JudoMania > Judo-waza > Katame-waza

Katame-waza

Katame-waza (kontrollteknikker) er viktige teknikker i judo. Disse teknikkene brukes når man havner på bakken. Det kan enten være direkte etter en kastteknikk, eller det kan være at man rett og slett går bakkekamp (ne-waza).

Katame-waza (holdegrep) har til hensikt å hjelpe deg med å kontrollere en motstander som ligger på rygg. Det er de samme grunnleggende prinsippene som gjelder i katame-waza som i nage-waza, men de aller fleste vil nok merke at bakketeknikkene er noe mer styrkekrevende enn de stående teknikkene.

Katame-waza deles inn i tre grupper:

  • Osaekomi-waza
  • Shime-waza
  • Kansetsu-waza

Osaekomi-waza

I tillegg til å lære det faktiske holdegrepet, er det også viktig at man lærer hvordan man kan komme seg i en posisjon der det blir mulig å feste et holdegrep.

Osaekomi-waza

Kesa-gatame og kami-shiho-gatame er de eneste kontrollteknikkene som har godkjente variasjoner (kuzure). Tidligere hadde yoko-shiho-gatame og tate-shiho-gatame også kuzure-versjoner.

TeknikkEr teknikken tillatt i kamp?
Kesa-gatameJA
Kuzure-kesa-gatameJA
Ushiro-kesa-gatameJA
Kata-gatameJA
Kami-shiho-gatameJA
Kuzure-kami-shiho-gatameJA
Yoko-shiho-gatameJA
Tate-shiho-gatameJA
Uki-gatameJA
Ura-gatameJA
KIlder: IJF og Kodokan

Shime-waza

Kvelinger eller stranguleringsteknikker er blant de teknikkene som krever mest nøyaktig jobbing med de små tekniske detaljene. Her gjelder det ikke å bruke rå styrke, men heller å jobbe målrettet og konsentrert. All trening med shime-waza må skje under oppsyn av en erfaren trener. Det er dessuten viktig at både tori og uke samarbeider godt slik at man kan slippe opp teknikken tidsnok.

Shime-waza
TeknikkEr teknikken tillatt i kamp?
Nami-juji-jimeJA
Gyaku-juji-jimeJA
Kata-juji-jimeJA
Hadaka-jimeJA
Okuri-eri-jimeJA
Kata-ha-jimeJA
Katate-jimeJA
Ryote-jimeJA
Sode-guruma-jimeJA
Tsukkomi-jimeJA
Sankaku-jimeJA
Do-jimeNEI
Kilder: IJF og Kodokan

Kansetsu-waza

I kansetsu-waza var det opprinnelig tillatt med bend på alle ledd, men dette har etter hvert blitt redusert slik at i våre dager er det kun bend på albuen som kan brukes i shiai og randori. Ifølge en kilde, så er forbudet mot bend på bena resultat av en kamp mellom Fusen-ryu-mesteren Mataemon Tanabe og Kodokan-utøveren Yuji Hirooka (3. dan) i 1899, der Tanabe brøt Hirookas ben med et bend på kneet.

TeknikkEr teknikken godkjent i kamp?
Ude-garamiJA
Juji-gatameJA
Ude-gatameJA
Hiza-gatameJA
Waki-gatameJA
Hara-gatameJA
Ashi-gatameJA
Te-gatameJA
Sankaku-gatameJA
Ashi-garamiNEI
Kilder: IJF og Kodokan

Kilder

  • Kazutoshi, Inoue (2019). Fusen-ryū Jūjutsu no Gihō to Rekishi, Bēsubōru Magajin-sha

Bilder

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

0:00
0:00