JudoMania > , > Judo som merkevare

Judo som merkevare

Sist oppdatert 21.03.2023.

De siste årene har IJF forsøkt å markedsføre judo på ulike måter. Man har forsøkt å skape blest om judo gjennom sin Judovision 2000, endringer av konkurransereglementet, innføre blå judogi, skape judoidoler/kjendiser, og nå har man iverksatt en kampanje som kalles Judo Renaissance. Jeg skal ikke ta stilling til om dette har virket, virker eller vil virke. Denne teksten handler mer om utfordringene ved å skape en velegnet og lett gjenkjennelig logo, ikon, merkevare som alle enkelt identifiserer som judo.

Alle kjenner selvsagt igjen idrettene som bildene over representerer fotball, basketball, volleyball og tennis.

Symboler, logoer, ikoner, merker

Budskapet skaper ikonet, ikonet bygger deretter oppunder og merkevarer produktet.

Qvisten Animasjon

Det vil altså si at produktet (judo) skaper et ikon. Dette ikonet kan man så bruke i markedsføringen av produktet (judo). Judo har en relativt lang historie i forhold til mange andre kjente merkevarer. Hvilke symboler har man så brukt, for å promotere judo? Her er en liten oversikt:

Grunnleggeren av judo, Jigoro Kano

Person med mange spennende sider. Stikkord som pedagog, filosof, professor, kampsport, mester, ekspert, allsidig, olympisk kan alle brukes om Jigoro Kano. Det finnes mange kilder til informasjon om Kano. Han er fortsatt ukjent for de aller fleste i Norge. Det er til og med mange som trener judo uten å vite hvem Kano er. Nesten umulig for dagens ungdom å identifisere seg med denne personen.

Jigoro Kano

Det internasjonale judoforbundets logo?

Fargene symboliserer på en enkel måte at judo er for alle mennesker i hele verden. Ordet judo står nevnt på logoen. Det er antydning til judodrakt på figurene på logoen. For mennesker som ikke vet forskjellen mellom judo og karate, sier denne logoen ingenting om hva som er typisk for judo. Men ellers er den slett ikke dårlig.

IJF-logoen

Judotegn (kanji)

Disse tegnene betyr judo. For de fleste som trener judo er dette tegn som er lette å kjenne igjen. Karate, aikido og taekwondo bruker også lignende tegn. For hvem som helst utenfor judomiljøet er det vanskelig å vite hva disse tegnene betyr.

Judo kanji

Eksempler på judoteknikker

Teknikkene i judo er helt annerledes enn andre kampformer. Det typiske for judo er kastteknikker. Bildene blir enten for stiliserte, eller så blir de for rotete. Vanskelig å inne en teknikk som alle vil godta som et symbol på judo.

Judoteknikk

Japanske farger

Symboler som spiller på at judo er fra Japan kan fungere bra i mange sammenhenger. Hvis de i tillegg får fram et eller annet som viser bevegelse, kraft, estetikk og kunst, er det bra. Utfordringen er kanskje å inne et slikt symbol, og så opprettholde det samme symbolet over lang tid. I tillegg må man gjennomføre bruken av symbolet i alle deler av markedsføringen.

Japanske farger

Søte maskoter

En maskot i form av en figur som går igjen i ulike situasjoner er en god idé som mange har brukt med stort hell. Tegninger som dette kan fort bli for barnslige for store deler av publikum. Judo er jo tross alt en kampform med farlige teknikker og mye alvor. Dessuten blir det vanskelig å finne en figur som de aller fleste judoka kan kjenne seg igjen i.

Judomaskot

Judogi

En judodrakt er erketypisk for judo. Det er ingen som kan trene judo fullt ut uten en judogi, og den skiller seg ut fra draktene som benyttes i andre kampformer. En judogi er et ganske statisk symbol som sier lite om hva judo egentlig dreier seg om.

Judogi

Det er selvsagt mange flere symboler og ikoner som er tatt i bruk for å promotere judo i løpet av de siste 100 årene. Her har jeg bare tatt med et lite utvalg, for å illustrere noe av problemet med å skape et varig ikon for verdens beste kampform.

Sterke og varige merkevarer

Symbolene på linjen over er alle kjente og sterke merkevarer. Som man ganske raskt oppdager, er det ikke slik at designet er likt. Det er heller ikke slik at logoene nødvendigvis sier noe som helst om hvilket produkt vi har med å gjøre. UPS er et godt eksempel på det. Men det som er felles, er at alle disse merkene kjøres fram i alle sammenhenger. Man har altså laget en form for designmal som benyttes i alle deler av organisasjonen. Det er lagd retningslinjer for hvordan de ulike symbolene skal brukes, når de skal brukes og hvem som skal/kan bruke dem.

Heltedyrkelse

IJF har forsøkt flere ulike måter å promotere judo på. Blant annet har de opprettet en “Hall of Fame”. “Årets judoka” er også noe man har begynt med i IJF. Dette er vel og bra, men jeg savner større fokus på disse utøverne. De nasjonale forbundene kunne fått informasjon slik at dette kunne sendes videre til klubbene. Man kunne presentert dem i magasiner og på websider.

I snowboardmiljøet har man kjendisutøvere som Daniel Franck og Terje Håkonsen. For mange ungdommer kan de fungere som helter. Det er vel ofte slik at kjernesunne, norske idrettsutøvere som går på ski og spiser kli til frokost ikke er de mest fengende idealene for unge mennesker i dag.

Og poenget med dette….?

Poenget med dette er å antyde at judo mangler en helhetlig tankegang når det gjelder promotering. IJF har sine idéer, NJF har sine, og klubber/kretser sliter med å få nok medlemmer til at budsjettet går i balanse.

Det er ikke bare enkelt å reklamere for judo i vårt hjørne av verden. Det er ingen tradisjon for å kle seg i pysjamas, for deretter å slåss så busta fyker. Vi tar liksom heller på oss et par ski, eller setter oss i godstolen og ser på engelsk fotball. Desto viktigere blir det at alle gode krefter trekker sammen i en retning.

Judo blir ikke plutselig en populær idrett fordi man finner en kul logo, eller fordi alle bruker samme brevark, eller fordi man finner en helt man kan dyrke. Men dersom man tenker helhet, samarbeid og offensivt kan man oppnå mye.

Bilder

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

Les mer her

0:00
0:00