Uke

Sist oppdatert 09.12.2023.

Hva vil det si å være en tøff judoka? Jeg er ikke i tvil om at de aller beste utøverne, de som vinner internasjonale konkurranser, er noen ordentlige barske judoka. De har tålt årevis med hard trening og mange tøffe tak. Sannsynligvis har de opplevd skader og motgang, før de endelig vinner medaljer i de store konkurransene.

Men for å bli god i judo, for å kunne kaste noen eller utføre en kontrollteknikk, så må du ha noen å trene med – en som kan ta imot alle kastene, kvelingene, armbendene – uke.

Uke 受け

Ordet “uke” 受け har to hovedbetydninger:

  • Det kan bety å blokkere som i å blokkere en slag eller et spark. Her er det viktig å huske at uke handler om å motta, så det er ikke snakk om å blokkere som en stiv stokk. Det er mer et spørsmål om motta og avlede energien.
  • Det kan være en betegnelse på den personen som mottar en teknikk.

Det japanske tegnet for “uke” er ment å forestille to hender. Den ene hånden strekker seg nedover, mens den andre strekker seg oppover, og midt mellom den er tegnet for “båt” plassert.

Opprinnelig hadde tegnet med overføring av varer å gjøre, men i løpet av århundrer har ordet uke endret innhold. Og i våre dager forstås ordet som det å motta noe.

I budo kjenner vi igjen ord som uke og ukemi. Ukemi betyr kroppen som mottar , og handler om hvordan man skal falle korrekt slik at man ikke skader seg. Uke er den som mottar. I karate er den som blir angrepet uke-te, det vil si hånden som mottar. I kendo kalles den som angripes uki-dachi, den som mottar sverdet.

Enkelte judoka vil kanskje tenke på uke som den som taper fordi teknikken utføres på vedkommende. Tori kaster; uke blir kastet. Men det er viktig å huske at rollen som uke ikke er passivt å motta enhver teknikk. Man skal tilpasse seg toris angrep, og man skal motta teknikkene på en konstruktiv måte.

Dette gjør man best ved å være aktiv underveis, oppmerksom, tilpasningsdyktig. En god uke er hverken passiv eller full av motstand mot å bli kastet.

Uke beveger seg uanstrengt, og i det øyeblikk man blir kastet, så overtar man kontrollen over egen kropp ved å utføre en god ukemi – en fallteknikk der man selv bestemmer, og der man reiser seg opp igjen, og er klar til å motta nye teknikker umiddelbart.

Det er også greit å huske at i en dynamisk judokamp, enten det dreier seg om shiai, randori eller yako-soku-geiko, så vil som regel tori og uke bytte roller hele tiden. Unntaket er selvsagt om man har fått tildelt en fast rolle av treneren.

Dette stadige byttet mellom å være den som utfører teknikken og den som teknikken blir utført på, gjør at det er ganske krevende å være en god uke, blant annet fordi du må legge fra deg ditt eget ønske om ikke å bli kastet i bakken av motstanderen. Din rolle blir tosidig – du skal både utvilke dine egen teknikker, og du skal bidra til at din treningspartner utvikler sine ferdigheter.

Kilder

Bilder

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

Les mer her

0:00
0:00