JudoMania > , > Shintai – bevegelse

Shintai – bevegelse

Sist oppdatert 20.03.2023.

Shintai (身体) handler om å bevege seg med kontroll. Å beherske korrekte bevegelser er viktig i judo. Vær forsiktig når du rykker framover eller tilbake og når du snur deg mot venstre eller mot høyre. Det er et generelt og godt tips å sørge for at vekten hviler på den fremste foten.

I konkurranser er det helt sentralt at du ikke krysser føttene, men beveger deg etter prinsippet “fot følger fot”. Dersom du overser dette rådet vil du fra tid til annen ha svært dårlig balanse. I judo kalles denne teknikken tsugi-ashi som betyr “neste fot” eller “følgende fot”.

Et annet viktig poeng er at føttene bør være så mye som mulig i kontakt med judomattene, selv når man beveger seg. For utenforstående kan dette minne om en slags dans.

I sammenheng med dette sentrale poenget, bør man ha følgende prinsipp i mente:

Når du går randori og motstanderen din dytter deg skal du ikke svare med å dytte tilbake igjen; i stedet skal du rygge samtidig som du trekker vedkommende til mer enn det du blir dyttet uten at du mister din balanse. Det samme gjelder dersom motstanderen din trekker deg; da skal du dytte litt mer enn det du blir trukket samtidig som du opprettholder balansen din.

Dersom du er påpasselig med dette vil det forenkle ditt arbeid med å bryte balansen til motstanderen din betraktelig, og dermed kan du angripe langt mer effektivt.

I denne konteksten er det selvsagt at man ikke klarer å kaste en like tung og sterk motstander uten først å bryte vedkommendes balanse. Dersom motstanderen er sterkere enn deg, blir teknikk og balansebrudd enda viktigere. Dersom man forsøker å kaste en person som har begge føttene plantet solid i matta, er det bare å sløse med energien.

Det perfekte øyeblikket for å sette inn en teknikk er brøkdelen av et sekund før den fremre foten settes ned, eller dersom du har brutt balansen til utøveren slik at vedkommende står på tærne. Retningen på selve balansebruddet er egentlig ikke så interessant, så lenge teknikken som benyttes står i forhold til dette.

Den foten som motstanderen din ikke har vekt på (som regel den bakerste) kalles på japansk for “flytende fot”. Det lønner seg sjelden å angripe denne fordi det ikke vil ha noen særlig innvirkning på vedkommendes balanse.

Mist ikke motet selv om du ikke klarer å følge disse grunnleggende prinsippene fullt og helt den første tiden. Tålmodighet, regelmessig trening og god helse er viktige faktorer også i judo. Unngå å spenne musklene bortsett fra i det øyeblikk du skal kaste eller holde et bestemt grep.

Anspente og stive muskler vil ikke være til din fordel, men det vil være fordelaktig for motstanderen din fordi vedkommende vil kjenne når og hvordan du skal angripe. Den kjente judoutøveren Sakujiro Yokoyama sammenlignet armene med en kjetting eller lenke som holder sammen to utøvere. Gjennom denne lenken går det impulser som gir signaler om hva motstanderen foretar seg, eller som virker direkte inn på vedkommende.

Hvis du alltid er redd for å bli kastet, særlig i randori, vil du aldri kunne utvikle deg til å bli en god judoka. I begynnelsen er det selvsagt at utførelsen av en ny teknikk vil utsette deg for en viss risiko. Like vel bør du utsette deg for denne risikoen, og utføre kastet fullt og helt – selv om det skulle bety at du blir kontret.

Bilde

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

Les mer her

0:00
0:00