenor).

Slik så JudoMania Online ut da Telenor kåret dem til ukas nettside.

Oktober 2003

Denne versjonen av JudoMania Online fikk svært kort levetid. Sidene var basert på en ferdiglagd mal, og etter en kort stund ble det klart for meg at sidene var mye mer tungrodde enn det som var hensikten med oppdateringen.

Etter å ha studert loggene ganske nøye fant jeg ut at mange av sidene sjelden eller aldri ble lest. Dette har jeg nå forsøkt å endre. Jeg bør vel også nevne en fullstendig css-basert hjemmeside som bare ble beholdt i et par måneder i begynnelsen av 2004.

2005

Den sjette versjonen av JudoMania Online tok sikte på å ta i bruk moderne nettløsninger som RSS, søkemotorer, CSS og XHTML. Layout-en var ganske massiv og rødbrun. Ganske fornøyd med det meste – bortsett fra at administreringen av sidene tok mer tid enn det å fylle JMO med leseverdig innhold. Når man er en enkel sjel med full jobb, kone og barn, så ble dette rett og slett for tungrodd.

Løsningen ble å investere i et program som hjelper med å snekre sider kjappere og enklere enn noen gang før. I august 2005 ble versjon 7 av JMO lansert.

Februar 2007

JudoMania Online har fått eget domene (adresse). judomania.org inneholder mye av det samme som før. Men sidene er nå fullstendig drevet ved hjelp av WordPress, og dermed er innholdet mer tilgjengelig for kommentarer og innspill fra leserne enn noen gang.

2008

Jeg bruker vanligvis ikke å være så opptatt av å sjekke hvor populære disse judosidene er, men etter å ha vært en liten tur innom Alexa 8. desember 2008, fant jeg ut at JudoMania Online var Norges mest populære nettside om judo. Og ikke nok med det; sidene mine kom ganske høyt opp på andre oversikter også.

Norges mest populære judosider:

 1. JudoMania Online
 2. Norges Judoforbund
 3. Judoklubb
 4. Ippon Judoklubb
 5. Thoms Judo-graderingside
 6. NTNUI Judogruppa
 7. Asker Judoklubb
 8. Judo for fred
 9. Nesodden Judoklubb
 10. Nidaros Judoklubb

JudoMania var høyt på strå blant kampsportsider generelt også:

 1. Kampforum
 2. JudoMania Online
 3. Norges judoforbund
 4. Norges Kampsportforbund
 5. National Taekwon-Do Norway

2009

Fra og med 15. januar 2009 presenterte nettsidene til Norges Judoforbund innleggene mine på JudoMania Online. Ikke bare var det en stor ære; det var også veldig spennende, for å se om flere dermed kunne lese, diskutere og mene noe om judo. Økt engasjement omkring judo er positivt uansett.

JudoMania på judo.no

2014

I løpet av 2014 endret jeg nettadressen fra judomania.org til judomania.no. Det er jo en ganske stor overgang fra de første adressene JudoMania hadde. De så nemlig sånn ut: http://home.sol.no/~tbap/judo/index.html

Høsten 2020

I løpet av høsten 2020 er det aller viktigste som har skjedd at jeg har tatt bort alle sakene, for å legge dem ut på nytt. Hovedpoenget er å sikre at alle bilder, tekster og saker som legges ut på JudoMania er oppdaterte og følger de vanlige reglene for kildehenvisninger og opphavsrett.

Det nyeste designet har også rom for en mørk versjon (dark mode).

Våren 2021

Denne våren lanserte jeg en podcast, JudoMania Podcast, med mye av det samme innholdet som nettsidene har. Forskjellen er kanskje at jeg forsøker å ha et litt større fokus på enkeltindivider og fortellinger i podcasten.

Våren 2023

Våren 2023, nærmere bestemt 20. mars 2023, endret jeg utseendet på nettsidene. Hensikten var å fokusere enda mer på podcasten, men også å modernisere hele nettsiden.

JudoMania – våren 2003

Resultatet ble en mye raskere nettside, men det gjenstår selvsagt å se hva det nye og moderne oppsettet har å si for de som faktisk bruker nettsidene.

I videoen nedenfor kan du se en presentasjon av nettsiden slik den så ut i oktober 2023.

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

28 kommentarer
 • Du er verdens beste og flinkeste kjæreste! Klem fra Stine.

 • Nå drar jeg til USA ett år! Fortsett den gode innsatsen i judo-norge alle dere utøvere der ute! Kjempebra side! Fortsett sånn!

 • Flotte sider og flotte artikler. God design og logo. Fortsett det gode arbeidet. Vi trenger de ildsjelene vi kan få i norsk judo. :-))

 • Bel sito, congratulazioni. Peccato: non capisco il norvegese: sono italiano.

 • jeg hilser til alle som liker judo fordi at jeg trener det selv og liker at det er andre som liker det også. 😉 Liker du å snakke om judo eller liker å maile så send til meg, 🙂

 • Hei, Som gammel judoka som fortsatt er like nysgjerrig på alt som har med judo å gjøre, vil jeg bare skryte av hvor gjennomført BRA informasjon du har samlet på siden din!! Stå på!!

 • bra side driver med sporten selvmedlem av hjk(harstad judo klubb)

 • Hei Bra med god judosite. Jeg trener i Larvik judoklubb, sammen med mine to sønner. Send gjerne en mail, det er hyggelig å høre fra “artsfrender”.

 • Fortsett med å lage disse sidene de er virkelig kuuule!!!!!!!!! Hilsen Sindre Krokstad Judoklubb

 • Kjempe bra side! Endelig en side med et bredt spekter av informasjon om judo =). Keep up the good work! M.v.h. Daniel (Slemdal Judoklubb)

 • 09:01 15/01-2001

  nå er vi på skolen og “sæker” på mozart,men vi kjeder oss såpass mye at vi to lar judoen gå ut over skolegangen vår. Vi har gult belte og går på røyken j klubb

 • En super side,det har jeg lett lenge etter Hilsen RM

 • Hei der! Dette var interessant å lese om. Du har gjort en bra jobb på disse hjemmesidene. Meget bra og enkel design. Jeg var selv en av de første 9 jentene i Norge som startet med judo. I januar 1967 fikk nemlig jenter “lov” til å bli medlem av NJJK(Norsk Judo og Jui Juitsiklubb). Jeg var med i det første såkalte “uoffisielle NM” og vant min klasse (det var judokas fra Blindern og Oslo Politiet med) og var med aktivt til 1978 da jeg tok 4.plass i NM i Bergen På den tiden var både mann og sønn med – begge sort belte. Stå på – judo er en meget interessant hobby dog i dag holder jeg aktivt på som radioamatør. Ta en tur innom min hjemmeside og les om min hobby hvis du får tid. Lykke til videre på hjemmesiden din. Unni G.

 • Veldig bra jobbet og gratulerer med måndes hjemmeside. Dette bidrar til å fremme judosporten i landet. Ta en titt på hvordan vi i Sarpsborg gjør ting om dagen: kampsport.net

 • Hei Arne. Gratulerer med månedens nettside. Du gjør et meget bra arbeid. Mye av den informasjonen som ligger på sidene ville aldri vært kjent for judoutøvere flest, uten din innsats. Lykke til i det videre arbeidet ditt.

 • Kjære Arne. Ville bare si at ved siden av å være en flink webdesigner så er du verdens kjekkeste gutt! Klem fra Stine

 • Syntes judo er sinsykt fett. Jeg har selv 2. mon og jeg trener i BK Judo. Hilsen MOa

 • Hei Arne! Begynner nå å innstallere meg p å Konnerud og behøver å oppdatere NIFS’ hjemmesider. Har du tid og lyst? Vil du være med på se hvilken fremtid NIFS kan ha? Da burde vi komme sammen og snakke litt om hjemmesidene. Jarne

 • Hei på deg Arne. Du vet kanskje ikke hvem jeg er men jeg vet ikke hvem du er heller. Ville bare si at siden din er kul, og at OSLO JUDOKLUBB er den beste klubben i Norge. Vi ruler. Og så må jeg benytte sjansen til å si at Jonas og Albin også er kule, ellers blir de så fornærma. Og en siste lille ting: ALLE SOM LESER DETTE SOM DRIVER MED JUDO OG ER MELLOM 12 OG 19 MÅ MELDE SEG PÅ JUNIOR NM!! Nussings til alle kjente fra ANE

 • Kjempeflott hjemmeside! Håper vi sees til NM i Sandnes 6.oktober 2001.

 • Hey alle sammen! jeg er da søstern til Ane… jeg går faktisk på judo jeg også, men ikke så avansert som Ane da.I dag kom Ane hjem etter lang reising.Men hun er rimelig sløv, ikke vondt ment, feks. jeg hadde busdag i september og fikk gaven nå….! Koz Marte!

0:00
0:00