JudoMania > Judo-kata > Katame-no-kata

Katame-no-kata

Sist oppdatert 13.06.2024.

Katame-no-kata er den andre av de to kataene som kalles randori-no-kata med et samlebegrep. Den første heter nage-no-kata, og den fokuserer på kastteknikker. I katame-no-kata utfører man kontrollteknikker. Katame-no-kata består av femten teknikker, fem fra hver av de tre gruppene osaekomi-waza, shime-waza og kansetsu-waza.

Viktig! Måten man utfører katame-no-kata på har endret seg flere ganger, og det er ingen grunn til å tro at det vil ta slutt. Ofte er det små detaljer som justeres, men det kan også være større og mer prinsipielle endringer. Teksten nedenfor er først og fremst basert på Kodokans offisielle skriftlige forklaring, men jeg har også lagt til informasjon fra andre kilder. I tillegg har jeg forsøkt å legge inn forklarende tillegg som kom fram i løpet av en Masterclass i 2024 der Kent Westerby (leder av dan-kommisjonen, 6. dan) var hovedinstruktør.

Katame-no-kata er som regel den andre kataen judoutøvere lærer seg. Katame-no-kata har vært en del av judopensumet siden 1885-1886. Det betyr at judoutøvere har øvd på denne kataen helt siden de aller første årene på Kodokan, altså snart 140 år!

I utgangspunktet besto kataen av 10 teknikker, men hvilke teknikker dette var finnes det ingen skriftlige kilder som beskriver. Katame-no-kata ble etter hvert utvidet til de 15 teknikkene vi er vant til å se i våre dager.

Selv om det kanskje ikke ser slik ut ved første øyekast, så er katame-no-kata fysisk krevende. Det er også slik at mange høyt graderte japanske trenere ser på denne kataen som viktig for de aller beste utøverne (Jones, 2005). Noe av grunnen til det er at man lærer de grunnleggende (og viktige!) prinsippene knyttet til kontrollteknikker ved å øve på katame-no-kata.

Avstander og formelle elementer

Mange av avstandene i kataene, også i katame-no-kata, forholder seg til gamle japanske lengdemål. Ken og shaku er eksempler på dette. Ken er i våre dager standarisert til 1,82 meter eller 6 shaku. Vil du vite mer om avstander og lengder i japansk arkitektur, kan jeg anbefale artikkelen om tatami. Utgangsposisjonen til tori og uke skal være omtrent 3 ken fra hverandre, og det tilsvarer omtrent 5,4 meter. Avstanden bør justeres litt avhengig av hvor lange skritt det er naturlig for utøverne å gjøre, men målene som oppgis her er standarden.

Avstand ved oppstart av katame-no-kata

Innledning

Hilsing

Tori og uke hilser først i retning av sensorene. I praksis betyr det at tori snur seg 90 grader mot venstre og uke snur seg 90 grader mot høyre. Det er viktig at hælene er samlet når man hilser stående. Det regnes om finere og mer høflig. (Tips: Venn deg til å hilse på denne måten i alle sammenhenger i på judomatta. Da går dette av seg selv i forbindelse med demonstrasjon av kata.)

Tori og uke snur seg deretter mot hverandre, setter seg i seiza og hilser. Utøverne sitter med rett rygg og føttene samlet. Fingrene holdes sammen og hendene plasseres ganske nær knærne når man utfører bukket.

Når tori og uke har hilst på hverandre, skal begge reise seg og ta et tydelig skritt framover med sin venstre fot. Her står begge utøverne i shizen-hontai. Nå er begge klare for kamp!

Innta korrekt posisjon

Tori og uke setter seg nå ned med venstre kne i matta, men den høyre foten står fortsatt i matta. De står nå på venstre kne og med høyre fot i matta. Begge bena peker framover, og utøverne står omtrent 4 meter fra hverandre. Deretter skal den høyre foten plasseres relativt langt ut til høyre for senterlinjen. I praksis skjer denne bevegelsen så å si med en gang utøverne har satt seg ned med det venstre kneet i matta. Ryggen skal være rett og den høyre hånden skal hvile på innsiden av kneet. (Den venstre hånden henger rett ned.) Denne posisjonen kalles kyoshi eller kurai-dori. Kyoshi brukes i mange kampformer i Japan.

Kyoshi eller kurai-dori. Den høyre hånden er gjerne plassert enda mer mot innsiden av kneet. (Illustrasjon: Arne Midtlund)

Uke sentrerer det høyre benet og beveger seg et skritt fram. Dette kalles gjerne for shikko, og det er en tradisjonell måte å gå på når man står på knærne. Det er den høyre foten som leder, og det venstre benet (med kneet i matta) følger etter. Dette kan også kalles en knestående tsugi-ashi. Deretter inntar uke på nytt kyoshi-posisjonen.

I boken “Judo – formal techniques” står det at man godt kunne latt være å ta med kyoshi-posisjonen i denne kataen. Utøverne kunne rett og slett ha reist seg og gått fram til utgangsposisjonene. Årsaken til at den knestående posisjonen er med er at Jigoro Kano, og de andre trenerne på Kodokan, ville at katame-no-kata skulle ha et element av fysisk trening ved seg. Og det stemmer ganske bra, for det er faktisk fysisk krevende å bevege seg på denne måten.

Åpningssekvensen i katame-no-kata

Uke skal nå legge seg på rygg slik at hodet peker mot uke og overkroppen til uke er plassert midt foran shomen. Ideelt sett er skuldrene, ikke hodet, til uke plassert nøyaktig midt mellom utgangsposisjonen til utøverne. Uke setter sin høyre hånd i matta, omtrent 30 cm foran sitt venstre kne. Ukes høyre fot løftes og strekkes mellom åpningen som dannes mellom høyre hånd og venstre kne. På denne måten kan uke legge seg på rygg i mer eller mindre en sammenhengende bevegelse.

Tidligere var det slik at uke skulle holde hodet opp fra matta gjennom hele kataen. Det har man nå gått bort fra.

Utgangsposisjon i katame-no-kata. Avstanden mellom tori og uke skal være omtrent 1,2 meter. (Illustrasjon: Arne Midtlund)

Tori reiser seg og går i en svak bue, i praksis en rett linje, mot toris høyre side, omtrent 1,2 meter unna uke (toma). Start alltid med den vestre foten. Tori snur seg mot uke og setter seg ned på sitt venstre kne. Deretter stiller tori seg i den åpne kyoshi-posisjonen, før tori beveger seg med to korte skritt (tsugi-ashi) inn mot ukes høyre side. Tori stiller seg i den åpne kyoshi-posisjonen igjen og er klar for første teknikk. Avstanden mellom tori og uke er nå cirka 30 cm (1 shaku).

Startposisjon før første teknikk. Den høyre hånden til tori er plassert noe mer mot innsiden av kneet. (Illustrasjon: Arne Midtlund)

Teknikkene i katame-no-kata

Osaekomi-waza

Holdegrepene representerer teknikker som utføres fra ulike sider av ukes kropp. Det mest påfallende er kanskje hvor reelle og realistiske frigjøringsforsøkene til uke er. Her må tori virkelig vise at vedkommende har kontroll og god balanse. Dette er også fysisk krevende øvelser for begge utøverne.

Det er tre ganske standardiserte frigjøringsforsøk til hvert holdegrep. Uke gjør altså tre bestemte forsøk på å komme løs fra hvert holdegrep. Toris reaksjon skal være naturlig, men samtidig skal toris kontroll (endring av posisjon) åpne opp for et nytt forsøk fra ukes side. Det betyr at i praksis beveger også tori seg på en ganske bestemt måte.

Kesa-gatame

Uke ligger på rygg. Tori har gått to skritt mot uke fra sin posisjon som var 1,2 meter fra ukes høyre side. Tori står nå i en åpen kyoshi-posisjon ved ukes høyre side. Avstanden fra toris høyre fot og fram til ukes høyre side er omtrent 30 cm. Tori gjør en liten justering av avstanden, for å komme i en optimal og balansert posisjon.

Kent Westerby (6. dan) demonstrerer startposisjonen før kesa-gatame på en Masterclass i katame-no-kata. (Foto: Arne Midtlund)

Tori tar tak i ukes høyre arm med begge sine hender, venstre hånd under ukes overarm, og høyre hånd over ukes underarm. Toris venstre hånd griper ikke i ermet til uke, men holder et grep rundt armen til uke – rett over albuen. Tori setter seg i en kesa-gatame-posisjon, høyre hånd mot ukes venstre skulder, og markerer kontroll ved å gjøre en bestemt bevegelse med begge armene og overkroppen.

Uke forsøker reelle frigjøringer i tre ulike retninger, og tori bruker både armer, ben og ulike posisjoner, for å opprettholde kontrollen på uke. I retningslinjene til Kodokan står det at uke forsøker å frigjøre seg “uke tries to escape, for example, by (…)”, og dette gir jo et slags inntrykk av at det er et visst spillerom for egne løsninger. Likevel er det som regel tre faste frigjøringsforsøk som vises:

 • Uke griper toris venstre arm med begge sine hender og forsøker å dra tori på skrått over sin venstre skulder. Her er det viktig at uke forsøker å posisjonere kroppen i tillegg til å trekke med armene. Frigjøringsforsøket skal både se og føles reelt ut. Det er egentlig ingen krav til hva tori må gjøre, for å motvirke frigjøringen. Likevel er det vanlig at tori setter ut sitt venstre ben, for å motvirke ukes forsøk.
 • Uke vrir seg over på sin høyre hofte og krabber/åler seg mot tori med sitt høyre lår. I tillegg forsøker uke å vri sin høyre arm innunder tori. Tori setter seg ned igjen i standard kesa-posisjon med bena slik at uke ikke klarer å fullføre frigjøringen.
 • Uke griper tori i beltet med sin venstre arm (grepet kan festes tidligere), vrir seg innunder toris kropp slik at den høyre underarmen (og helst hånda) kan skyve på toris høyre hofte. Uke må også vri kroppen slik at begge utøverne ligger mer eller mindre på linje. Uke forsøker nok en gang å rulle tori over seg, og tori setter nok en gang benet ut, for å motvirke dette.

Uke signaliserer mairi ved å slå av to ganger på tori. Dersom utøverne har fjernet seg fra senter av dojoen (rett foran shomen), drar tori, med hjelp av uke, seg tilbake til utgangsposisjonen igjen. Deretter marker tori på nytt kontroll ved å holde uke fast i kesa-gatame i omtrent 2 sekunder.

Tori reiser seg opp, ordner armene (spesielt den høyre) til uke, og står i den åpne kyoshi-posisjon ved ukes høyre side, cirka 30 cm unna uke.

Kuzure-kesa-gatame (Kodokan-versjonen)

Tips: Dette holdegrepet tilsvarer det man gjerne omtaler som kuzure-kesa-gatame. I katame-no-kata er det ikke slik at man holder grep rundt nakken til uke. Det er i stedet slik at man skal holde under ukes venstre skulder. Tori har en mer oppreist posisjon enn det som er vanlig når man holder kesa-gatame. Tori griper heller ikke i ermet til uke slik vi ser i videoen over.

Kata-gatame

Uke ligger på rygg. Tori står i en åpen kyoshi-posisjon ved ukes høyre side. Avstanden er omtrent 30 cm (chikama). Tori flytter seg litt fram og tar tak i ukes høyre arm med begge sine hender. Både venstre og høyre hånd holder under ukes overarm. Tori kontrollerer armen til uke og legger den på skrått over ukes ansikt.

Tori plasserer seg i den naturlige kata-gatame-posisjonen. Den høyre håndflaten til tori er vendt ned mot matta og ligger oppå toris venstre hånd (Tori kan også låse fingrene sammen i et S-grep slik bildet over viser.)

Tori står på sitt høyre kne. Kneet er omtrent på høyde med, og i kontakt med, de nederste ribbena til uke. Det venstre benet holdes rett ut til siden med fotsålen i matta. Hodet til tori er nesten ned i matta og tett inntil ukes hode. Tori markerer kontroll ved å gjøre et bestemt trekk med begge armene.

Uke forsøker tre reelle frigjøringer i ulike retninger, og tori bruker både armer, ben og ulike posisjoner, for å opprettholde kontrollen på uke.

I det første frigjøringsforsøket ønsker tori å vri seg ut av kata-gatame ved å presse armen (albuen) opp og ut mellom sitt eget og toris hode. (Foto: Arne Midtlund)
 • Uke vrir og skyver seg mot sin høyre side samtidig som vedkommende forsøker å få albuen opp i mellom toris og sitt eget hode. Dette skal gi kraft til en frigjøring der uke forsøker å rotere/vri seg ut av holdegrepet. Tori faller ned på begge knærne og sørger for å skyve hodet inntil uke og ned mot matta slik at posisjonen tett inntil uke opprettholdes.
 • Uke forsøker å krabbe inntil tori, for å rulle vedkommende over seg. Uke vrir seg ganske kraftig over på sin høyre side og prøver å krabbe etter tori. Tori avverger dette forsøket ved å plassere bena på samme måte som i kesa-gatame (standard posisjon), og tori beveger seg vekk fra ukes ben.
 • Uke forsøker nå å rulle seg bakover, over sin venstre skulder og ut av holdegrepet. Uke må bevege seg til venstre og vekk fra tori, for å få dette til. Tori forsvarer seg ved å legge seg på magen og med bena litt vekk fra uke.
Kata-gatame (Kodokan-versjonen)

Uke signaliserer mairi ved å slå av to ganger på tori. Dersom utøverne har fjernet seg fra senter av dojoen (rett foran shomen), drar tori, med hjelp av uke, seg tilbake til senter igjen. Deretter marker tori på nytt kontroll ved å utføre en korrekt teknikk i et par sekunder.

Tori setter seg opp på et kne og med omtrent 30 cm avstand (chikama) til uke. Tori marker balanse og kontroll ved å innta kyoshi-posisjonen. Deretter trekker tori seg 2 skritt (tsugi-ashi) tilbake slik av avstanden er en drøy meter (toma). Her skal tori på nytt stå i kyoshi.

Kami-shiho-gatame

Tori reiser seg fra sin posisjon, starter med venstre ben og går mot hodesiden til uke. Tori snur seg med ansiktet mot uke. Avstanden skal være omtrent 1,2 meter (toma). Tori setter seg ned i kyoshi og beveger seg deretter fram mot uke slik at avstanden er omtrent 30 cm (chikama). Nok en gang skal tori stå i kyoshi.

Tori beveger seg fram et lite skritt, setter seg på begge knærne (tærne opp). Tori trer begge armene sine inn under ukes skuldre (håndflatene mot matta) og tar tak i beltet på begge sider av ukes kropp. Tori legger tyngden av sin overkropp på ukes bryst, og hodet til tori vendes mot shomen. Tori marker kontroll ved å senke hofta ned mot gulvet. Føttene til tori skal nå ligge flatt på matta.

Kami-shiho-gatame (Kodokan-versjonen)

Uke forsøker tre reelle frigjøringer i ulike retninger, og tori bruker både armer, ben og ulike posisjoner, for å opprettholde kontrollen på uke.

 • Uke griper med begge armene rundt toris rygg og skuldre, så vrir uke seg raskt mot høyre, for å skape en reaksjon hos tori. Når denne reaksjonen kommer, forsøker uke å frigjøre seg ved å vri seg raskt mot venstre. Tori stopper dette forsøket ved å sette ut sitt venstre ben.
 • Uke vrir seg mot høyre samtidig som venstre hånd føres inn under (eller i alle fall i retning av) ukes høyre armhule. Uke vrir seg mot høyre. Tori forflytter seg mot sin høyre side, setter begge knærne i matta og trykker uke ned, for å gjenopprette balansen.
 • Uke skyver på skuldrene til uke og forsøker å krabbe vekk fra tori. Hensikten er å skape såpass mye rom at uke kan rulle seg bakover. Tori trekker uke mot seg og reiser seg med strake ben. Her kan ofte frigjøringsforsøket føre utøverne opptil en meter (eller mer) unna utgangspunktet.

Uke signaliserer mairi ved å slå av to ganger på tori. Dersom utøverne har fjernet seg fra senter av dojoen (rett foran shomen), drar tori, med hjelp av uke, seg tilbake til senter igjen. Deretter marker tori på nytt kontroll ved å utføre en korrekt teknikk.

Tori setter seg opp omtrent 30 cm avstand (chikama) til uke og inntar kyoshi-posisjonen. Deretter trekker uke seg 2 skritt (tsugi-ashi) tilbake slik av avstanden er en drøy meter (to-ma). Her skal tori på nytt stå i kyoshi.

Yoko-shiho-gatame

Tori reiser seg fra sin kyoshi-stilling og går i en svak bue mot toris høyre side. Tori snur seg mot uke og setter seg ned i den åpne kyoshi-posisjonen 1,2 meter unna uke (toma). Tori beveger seg med to korte skritt (tsugi-ashi) inn mot ukes høyre side og stiller seg i den åpne kyoshi-posisjonen. Avstanden mellom tori og uke er nå cirka 30 cm (1 shaku).

Tori beveger seg et lite skritt nærmere uke og tar tak i ukes høyre arm. Grepet i armen er det samme som ved kesa-gatame. Den venstre hånden holder under ukes overarm, og den høyre hånden ved ukes håndledd. Tori plasserer ukes høyre arm på sin venstre side. Deretter kontrollerer tori uke ved å plassere høyre hånd (tommelen opp) i ukes høyre armhule. Tori flytter sitt venstre kne inn mot ukes armhule, for å kontrollere uke.

Kent Westerby demonstrerer hvordan han kontrollerer uke med sin høyre hånd. (Foto: Arne Midtlund)

Tori griper venstre side av ukes belte med sin venstre hånd, plasserer sin høyre arm under ukes venstre ben og griper ukes belte med sin høyre hånd. Samtidig som tori tar tak i beltet til uke, setter tori seg ned på sitt høyre kne (stå på tærne).

Tori fører sin venstre arm under nakken til uke og griper med sin venstre hånd i den venstre kragen på ukes judogi. Begge knærne til tori skal være i tett kontakt med ukes kropp på høyre side. Tori legger oversiden av begge føttene i matta og hodet på ukes bryst (og ser mot uke).

Yoko-shiho-gatame (Kodokan-og kataversjonen)

Uke forsøker tre reelle frigjøringer i ulike retninger, og tori bruker både armer, ben og ulike posisjoner, for å opprettholde kontrollen på uke.

Uke har nettopp avsluttet sitt første frigjøringsforsøk, og tori kontrollerer ved å skyve hodet ned mot matta. (Foto: Arne Midtlund)
 • Uke skyver mot toris nakke og hofte, samtidig som vedkommende åler seg på skrått oppover mot sin venstre skulder. Hensikten er å gi rom til å plassere det venstre benet bak nakken til tori. Tori beskytter hodet ved å senke det ned mot matta.
 • Uke vrir seg mot tori (det vil si at hofta går litt ut mot venstre først, for å skape rom til rotasjonen) og forsøker å få tak med sin venstre arm i beltet/ryggen til tori. Uke krabber mot tori med bena sine. Tori forsvarer seg ved å sette seg på sin venstre hofte, og samtidig ved å strekke sitt venstre ben ut på siden av ukes ben (omvendt kesa-posisjon).
 • Uke forsøker å vri seg ut ved å rulle tori over seg. Da må uke vri seg litt vekk fra tori, holde i beltet til tori med sin venstre hånd og bruke høyre hånd på hofta til tori. Tori hindrer uke ved å støtte hodet i matta til venstre for ukes mage, eventuelt ved å sette ut sitt venstre ben (eller begge deler).

Uke signaliserer mairi ved å slå av to ganger på tori. Dersom utøverne har fjernet seg fra senter av dojoen (rett foran shomen), drar tori, med hjelp av uke, seg tilbake til senter igjen. Deretter marker tori på nytt kontroll ved å utføre en korrekt teknikk.

Tori setter seg opp i kyoshi, legger ukes venstre arm tilbake på plass, går et lite skritt tilbake (chikama), setter seg i kyoshi. Deretter går tori to skritt bakover og står i kyoshi omtrent 1,2 meter unna uke (toma).

Kuzure-kami-shiho-gatame

Tori reiser seg fra sin posisjon og går mot hodesiden til uke og snur seg med ansiktet mot uke. Avstanden mellom tori og uke skal være 1,2 meter (toma). Tori setter seg ned i kyoshi og beveger seg deretter fram mot uke slik at avstanden er omtrent 30 cm (chikama). Nok en gang skal tori stå i kyoshi.

Tori tar et lite skritt fram, og så et relativt langt skritt forbi ukes høyre skulder. Her er det litt ulik praksis. Noen justerer først et skritt rett fram, så ett langt skritt ut til siden. Da NJF arrangerte Masterclass i katame-no-kata, med Kent Westerby som hovedinstruktør, ble det nevnt at tori går to korte skritt ut mot ukes høyre skulder/overarm. Hovedpoenget, så vidt jeg kan bedømme, er at bevegelsene er logiske og at tori er i balanse.

Tori står fortsatt i kyoshi. Herfra tar tori tak i ukes høyre underarm med sin venstre hånd. Ifølge Kent Westerby er det mulig å gripe ukes arm på andre måter også, men dette er kanskje den mest naturlige måten å gjøre det på. Tori løfter ukes arm opp.

Utgangsposisjonen i kuzure-kami-shiho-gatame. (Foto: Arne Midtlund)

Tori setter seg på begge knærne (tærne opp) og flytter sin høyre hånd ned mot kragen til uke og griper tak i kragen bak ukes nakke, slik at den høyre armen til uke kontrolleres. Toris venstre arm føres under ukes venstre skulder, og tori griper beltet til uke på venstre side. Tori ligger nå litt på skrått i forhold til uke. Tori legger føttene flatt og markerer kontroll.

Kuzure-kami-shiho-gatame

Uke forsøker tre reelle frigjøringer i ulike retninger, og tori bruker både armer, ben og ulike posisjoner, for å opprettholde kontrollen på uke.

 • Uke forsøker å vri seg vekk fra uke ved å rotere mot høyre og å skyve tori vekk fra seg med begge armer. Tori motvirker dette ved å sette seg på sin venstre hofte og ved å legge sitt høyre ben bakover.
 • Uke forsøker å krabbe videre mot tori og forsøker nok en gang å vri seg ut av kontrollteknikken. Denne gangen forsøker uke å skyve sin venstre hånd inn mellom seg selv og tori – i retning toris høyre armhule. Uke forsøker samtidig å skyve sin høyre arm/albue inn under toris høyre hofte. Uke forsøker også å skyve sitt venstre ben mot tori. Tori reiser seg opp på begge knærne, omtrent slik startposisjonen for teknikken er, slik at balansen gjenopprettes.
 • Uke griper rundt toris skuldre med sin venstre arm, så vrir uke seg mot venstre for å komme mer eller mindre på linje med tori. Uke skyver med sin høyre hånd og trekker med sin venstre i beltet til uke. Uke å frigjøre seg ved å rulle seg mot venstre. Tori stopper dette forsøket ved å sette ut sitt venstre ben.

Uke signaliserer mairi ved å slå av to ganger på tori. Dersom utøverne har fjernet seg fra senter av dojoen (rett foran shomen), drar tori, med hjelp av uke, seg tilbake til senter igjen. Deretter marker tori på nytt kontroll ved å utføre en korrekt teknikk.

Tori setter seg opp omtrent 30 cm avstand (chikama) til uke og inntar kyoshi-posisjonen. Deretter trekker uke seg 2 skritt (tsugi-ashi) tilbake slik av avstanden er en drøy meter (to-ma). Her skal tori på nytt stå i kyoshi. Uke reiser seg også opp i kyoshi, og begge utøverne ordner judodrakten sin.

Shime waza

Kata-juji-jime

Uke legger seg ned på rygg. Tori reiser seg fra sin kyoshi-stilling og går i en svak bue mot toris høyre side. Tori snur seg mot uke og setter seg ned i den åpne kyoshi-posisjonen omtrent 1,2 meter unna uke (toma). Tori beveger seg med to korte skritt inn mot ukes høyre side og stiller seg i den åpne kyoshi-posisjonen. Avstanden mellom tori og uke er nå cirka 30 cm (1 shaku).

Tori beveger seg et lite skritt nærmere uke og tar tak i ukes høyre arm. Grepet i armen er det samme som ved kesa-gatame. Den venstre hånden holder under ukes overarm, og den høyre hånden ved ukes håndledd. Tori plasserer ukes høyre arm på sin venstre side. Deretter kontrollerer tori uke ved å plassere høyre hånd (tommelen opp) i ukes høyre armhule. Tori flytter sitt venstre kne inntil ukes armhule.

Tori kontrollerer uke med sitt venstre kne, og den venstre hånden festes i ukes krage på venstre side. (Skjermdump fra et videoopptak, Arne Midtlund)
Tori fører ukes arm ut mot venstre. (Skjermdump fra et videoopptak, Arne Midtlund)

Tori plasserer sin venstre hånd i ukes venstre krage ved siden av hilsen til vedkommende. Toris tommel peker oppover. Nå setter tori seg over magen til uke samtidig som den venstre armen til uke føres ut (90 grader i forhold til ukes kropp) ved hjelp av toris venstre arm. Toris venstre hånd fortsetter sirkelbevegelsen rundt ukes hode og fester grep i ukes høyre krage (tommelen ned).

Kata-juji-jime (Kodokan-versjonen)

Tori markerer at kvelingen er igangsatt. Uke forsøker å frigjøre seg ved å presse albuene til tori innover og ved samtidig gå opp i bro. Tori motvirker dette ved å støtte hodet i matta og ved å låse føttene under ukes ben.

Uke signaliserer mairi ved å slå av to ganger på tori. Tori slipper opp teknikken umiddelbart, reiser seg opp i sittende posisjon, og returnerer til utgangspunktet på ukes høyre side. Tori ordner ukes venstre arm på vei tilbake.

Tori setter seg opp omtrent 30 cm avstand (chikama) til uke og inntar kyoshi-posisjonen. Deretter trekker uke seg 2 skritt (tsugi-ashi) tilbake slik av avstanden er omtrent 1,2 meter (toma). Her skal tori på nytt stå i kyoshi.

Hadaka-jime

Tori reiser seg fra sin kyoshi-posisjon og går mot hodesiden av uke. Uke setter seg samtidig opp i sittende posisjon. Tori stanser en drøy meter bak uke. Det betyr at tori denne gangen setter seg i kyoshi litt nærmere senter (fordi uke ikke ligger, men sitter) – en drøy meter bak uke. Tori beveger seg deretter fram mot uke slik at avstanden er omtrent 30 cm (chikama). Nok en gang skal tori stå i kyoshi.

Hadaka-jime (Kodokan-versjonen)

Tori utfører en standard hadaka-jime på uke. Det er tre viktige kontaktpunkter: (1)toris venstre arm og begge hendene, (2)toris høyre skulder og (3) toris hode. Når teknikken er festet, kan tori gjerne trekke seg et lite skritt rett bakover. Her er det ingen spesiell støtte mot toris høyre kne.

Kent Westerby demonstrerer hadaka-jime på Cathrine Løvgren som forsøker å frigjøre seg ved å gripe armen til tori. (Skjermdump fra et videoopptak, Arne Midtlund)

Uke forsøker å frigjøre seg ved å trekke med begge armer i toris høyre overarm. Tori trekker uke litt bakover og opprettholder kontrollen. Uke signaliserer mairi ved å trampe foten to ganger i matta.

Okuri-eri-jime

Tori står omtrent 30 cm (chikama) bak uke i kyoshi-posisjon. Tori utfører en standard okuri-eri-jime på uke. Toris høyre kne støtter uke lett i ryggen.

Okuri-eri-jime (Kodokan-versjonen)

Uke forsøker å frigjøre seg ved å trekke med begge armer i toris høyre overarm. Tori trekker uke litt bakover og opprettholder kontrollen. Uke signaliserer mairi ved å trampe foten to ganger i matta.

Kataha-jime

Tori står omtrent 30 cm (chikama) bak uke i kyoshi-posisjon. Tori utfører en standard kataha-jime på uke. Det er tre viktige kontaktpunkter: (1)toris høyre hånd, (2)toris venstre håndflate (oversiden av hånda ned mot ukes nakke og høyre skulder, og (3)toris kne mot høyre del av ukes rygg. Tori holder ryggen oppreist (rett) gjennom hele teknikken.

Uke forsøker å frigjøre seg ved å ta tak i sin høyre arm med sin venstre hånd, for å bryte seg ut av teknikken. Tori motvirker dette forsøket ved å vri seg mot høyre.

Kataha-jime (Kodokan-versjonen)

Uke signaliserer mairi ved å trampe foten to ganger i matta. Tori justerer posisjonen sin til omtrent 30 cm (chikama) bak uke og står der kyoshi-posisjon et lite sekund. Deretter går tori to skritt bakover og står på nytt i kyoshi.

Gyaku-juji-jime

Tori reiser seg fra sin kyoshi-stilling og går i en svak bue mot toris høyre side. Tori snur seg mot uke og setter seg ned i den åpne kyoshi-posisjonen en drøy meter unna uke (to-ma). Tori beveger seg med to korte skritt (tsugi-ashi) inn mot ukes høyre side og stiller seg i den åpne kyoshi-posisjonen. Avstanden mellom tori og uke er nå cirka 30 cm (1 shaku).

Tori beveger seg et lite skritt nærmere uke og tar tak i ukes høyre arm. Grepet i armen er det samme som ved kesa-gatame. Den venstre hånden holder under ukes overarm, og den høyre hånden ved ukes håndledd. Tori plasserer ukes høyre arm på sin venstre side. Deretter kontrollerer tori uke ved å plassere høyre hånd (tommelen opp) i ukes høyre armhule. Tori flytter sitt venstre kne nærmere ukes armhule (stå på tærne).

Gyaku-juji-jime (Kodokan-versjonen)

Tori plasserer sin venstre hånd i ukes venstre krage ved siden av hilsen til vedkommende. Toris tommel peker oppover. Nå setter tori seg over magen til uke samtidig som den venstre armen til uke føres ut (90 grader i forhold til ukes kropp) ved hjelp av toris venstre arm. Denne gangen beveger toris sin venstre hånd direkte mot ukes høyre krage (tommelen opp) og fester grep der.

I gyaku-juji-jime skal begge tomlene peke oppover.

Tori markerer at kvelingen er igangsatt.

Uke skyver på toris høyre albue med sin venstre hånd og trekker på innsiden av toris venstre arm med sin høyre arm. Tori forsvarer seg ved å rulle over på sin venstre side, krysse bena sine rundt uke og trekke uke inntil seg. Nå forsøker uke nok å skyve på albuene til tori, men det lykkes ikke.

Tori kontrollerer uke med både armer og ben.

Uke signaliserer mairi ved å slå av to ganger på tori. Tori slipper opp teknikken umiddelbart, reiser seg opp i sittende posisjon, og returnerer til utgangspunktet på ukes høyre side. Tori ordner ukes venstre arm på vei tilbake.

Tori setter seg opp omtrent 30 cm avstand (chikama) til uke og inntar kyoshi-posisjonen. Deretter trekker uke seg 2 skritt (tsugi-ashi) tilbake slik av avstanden er omtrent 1,2 meter (toma). Her skal tori på nytt stå i kyoshi.

Tori går tilbake til utgangsposisjonen og setter seg i kyoshi. Uke reiser seg opp i kyoshi, og begge utøverne ordner judodrakten sin.

Kansetsu-waza

Ude-garami

Uke legger seg ned på rygg. Tori reiser seg fra sin kyoshi-stilling og går i en svak bue mot toris høyre side. Tori snur seg mot uke og setter seg ned i den åpne kyoshi-posisjonen omtrent 1,2 meter unna uke (toma). Tori beveger seg med to korte skritt (tsugi-ashi) inn mot ukes høyre side og stiller seg i den åpne kyoshi-posisjonen. Avstanden mellom tori og uke er nå cirka 30 cm (1 shaku).

Tori tar tak i ukes høyre arm med begge sine hender, venstre hånd under ukes overarm, og høyre hånd over ukes underarm. Ukes arm plasseres på toris venstre side. Tori kontrollerer uke ved å plassere sin høyre hånd (tommelen opp) i ukes høyre armhule. Mer eller mindre samtidig, fører tori sitt venstre kne opp mot armhulen til uke. Toris høyre fot står i nærheten av ukes hofte.

Tori tar en kort pause. Deretter gjør tori et rykk med overkroppen ned mot uke, for å trigge en reaksjon. Uke forsøker å gripe toris høyre jakkeslag med sin venstre hånd. Tori forsvarer seg ved å gripe ukes venstre håndledd med sin venstre hånd, og deretter utføre en standard ude-garami.

Ude-garami (Kodokan-versjonen)

Uke forsøker å komme seg fri ved å løfte venstre skulder, vri hånda i motsatt retning og gå opp i bro. Det fungerer ikke.

Uke signaliserer mairi ved å slå av to ganger på tori. Tori slipper opp teknikken umiddelbart, reiser seg opp i sittende posisjon, og returnerer til utgangspunktet på ukes høyre side. Tori ordner ukes venstre arm på vei tilbake.

Ude-hishigi-juji-gatame

Tori står i den åpne kyoshi-posisjonen. Avstanden mellom tori og uke er cirka 30 cm (1 shaku).

Uke angriper tori ved å forsøke å gripe toris venstre krage med sin høyre arm. Tori stanser uke ved å gripe armen med begge hender, høyre hånd er nærmest ukes håndledd. Toris høyre fot skyves godt innunder ukes rygg, og toris venstre fot plasseres på venstre side av ukes hode. )Foten til tori beveger seg langs gulvet og rundt hodet til uke.) Sørg for at det er god kontakt mellom uke og tori, og press knærne sammen.

Ude-hishigi-juji-gatame (Kodokan-versjonen)

Uke forsøker å komme løs ved å vri seg til mot venstre og ved å plassere seg mer på linje med tori. Det fungerer ikke.

Uke signaliserer mairi ved å slå av to ganger på tori. Tori slipper opp teknikken umiddelbart, reiser seg opp i sittende posisjon, og returnerer til utgangspunktet på ukes høyre side. Tori ordner ukes høyre arm på vei tilbake. Hele teknikken utføres ganske raskt.

Ude-hishigi-ude-gatame

Tori står i den åpne kyoshi-posisjonen. Avstanden mellom tori og uke er cirka 30 cm (1 shaku). Tori tar tak i ukes høyre arm med begge sine hender, venstre hånd under ukes overarm, og høyre hånd over ukes underarm. Ukes arm plasseres på toris venstre side. Tori kontrollerer uke ved å plassere sin høyre hånd (tommelen opp) i ukes høyre armhule. Mer eller mindre samtidig, fører tori sitt venstre kne opp mot armhulen til uke. Toris høyre fot står i nærheten av ukes hofte.

Tori tar en kort pause. Deretter gjør tori et rykk med overkroppen ned mot uke, for å trigge en reaksjon. Uke forsøker å gripe toris høyre jakkeslag helt opp ved nakken med sin venstre hånd. Tori forsvarer seg ved å presse mot ukes albue med begge sine hender, og deretter utføre en ude-hishigi-ude-gatame. Toris høyre hånd ligger innerst. Toris høyre kne motvirker ukes rotasjon slik at uke ikke klarer å frigjøre seg. Sørg for at hendene er plassert på ukes albue, og vri ukes arm slik at armbendet får en tydelig effekt.

Kent Westerby viser ude-hishigi-ude-gatame. (Foto: Arne Midtlund)

Uke signaliserer mairi ved å slå av to ganger på tori. Tori slipper opp teknikken umiddelbart, reiser seg opp i sittende posisjon, og returnerer til utgangspunktet på ukes høyre side. Tori ordner ukes høyre arm på vei tilbake.

Ude-hishigi-ude-gatame (Kodokan-versjonen)

Tori setter seg opp omtrent 30 cm avstand (chikama) til uke og inntar kyoshi-posisjonen. Deretter trekker uke seg 2 skritt (tsugi-ashi) tilbake slik av avstanden er omtrent 1,2 meter (toma). Her skal tori på nytt stå i kyoshi.

Ude-hishigi-hiza-gatame

Tori reiser seg og går mot utgangspunktet igjen. Uke reiser seg samtidig opp i kyoshi, og tori setter seg ned i kyoshi. Begge utøverne står nå omtrent en meter fra senter. Det betyr at tori kanskje må justere retningen litt underveis.

Tori går to skritt fram, og utøverne griper hverandre med et standard grep. (Grunnen til at det er tori som går fram er at da vil selve teknikken skje sentrert.)

Tori tvinner sin venstre arm fra innsiden, over og rundt ukes høyre arm. Tori holder ukes høyre albue med sin venstre hånd. Så plasserer tori sin høyre fot mot ukes venstre hofte. Foten må presses mot hofta. Tori trekker uke mot seg, og begge utøverne faller ganske kontrollert (uke forover, tori delvis på sin høyre side).

Nå skal toris venstre fot plasseres mot ukes høyre hofte, for å sikre kontroll. Tori legger sitt venstre ben over den vestre armen slik at ukes høyre arm/albue bendes nedover mot matta.

Ude-hishigi-hiza-gatame (Kodokan-versjonen)

Uke signaliserer mairi ved å slå av to ganger i matta. Tori slipper opp teknikken umiddelbart, reiser seg opp i kyoshi. Uke setter seg også opp i kyoshi.

Ashi-garami

Begge utøverne reiser seg og står i migi-shizen-tai. Tori bryter ukes balanse forover med begge hender og går inn i en standard tomoe-nage.

Uke forsvarer seg ved å gå et skritt forover med sin høyre fot. Uke forsøker å trekke tori (som nå ligger på matta) mot seg. Tori benytter dette til å trekke seg selv enda nærmere uke. Deretter trekker tori uke forover samtidig som tori skyver med sin høyre fot på innsiden av ukes venstre kne. Tori beveger sitt vestre ben på utsiden av ukes høyre ben og trer det inn foran ukes mage. Toris bevegelser skjer samtidig i en jevn og dynamisk aksjon. Dermed er ukes kne låst. Tori vrir seg mot høyre og strekker ut benet sitt.

Ashi-garami (Kodokan-versjonen)

Uke signaliserer mairi ved å slå av to ganger i matta. Tori slipper opp teknikken umiddelbart, reiser seg opp i kyoshi omtrent 30 cm bak senterlinjen. Her er det mulig at tori må justere avstanden litt. Uke setter seg også opp i kyoshi omtrent 1 meter unna senter.

Avslutning

Tori tar to skritt bakover (toma). Uke tar ett skritt bakover. Nå står begge i utgangsposisjonen til kataen – omtrent fire meter fra hverandre.

Tori og uke reiser seg samtidig, så går de et relativt markert skritt bakover, samler føttene og setter seg i seiza. Hilseprosedyren skjer i motsatt rekkefølge av det kataen startet med, altså først en knelende hilsen mot hverandre, og så en stående hilsen mot shomen.

Dette er en av de bedre videoene jeg har sett om katame-no-kata. Det jeg liker spesielt godt er at den får fram at det finnes variasjoner som fungerer godt, og at en kata ikke nødvendigvis må utføres helt identisk med det andre gjør.

Tips

 • Når utøverne hilser, skal hælene være samlet. Ellers står utøverne i shizen-hontai.
 • Tori legger armene til uke på plass samtidig som tori setter seg i kyoshi. Dette skal skje så sømløst som mulig.
 • Når utøverne beveger seg framover på knærne, brukes prinsippet fra stående judo om at fot følger fot (tsugi-ashi). I flere av kildene står denne bevegelsen omtalt som shikko, selv om shikko som regel utføres som en ordinær knestående gange. (Kom gjerne med oppklaringer i kommentarfeltet nedenfor.)

Kilder

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

0:00
0:00