seoi-nage
JudoMania > Judo-waza > Nage-waza > Seoi-nage

Seoi-nage

Seoi-nage

Seoi-nage (背負投), skulderkast, er gjerne blant de aller første kastene man lærer som nybegynner i judo. Skulderkastet omfatter varianter som morote-seoi-nage og eri-seoi-nage. Seoi-nage er blant de aller mest populære teknikkene i judo. De japanske superstjernene Ryoko Tani og Toshihiko Koga brukte seoi-nage med stor suksess.

Ki-Young Jeon demonstrerer seoi-nage

Teknikken ligner på ippon-seoi-nage, men grepet er litt annerledes. I den opprinnelige oversikten over judoteknikker, gokyu-no-waza, som ble godkjent i 1895, er seoi-nage med blant de 40 kastene. Riktignok var det i utgangspunktet ippon-seoi-nage-varianten som ble undervist. Det var mange årsaker til dette. Blant annet er seoi-nage med grep i en judogi avhengig av (nettopp) en judogi, og judogien med lange ermer var ikke i bruk før på begynnelsen av 1900-tallet.

10 gode seoi-nage-varianter

Da jeg startet med judo på begynnelsen av 80-tallet skilte vi mellom ippon-seoi-nage, morote-seoi-nage og eri-seoi-nage. I de tilfellene vi omtalte et kast som seoi-nage, var det ippon-seoi-nage vi mente. I våre dager er altså seoi-nage mer likt morote-seoi-nage, men det finnes utallige variasjoner og måter å kaste seoi-nage på.

eri-seoi-nage_8660154368_o
Eri-seoi-nage

I seoi-nage skjer det vanligvis et sterkt balansebrudd forover eller på skrått forover. Balansebruddet kan for eksempel oppstå ved et såkalt snap pull der tori rykker til i uke, for å skape en reaksjon. I utgangspunktet beholder tori sitt basisgrep gjennom hele kastet.

Ifølge Kyuzo Mifune er det viktig at man løfter uke opp med hofta, og at uke kastes over skulderen «using your shoulder as a pivot». Han understreker også at det er viktig med tett kontakt fra mellomgulvet og oppover mot skulderen.

morote-seoi-nage_8323356838_o
Morote-seoi-nage

Michael Hultström

Kilder

  • Imamura, R. T., Hreljac, A., Escamilla, R. F., & Edwards, W. B. (2006). A three-dimensional analysis of the center of mass for three different judo throwing techniques. Journal of sports science & medicine5(CSSI), 122–131.
  • Kano, Jigoro (1986). Kodokan judo. Kodansha
  • Mifune, Kyuzo (2004). The Canon of Judo. Classic Teachings on Principles and Techniques. Kodansha
  • Nakanishi, Hidetoshi (1996). Seoi-nage. Morote-seoi-nage. Ippon-seoi-nage. Judo Masterclass Techniques. Ippon Books.
  • Ohlenkamp, Neil (2006). Judo Unleashed. McGraw Hill

Bilder

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.