JudoMania > , > Motivasjon – ytre og indre motivasjon

Motivasjon – ytre og indre motivasjon

Sist oppdatert 20.03.2023.

To be motivated means to be moved to do something.

Deci & Ryan (2000)

Motivasjon beskrives gjerne som målrettet energi i fagbøker og artikler om temaet. Judoutøvere lærer både å styre energien sin inn i ufarlige retninger (judotrening), og samtidig opparbeider man seg en bevissthet i forhold til hva man er i stand til å bruke teknikkene sine til – dersom det skulle bli nødvendig (selvforsvar). I tillegg er det mulig å drive med judo, for å konkurrere.

Det er vanlig blant teoretikere å skille mellom indre og ytre motivasjon. Ofte framstilles dette som to ytterpunkter, men jeg mener at det er glidende overganger mellom de to formene for målretting av energi. Dette bekreftes også av det som på fagspråket kalles organismic integration theory (OIT) som er en del av selvbestemmelsesteorien, utviklet av Deci og Ryan.

Indre motivasjon

Intrinsic motivation is defined as the doing of an activity for its inherent satisfactions rather than for some separable consequence.

Deci & Ryan (2000)

Ved indre motivasjon er det selve aktiviteten som er viktig. Som et eksempel kan jeg forklare hvorfor jeg trener kampformer. Grunnen til at jeg trener judo er at jeg liker selve treningsformen, og at jeg har stor glede av å benytte kroppen min, for å løse krevende tekniske oppgaver. Jeg trener også for å bli i bedre stand til å forsvare meg selv. Alt dette er et naturlig resultat – eller med andre ord et direkte resultat – av judotreningen jeg gjør. Det er ikke nødvendig å gjøre noe annet enn å delta på treningene for å oppnå dette resultatet. Det er dette som kalles indre motivasjon.

Ytre motivasjon

Indre motivasjon er ofte det man er mest opptatt av, men det er vanskelig å komme utenom den ytre motivasjonen også. Ved ytre motivasjon kommer det inn elementer og konsekvenser som ikke er en naturlig del av aktiviteten: ros og kritikk, status, prestisje og så videre.

Extrinsic motivation is a construct that pertains whenever an activity is done in order to attain some separable outcome.

Deci & Ryan (2000)

Det er ikke gitt at ytre motivasjon ikke er bra, men denne formen for motivasjon brukes ofte galt. Noen ganger bruker man for eksempel trusler eller løfter om belønning som en måte å få utøvere til å utføre handlinger på: “Hvis du vinner denne kampen, så lover vi deg gull og grønne skoger.”

Dessuten er det mye forskning som sier at i det øyeblikk den ytre motivasjonen opphører, så slutter man å drive med aktiviteten. Dersom jeg hadde trent for å bli Norges beste judoka i min vektklasse, vinne pokaler, komme på tv, tjene penger, hadde det vært snakk om ytre motivasjon. (Nå skal det sies at dette med penger, tv og anerkjennelse fra omgivelsene er ganske utopisk i en norsk judosammenheng.) Da kunne jeg meldt meg inn i en judoklubb og trent med dette som mål.

Jeg sier ikke at slike mål er mindre verdt, men det er i alle fall en annen tilnærmingsmåte til treningen. Målet med judotreningen har ingen direkte tilknytning til min daglige trening. Å vinne et NM i judo er ingen umiddelbar konsekvens av treningen, men det er en konsekvens av prestasjonene i selve konkurransen.

Litteraturliste

  • Lepper MR, Greene D, Nisbett RE. Undermining Children’s Intrinsic Interest with Extrinsic Reward: A Test of the .Overjustiication. Hypothesis. Journal ol Personality and Social Psychology. 1973;28(1):129-137.
  • Ryan RM. Psychological needs and the faciliation of integrative processes. Journal of Personality. 1995;63(3):397-429.
  • Ryan RM, Deci EL. Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Deinitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology. 2000;25(1):54-57. doi:http://dx.doi.org/10.1006/ceps.1999.1020.
  • Schmitz S. Children during Judo training. Flickr.com. https://flic.kr/p/63XRUx. Publisert 27. januar 2009. Lastet ned 22. juni 2020.

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

0:00
0:00