Judo waza eller judoteknikker deles gjerne inn i tre hovedgrupper, der kast- og kontrollteknikkene er viktigst. I tillegg finnes det spark og slag i judo. Og jeg vil gjerne legge til fallteknikker som den fjerde gruppen med grunnleggende teknikker i judo.

Det finnes over hundre ulike teknikker i judo. Hver eneste teknikk kan utføres på mange ulike måter avhengig av mange faktorer som størrelse, styrke, alder og erfaring. Teknikkene kan utføres til høyre og venstre, i kombinasjon med hverandre, eller de kan settes inn som et forsvar mot motstanderens angrep.

Teknikkene deles inn eller klassifiseres på mange ulike måter. Kodokan og IJF må vel kunne sies å være de to mest gyldige kildene til informasjon om judoteknikkene. Jeg har derfor forsøkt å vise hvilke teknikker som Kodokan og IJF ikke godtar som fullverdige teknikker. Dersom IJF ikke aksepterer en teknikk kan den ikke brukes i konkurranse.

Nage waza

Kastteknikkene er blant de mest spektakulære teknikkene i judo. Man kan selvsagt si mye hva som må til for å utføre et kast, men på disse sidene vil jeg stort sett fokusere på historien bak kastet og den helt grunnleggende utførelsen av kastet.

I tillegg til de offisielle judokastene, har jeg forsøkt å finne litt informasjon om teknikker som nå er fjernet fra listene.

Husk at den beste måten å lære en teknikk på er ved å trene på den i en judoklubb med en dyktig judotrener.

Katame waza

Ved hjelp av disse teknikkene kan du kontrollere og/eller uskadeliggjøre en motstander.

Holdegrep, armbend og kvelinger er kanskje ikke like spektakulære teknikker som judokastene, men de er minst like viktige for en judoka.

Også her er det selvsagt best å trene på teknikkene under kyndig instruksjon av en erfaren trener.

Kilder og bilder