JudoMania > Judo-kata > Katame-no-kata

Katame-no-kata

Sist oppdatert 03.02.2024.

Katame-no-kata er den andre av de to kataene som kalles randori-no-kata med et samlebegrep. Den første heter nage-no-kata, og den fokuserer på kastteknikker. I katame-no-kata utfører man kontrollteknikker. Katame-no-kata består av femten teknikker, fem fra hver av de tre gruppene osaekomi-waza, shime-waza og kansetsu-waza.

Katame-no-kata er som regel den andre kataen judoutøvere lærer seg. Katame-no-kata har vært en del av judopensumet siden 1885-1886. Det betyr at judoutøvere har øvd på denne kataen helt siden de aller første årene på Kodokan, altså snart 140 år! I utgangspunktet besto kataen av 10 teknikker, men dette er nå utvidet til 15 teknikker.

Selv om det ikke ser slik ut ved første øyekast, så er katame-no-kata fysisk krevende – særlig for uke. Det er også slik at mange høyt graderte japanske trenere ser på denne kataen som viktig for de aller beste utøverne (Jones, 2005). Noe av grunnen til det er at man lærer de helt grunnleggende (og viktige!) prinsippene knyttet til kontrollteknikker ved å øve på katame-no-kata.

Avstander og formelle elementer

Mange av avstandene i kataene, også i katame-no-kata, forholder seg til gamle japanske lengdemål. Ken og shaku er eksempler på dette. Ken er i våre dager standarisert til 1,82 meter eller 6 shaku. Vil du vite mer om avstander og lengder i japansk arkitektur, kan jeg anbefale artikkelen om tatami. Utgangsposisjonen til tori og uke skal være omtrent 3 ken fra hverandre, og det tilsvarer omtrent 5,4 meter. Avstanden bør justeres litt avhengig av hvor lange skritt det er naturlig for utøverne å gjøre, men målene som oppgis her er standarden.

Avstand ved oppstart av katame-no-kata

Innledning

Tori og uke hilser først i retning av sensorene. I praksis betyr det at tori snur seg 90 grader mot venstre og uke snur seg 90 grader mot høyre. Det er viktig at hælene er samlet når man hilser stående. Det regnes om finere og mer høflig. (Tips: Venn deg til å hilse på denne måten i alle sammenhenger i på judomatta. Da går dette av seg selv i forbindelse med demonstrasjon av kata.)

Tori og uke snur seg deretter mot hverandre, setter seg i seiza og hilser. Når tori og uke har hilst på hverandre, skal begge reise seg og ta et tydelig skritt framover med sin venstre fot. Her står begge utøverne i shizen-hontai.

Tori og uke setter seg nå ned på det venstre kneet, men lar den høyre foten stå i matta. De står nå på venstre kne og med høyre fot i matta. Begge bena peker framover, og utøverne står omtrent 4 meter fra hverandre. Deretter skal den høyre foten skal plasseres relativt langt ut til høyre for senterlinjen. I praksis skjer denne bevegelsen så å si med en gang utøverne har satt seg ned med det venstre kneet i matta. Ryggen skal være rett og den høyre hånden skal hvile på kneet. (Den venstre hånden henger rett ned.) Denne posisjonen kalles kyoshi eller kurai-dori. Kyoshi brukes i mange kampformer i Japan.

Kyoshi eller kurai-dori

Uke sentrerer det høyre benet og beveger seg et skritt fram ved hjelp av tsugi-ashi (høyre fot et skritt fram, og det venstre kneet følger etter). Deretter inntar uke på nytt kyoshi-posisjonen.

I boken “Judo – formal techniques” står det at man godt kunne latt være å ta med kyoshi-posisjonen i denne kataen. Utøverne kunne rett og slett ha reist seg og gått fram til utgangsposisjonene. Årsaken til at de er med, er at Jigoro Kano og de andre trenerne på Kodokan ville at katame-no-kata skulle ha et element av fysisk trening ved seg (s. 445). Og det stemmer ganske bra, for det er faktisk fysisk krevende å bevege seg på denne måten.

Åpningssekvensen i katame-no-kata

Uke skal nå legge seg på rygg slik at hodet peker mot uke og overkroppen til uke er plassert midt foran shomen. Ideelt sett er hodet plassert nøyaktig midt mellom utgangsposisjonen til utøverne. Uke setter sin høyre hånd i matta, omtrent 30 cm foran sitt venstre kne. Ukes høyre fot løftes og strekkes mellom åpningen som dannes mellom høyre hånd og venstre kne. På denne måten kan uke legge seg på rygg i mer eller mindre en sammenhengende bevegelse.

Utgangsposisjon i katame-no-kata

Tori reiser seg og går i en svak bue mot toris høyre side. Start med den vestre foten. Tori snur seg mot uke og setter seg ned på sitt venstre kne. Deretter stiller tori seg i den åpne kyoshi-posisjonen, før tori beveger seg med to korte skritt (tsugi-ashi) inn mot ukes høyre side. Så stiller tori seg i den åpne kyoshi-posisjonen igjen og er klar for første teknikk. Avstanden mellom tori og uke er nå cirka 30 cm (1 shaku).

Startposisjon før første teknikk.

Teknikkene i katame no kata

Osaekomi-waza

Holdegrepene representerer teknikker som utføres fra ulike sider av ukes kropp. Det mest påfallende er kanskje hvor reelle og realistiske frigjøringsforsøkene til uke er. Her må tori virkelig vise at vedkommende har kontroll og god balanse. Dette er også fysisk krevende øvelser for begge utøverne.

Kesa-gatame

Uke ligger på rygg. Tori står i en åpen kyoshi-posisjon ved ukes høyre side. Avstanden fra toris høyre fot og fram til ukes høyre side er omtrent 30 cm. Tori tar tak i ukes høyre arm med begge sine hender, venstre hånd under ukes overarm, og høyre hånd over ukes underarm. Tori setter seg i venstre kesa-gatame-posisjon. Tori markerer kontroll ved å gjøre en bestemt bevegelse med begge armene og overkroppen.

Uke forsøker reelle frigjøringer i tre ulike retninger, og tori bruker både armer, ben og ulike posisjoner, for å opprettholde kontrollen på uke. I retningslinjene til Kodokan står det at uke forsøker å frigjøre seg “uke tries to escape, for example, by (…)”, og dette gir jo et slags inntrykk av at det er et visst spillerom for egne løsninger. Likevel er det som regel tre faste frigjøringsforsøk som vises:

 • Uke griper toris venstre albue med begge sine armer og forsøker å dra tori over seg. Tori setter sitt venstre ben fram, for å motstå ukes frigjøring.
 • Uke krabber/åler seg mot tori med hele kroppen sin, for å rulle tori over seg nok en gang. Tori setter seg ned i en standard posisjon med bena slik at uke ikke klarer å fullføre frigjøringen.
 • Uke griper tori i beltet/ryggen/jakka og forsøker nok en gang å rulle tori over seg, og tori setter nok en gang benet ut, for å motvirke dette.

Uke signaliserer mairi ved å slå av to ganger på tori. Det går også an å bruke føttene dersom hendene er låst. Dersom utøverne har fjernet seg fra senter av dojoen (rett foran shomen), drar tori, med hjelp av uke, seg tilbake til utgangsposisjonen igjen. Deretter marker tori på nytt kontroll ved å holde uke fast i kesa-gatame.

Tori reiser seg opp i den åpne kyoshi-posisjon ved ukes høyre side.

Kesa-gatame i katame-no-kata tilsvarer det vi gjerne kalles kuzure-kesa-gatame.

Tips: Dette holdegrepet tilsvarer det man gjerne omtaler som kuzure-kesa-gatame. I katame-no-kata er det ikke slik at man holder grep rundt nakken til uke. Det er i stedet slik at man skal holde under ukes venstre arm. Tori har en mer oppreist posisjon enn det som er vanlig når man holder kesa-gatame.

Kata-gatame

Uke ligger på rygg. Tori står i en åpen kyoshi-posisjon ved ukes høyre side. Avstanden er omtrent 30 cm (chikama). Tori flytter seg litt fram (10 cm). Tori tar tak i ukes høyre arm med begge sine hender. Den venstre hånden holder under ukes overarm, og den høyre hånden griper ukes håndledd. Tori setter det høyre kneet ved armhulen til uke og legger samtidig ukes høyre arm opp mot ukes høyre øre og delvis over ukes ansikt.

Tori plasserer seg i den naturlige, venstre kata-gatame-posisjonen. Den høyre håndflaten til tori er vendt ned mot matta og ligger oppå toris venstre hånd. Tori står på sitt høyre kne, og det venstre benet holdes rett ut til siden med fotsålen i matta. Tori markerer kontroll ved å gjøre et bestemt trekk med begge armene.

Uke forsøker tre reelle frigjøringer i ulike retninger, og tori bruker både armer, ben og ulike posisjoner, for å opprettholde kontrollen på uke:

 • Uke skyver med sin venstre hånd på sin høyre hånd. Dette skal gi kraft til en frigjøring der uke forsøker å rotere/vri seg ut av holdegrepet. Tori sørger for å komprimere grepet og å opprettholde en posisjon tett inntil uke.
 • Uke forsøker å krabbe inntil tori, for å rulle vedkommende over seg. Tori avverger dette forsøket ved å plassere bena på samme måte som i nesa-gatame.
 • Uke forsøker nå å rulle seg bakover og ut av holdegrepet. Tori reiser seg tilbake til utgangsposisjonen for kata-gatame. Her kan det kanskje være hensiktsmessig å lene seg litt bakover.
Kata-gatame

Uke signaliserer mairi ved å slå av to ganger på tori. Det går også an å bruke føttene dersom hendene er låst. Dersom utøverne har fjernet seg fra senter av dojoen (rett foran shomen), drar tori, med hjelp av uke, seg tilbake til senter igjen. Deretter marker tori på nytt kontroll ved å utføre en korrekt teknikk.

Tori setter seg opp på et kne og med omtrent 30 cm avstand (chikama) til uke. Tori marker balanse og kontroll ved å innta kyoshi-posisjonen. Deretter trekker tori seg 2 skritt (tsugi-ashi) tilbake slik av avstanden er en drøy meter (to-ma). Her skal tori på nytt stå i kyoshi.

Kami-shiho-gatame

Tori reiser seg fra sin posisjon og går mot hodesiden til uke. Tori snur seg med ansiktet mot uke. Avstanden skal være en drøy meter (to-ma). Tori setter seg ned i kyoshi og beveger seg deretter fram mot uke slik at avstanden er omtrent 30 cm (chikama). Nok en gang skal tori stå i kyoshi.

Tori beveger seg fram et lite skritt, setter seg på begge knærne (tærne opp). Tori trer begge armene sine inn under ukes skuldre og tar tak i beltet på begge sider av ukes kropp. Tori legger tyngden av sin overkropp på ukes bryst, og hodet til tori vendes mot shomen. Tori marker kontroll ved å senke hofta ned mot gulvet. Føttene til tori skal nå ligge flatt på matta.

I kataversjonen av kami-shiho-gatame ligger tori midt over hodet til uke.

Uke forsøker tre-fire reelle frigjøringer i ulike retninger, og tori bruker både armer, ben og ulike posisjoner, for å opprettholde kontrollen på uke.

 • Uke griper med begge armene rundt toris skuldre, så vrir uke seg mot høyre, for å skape en reaksjon hos tori. Når denne reaksjonen kommer, forsøker uke å frigjøre seg ved å rulle seg mot venstre. Tori stopper dette forsøket ved å sette ut sitt venstre ben.
 • Uke krabber seg mot høyre med bena, samtidig som vedkommende ruller seg rundt over sin høyre side. Tori forflytter seg mot sin venstre side, for å gjenopprette balansen.
 • Uke forsøker først å krabbe vekk fra tori, men tori holde uke tilbake, så prøver uke å rulle rett bakover, men da reiser tori seg med strake ben.

Uke signaliserer mairi ved å slå av to ganger på tori. Det går også an å bruke føttene dersom hendene er låst. Dersom utøverne har fjernet seg fra senter av dojoen (rett foran shomen), drar tori, med hjelp av uke, seg tilbake til senter igjen. Deretter marker tori på nytt kontroll ved å utføre en korrekt teknikk.

Tori setter seg opp omtrent 30 cm avstand (chikama) til uke og inntar kyoshi-posisjonen. Deretter trekker uke seg 2 skritt (tsugi-ashi) tilbake slik av avstanden er en drøy meter (to-ma). Her skal tori på nytt stå i kyoshi.

Yoko-shiho-gatame

Tori reiser seg fra sin kyoshi-stilling og går i en svak bue mot toris høyre side. Tori snur seg mot uke og setter seg ned i den åpne kyoshi-posisjonen en drøy meter unna uke (to-ma). Tori beveger seg med to korte skritt (tsugi-ashi) inn mot ukes høyre side og stiller seg i den åpne kyoshi-posisjonen. Avstanden mellom tori og uke er nå cirka 30 cm (1 shaku).

Tori beveger seg et lite skritt nærmere uke og tar tak i ukes høyre arm. Grepet i armen er det samme som ved de foregående teknikkene. Den venstre hånden holder under ukes overarm, og den høyre hånden ved ukes håndledd. Tori plasserer ukes høyre arm på sin venstre side. Tori flytter sitt venstre kne nærmere ukes armhule (stå på tærne).

Tori griper venstre side av ukes belte med sin venstre hånd, plasserer sin høyre arm under ukes venstre ben og griper ukes belte med sin høyre hånd. Samtidig som tori tar tak i beltet til uke, setter tori seg ned på sitt høyre kne (stå på tærne).

Tori fører sin venstre arm under nakken til uke og griper med sin venstre hånd i den venstre kragen på ukes judogi. Begge knærne til tori skal være i tett kontakt med ukes kropp på høyre side. Tori legger begge føttene i matta og hodet på ukes bryst (se mot uke).

I kataversjonen av yoko-shiho-gatame skal tori legge høyre side av hodet ned mot uke kropp slik at tori ser mot ukes hode.

Uke forsøker tre reelle frigjøringer i ulike retninger, og tori bruker både armer, ben og ulike posisjoner, for å opprettholde kontrollen på uke.

 • Uke åler seg på skrått oppover mot sin venstre skulder. Hensikten er å gi rom til å plassere det venstre benet bak nakken til tori. Tori beskytter hodet ved å senke det ned mot matta.
 • Uke vrir seg mot tori og forsøker å få tak med sin venstre arm i beltet/ryggen til tori. Uke krabber mot tori med bena sine. Tori forsvarer seg ved å sette seg på sin venstre hofte, og samtidig ved å strekke sitt venstre ben ut på siden av ukes ben.
 • Uke forsøker å vri seg ut ved å rulle tori over seg. Tori hindrer uke ved å sett ut sitt venstre ben.

Uke signaliserer mairi ved å slå av to ganger på tori. Det går også an å bruke føttene dersom hendene er låst. Dersom utøverne har fjernet seg fra senter av dojoen (rett foran shomen), drar tori, med hjelp av uke, seg tilbake til senter igjen. Deretter marker tori på nytt kontroll ved å utføre en korrekt teknikk.

Tori setter seg opp i kyoshi, legger ukes venstre arm tilbake på plass, går et lite skritt tilbake (chikama), setter seg i kyoshi. Deretter går tori to skritt bakover og står i kyoshi omtrent en meter unna uke (to-ma).

Kuzure-kami-shiho-gatame

Tori reiser seg fra sin posisjon og går mot hodesiden til uke og snur seg med ansiktet mot uke. Avstanden mellom tori og uke skal være en drøy meter (to-ma). Tori setter seg ned i kyoshi og beveger seg deretter fram mot uke slik at avstanden er omtrent 30 cm (chikama). Nok en gang skal tori stå i kyoshi.

Tori tar et lite skritt fram, og så et relativt langt skritt forbi ukes høyre skulder. Tori står fortsatt i kyoshi. Herfra tar tori tak i ukes høyre arm på samme måte som ved de andre teknikkene – høyre hånd holder ukes håndledd, og toris venstre hånd holder under ukes overarm. Tori løfter ukes arm opp.

Tori setter seg på begge knærne (tærne opp) og flytter sin høyre hånd ned mot jakkeslaget til uke slik at den høyre armen til uke kontrolleres. Toris venstre arm føres under ukes venstre skulder, og tori griper beltet til uke på venstre side. Tori ligger nå litt på skrått i forhold til uke. Tori legger føttene flatt og markerer kontroll.

Kuzure-kami-shiho-gatame

Uke forsøker tre-fire reelle frigjøringer i ulike retninger, og tori bruker både armer, ben og ulike posisjoner, for å opprettholde kontrollen på uke.

 • Uke forsøker å vri seg vekk fra uke ved å rotere mot høyre og å skyve tori vekk fra seg med begge armer. Tori motvirker dette ved å sette seg på sin venstre hofte og ved å legge sitt høyre ben bakover.
 • Uke forsøker å krabbe videre mot tori og forsøker nok en gang å vri seg ut av kontrollteknikken. Tori reiser seg opp på begge knærne slik at balansen gjenopprettes.
 • Uke griper rundt toris skuldre, så vrir uke seg mot høyre, for å skape en reaksjon hos tori. Når denne reaksjonen kommer, forsøker uke å frigjøre seg ved å rulle seg mot venstre. Tori stopper dette forsøket ved å sette ut sitt venstre ben.

Uke signaliserer mairi ved å slå av to ganger på tori. Det går også an å bruke føttene dersom hendene er låst. Dersom utøverne har fjernet seg fra senter av dojoen (rett foran shomen), drar tori, med hjelp av uke, seg tilbake til senter igjen. Deretter marker tori på nytt kontroll ved å utføre en korrekt teknikk.

Tori setter seg opp omtrent 30 cm avstand (chikama) til uke og inntar kyoshi-posisjonen. Deretter trekker uke seg 2 skritt (tsugi-ashi) tilbake slik av avstanden er en drøy meter (to-ma). Her skal tori på nytt stå i kyoshi.

Uke reiser seg også opp i kyoshi, og begge utøverne ordner judodrakten sin.

Shime waza

Kata-juji-jime

 • Hadaka jime
 • Okuri eri jime
 • Kata ha jime
 • Gyaku juji jime

Kansetsu waza

 • Ude garami
 • Ude hishigi juji gatame
 • Ude hishigi ude gatame
 • Ude hishigi hiza gatame
 • Ashi garami

Tips

 • Når utøverne hilser, skal hælene være samlet. Ellers står utøverne i shizen-hontai.
 • Hver teknikk starter sentralt. Hvis tori og uke har flyttet seg vekk fra senter i løpet av frigjørtngsforsøkene til uke, trekker tori uke på plass igjen. Uke hjelper også til.
 • Tori legger armene til uke på plass samtidig som tori setter seg i kyoshi. Dette skal skje så sømløst som mulig.
 • Når utøverne beveger seg framover på knærne, brukes prinsippet fra stående judo om at fot følger fot (tsugi-ashi). I flere av kildene står denne bevegelsen omtalt som shikko, selv om shikko som regel utføres som en ordinær knestående gange. (Kom gjerne med oppklaringer i kommentarfeltet nedenfor.)

Katame no kata på Youtube

I katame no kata skal uke legge stor vekt på reelle frigjøringsforsøk. Denne videoen gir gode eksempler på nettopp dette.

Godt utført kata der utøverne måtte forholde seg til en mørklagt sal.

Kilder

Hva synes du om denne artikkelen?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

0:00
0:00