JudoMania > Judo-waza > Katame-waza

Katame-waza

Katame-waza (kontrollteknikkene) er viktige teknikker i judo. Disse teknikkene brukes når man av en eller annen grunn havner på bakken. Det kan enten være direkte etter en kastteknikk, eller det kan være at man rett og slett går såkalt bakkekamp (ne-waza).

Katame-waza deles ofte inn i tre grupper:

Katame-waza (holdegrep) har til hensikt å hjelpe deg med å kontrollere en motstander som ligger på rygg. Det er de samme grunnleggende prinsippene som gjelder i katame-waza som i nage-waza, men de aller fleste vil nok merke at bakketeknikkene er noe mer styrkekrevende enn de stående teknikkene.

Osaekomi-waza

I tillegg til å lære det faktiske holdegrepet, er det også viktig at man lærer hvordan man kan komme seg i en posisjon der det blir mulig å feste et holdegrep.

Osaekomi-waza

Kesa-gatame og kami-shiho-gatame er de eneste kontrollteknikkene som har godkjente variasjoner (kuzure). Tidligere hadde yoko-shiho-gatame og tate-shiho-gatame også kuzure-versjoner.

TeknikkForbudt
Kesa-gatame
Kuzure-kesa-gatame
Ushiro-kesa-gatame
Kata-gatame
Kami-shiho-gatame
Kuzure-kami-shiho-gatame
Yoko-shiho-gatame
Tate-shiho-gatame
Uki-gatame
Ura-gatame

Shime-waza

Kvelinger eller stranguleringsteknikker er blant de teknikkene som krever mest nøyaktig jobbing med de små tekniske detaljene. Her gjelder det ikke å bruke rå styrke, men heller å jobbe målrettet og konsentrert. All trening med shime-waza må skje under oppsyn av en erfaren trener. Det er dessuten viktig at både tori og uke samarbeider godt slik at man kan slippe opp teknikken tidsnok.

Shime-waza
TeknikkForbudt
Nami-juji-jime
Gyaku-juji-jime
Kata-juji-jime
Hadaka-jime
Okuri-eri-jime
Kata-ha-jime
Katate-jime
Ryo-te-jime
Sode-guruma-jime
Tsukkomi-jime
Sankaku-jime
Do-jimex

Kansetsu-waza

I kansetsu-waza var det tillatt med bend på alle ledd, men dette har etter hvert blitt redusert slik at i våre dager er det kun bend på albuen som kan brukes i shiai og randori.

TeknikkForbudt
Ude-garami
Juji-gatame
Ude-gatame
Hiza-gatame
Waki-gatame
Hara-gatame
Ashi-gatame
Te-gatame
Sankaku-gatame
Ashi-garamix

Bilder

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.