Ippon seoi nage

hiza guruma
Ippon seio nage

Tegnet av Michael Hultström

Ippon seoi nage, ettpunkts skulderkast, er en variant av seoi nage. Det spesielle med dette kastet er at tori kun holder med en hånd i uke, altså ippon i betydningen ett punkt.

Ippon seoi nage er den del av de nyere judoteknikkene som Kodokan har godkjent som offisielle judoteknikker, shinmeisho no waza.

I ippon seoi nage skjer det vanligvis et sterkt balansebrudd forover eller på skrått forover. Balansebruddet kan for eksempel oppstå ved et såkalt snap pull der tori rykker til i uke, for å skape en reaksjon. Det er også vanlig å kombinere kastet med forsøk på feiing, som for eksempel ko uchi gari.

Bilder