Katame no kata

Katame no kata er den andre av de såkalte randori no kata. Den første heter nage no kata. I katame no kataen er det femten teknikker, fem fra hver av de tre gruppene osaekomi waza, shime waza og kansetsu waza.

Katame no kata er som regel den andre kataen judoutuvere lærer seg. Selv om det ikke ser slik ut, så er katame no kata fysisk krevende – særlig for uke. Det er også slik at mange høyt graderte japanske trenere ser på denne kataen som viktig for de aller beste utøverne (Jones, 2005)

Teknikkene i katame no kata

Osaekomi waza

 • Kesa gatame
 • Kata gatame
 • Kami shiho gatame
 • Yoko shiho gatame
 • Kuzure kami shiho gatame

Shime waza

 • Kata juji jime
 • Hadaka jime
 • Okuri eri jime
 • Kata ha jime
 • Gyaku juji jime

Kansetsu waza

 • Ude garami
 • Ude hishigi juji gatame
 • Ude hishigi ude gatame
 • Ude hishigi hiza gatame
 • Ashi garami

Katame no kata på Youtube

I katame no kata skal uke legge stor vekt på reelle frigjøringsforsøk. Denne videoen gir gode eksempler på nettopp dette.

Kilder

 • Jones, L. C. (2005). Competition , Kata and the Art of Judo. Journal of Asian Martial Arts14(3), 72–85