JudoMania > , > Ep. 46: Zen-estetikk

Zen-estetikk

Sist oppdatert 20.03.2023.

Dikt
Hvem kaller mine dikt for dikt?
Mine dikt er ikke dikt.
Vel vitende om at mine dikt ikke er dikt
kan vi begynne å snakke om dikt.
(Ryokan 1757-1831)
Smått om zen
Backe, Anthoni T. (2017). Publica bok.

Jeg har aldri blitt presentert for noen religiøse over- eller undertoner i min kampformtrening, uansett om det har vært judo, karate, taekwondo, kendo eller aikido. Men om man ser litt nærmere på noen av de grunnleggende sidene ved zen-estetikken, ikke zen-buddhismen, altså, men estetikken knyttet til zen, så finner man mange mulig koblinger til kampformer.

Zen-estetikken kobles gjerne til noe som kalles de syv shibumi-prinsippene (“the shibumi seven”). Disse prinsippene skal jeg nå forsøke å se litt nærmere på.

Her er 7 grunnleggende prinsipper om zen-estetikk

Koko (考古) handler om at kun det nødvendige skal være med. Alt som er med skal ha en konkret funksjon. Hensikten er å bidra til økt fokus. Det gjelder også i kampformer. Her skal vi være opptatt av det som er klart, ikke alt som er ornamenter eller som bare er staffasje. I vår del av verden kan det være greit å sammenligne med nordisk minimalisme.

Det enkle er ofte det beste som noen ville sagt det. I vår verden med smarttelefoner og apper, så er dette idealet til for eksempel iPhone. Det skal helst virke uten altfor mye, helt ingen, ekstra forklaringer.

Det betyr at man heller perfeksjoner en grunnleggende teknikk enn å legge til mange ekstra funksjoner, ekstra bevegelser og lignende. Det grunnleggende skal være nok.

Hovedpoeng: Ikke legg til mer enn det absolutt mest nødvendige.

Kanso (簡素) handler om at effektiviteten og skjønnheten i en teknikk, en kata eller en kamp ligger i det enkle. Det er ikke noe poeng å overdrive. Det enkle er ofte det beste.

Skjønnheten i en teknikk eller i en kamp ligger i det enkle. Det er ikke noe poeng å overdrive. Og slik er det ikke bare i kampformer; det gjelder også i mange kunstformer. For de av dere som er opptatt av minimalisme og nordisk design, så gir dette mening.

Hovedpoeng: Fjern alt som er unødvendig, slik at det blir plass til det essensielle.

Shizen (自然) handler om å være en del av naturen, bruke naturkreftene til egen fordel og unngå å motvirke de kreftene som er rundt deg.

En god judoteknikk skal for eksempel se ut som en bevisst handling og ikke en tilfeldighet. Selv om en judoutøver både utnytter naturlovene og motstanderens styrke, rytme og bevegelse til egen fordel, så skal ikke teknikkene se ut som noe som bare kom til å skje – sånn helt tilfeldig.

Hovedpoeng: Bruk naturens egenskaper til egen fordel.

Yugen (幽玄) handler om å skjule, eller å unngå å annonsere hvilke intensjoner man har. Kanskje dette kan kobles sammen med kuuki yomenai som du kan lese om her? Det er uansett lett å tenke at dette har å gjøre med en slags beskjedenhet å gjøre.

I naturen er det hint og antydninger som gjelder – ikke det bombastiske. Noe må overlates til fantasien. Det er ikke dermed sagt at man ikke skal etterstrebe høy kvalitet; det er heller det at man kun skal gi hint om denne kvaliteten.

Dette prinsippet kan la seg overføre til flere sider ved judotreningen. Blikket til utøverne kan ofte avsløre hvilke planer man har. Derfor er mange opptatt av at utøverne skal ha et nøytralt blikk, og at man ikke skal feste blikket på føttene til motstanderen eller lignende.

Tenk også på de aller beste fotballspillerne som tilsynelatende slår en perfekt pasning i blinde. De har allerede orientert seg slik at de slipper å annonsere planene sine overfor motspillerne.

Hovedpoeng: Gi kun den aller mest nødvendige informasjonen og overlat resten til fantasien.

Fukinsei (不均齊) handler om å bruke menneskenes ønske om symmetri og harmoni til egen fordel. I kampformer snakker man gjerne om “broken rythm” eller å gå dynamiske kamper. Det kan også være snakk om å variere måten man trener på eller utfører teknikker på.

Det typiske eksempelet på fukinsei er zen-sirkelen (enso) som så å si alltid tegnes som en ufullstendig sirkel. Her skal man sette pris på det ufullkomne og det som er naturlig slitt (sprekkene i gulvet, de nedslitte dørstokkene og lignende).

Fukinsei kobles noen ganger sammen med wabi sari-begrepet.

Hovedpoeng: Ta i bruk menneskenes innebygde ønske om symmetri og harmoni.

Hovedpoeng: Ta i bruk menneskenes innebygde ønske om symmetri og harmoni.

Datsuzoku (脱俗) handler om å være fri, tenke utenfor boksen, tørre å gjøre noe nytt. Dette bruddet i rytme kan både gjelde enkeltteknikker, men også en hel treningsøkt, eller til og med et større system med teknikker og øvelser.

Personlig har jeg veldig sansen for de trenerne som en gang i blant prøver ut helt nye aktiviteter og måter å øve på. Det skaper både interesse, motivasjon og det gjør det spennende å møte opp på trening.

Den svenske judotreneren Wolfgang Biedron pratet om å endre hver økt minst 30 prosent slik at det alltid var noen uforutsette elementer på trening.

Hovedpoeng: Et brudd på den vanlige rutinen kan frambringe kreative løsninger.

Seijaku (静寂) handler om stillhet og ro. Meditasjon er et aktuelt stikkord. Det er også mange trenere som avslutter en judoøkt med mulighet som stille ettertanke.

En person som praktiserer zen vil kanskje hevde at det er i øyeblikk preget av ro, stillhet og meditasjon at vi finner fram til essensen, kjernen, i vår egen kreative energi.

Hovedpoeng: Å gjøre noe er ikke alltid bedre enn ikke å gjøre noe.

Kilder

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Zen-estetikk
Episode 46
0:00
0:00