JudoMania > , , , > Judovision 2000

Judovision 2000

Sist oppdatert 20.03.2023.

På IJF-kongressen 7. oktober 1997 presenterte IJF noen av sine visjoner om judoens framtid. Det ble blant annet vedtatt at:

“Vårt mål skal være å stadig konsentrere oss om å gjøre judosporten til verdens mest populære og dynamiske kampsport når det gjelder trening av kropp og psyke.”

IJF-kongressen, 7. oktober 1997

IJF legger i sin visjon stor vekt på at sporten må endre seg i takt med samfunnet, men at man samtidig må bevare judoens egenart. Dessuten mener IJF at den viktigste målgruppen for det videre arbeidet er ungdom – særlig de som vil bli junior-utøvere. Ungdommen skal man forsøke å nå fram til ved hjelp av spesielle utviklingsprogrammer og aggressive reklamekampanjer.

Bakgrunnen for denne tiltakspakken er en såkalt SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Gjennom å utføre en slik analyse kom man fram til at judo har fordeler blant annet ved sin store internasjonale popularitet både på dame- og herresiden. Dessuten kombinerer idretten fysiske og åndelige faktorer på en unik måte. På den negative siden ble blant annet det kompliserte regelverket nevnt.

De viktigste områdene IJF skal forsøke å forbedre er administrasjon, økonomi, regelverk, utdanning og mediakontakt. IJF slår i sin rapport fast at judointeressen verden over er i stadig framgang – særlig etter at judo for kvinner ble en olympisk øvelse.

Strengths

 • I judo legger man vekt på både fysiske og mentale aspekter.
 • Judo er en innendørs idrett som man kan trene året rundt – uavhengig av klimatiske forhold.
 • Judo kan trenes av kvinner og menn i alle aldre.
 • Mange nasjoner verden over har gode judoutøvere som tar medaljer i internasjonale stevner.

Weaknesses

 • Reglene i judo er ganske kompliserte. De fleste som ikke trener judo selv synes det er vanskelig å avgjøre hvem som vinner en judokamp.
 • IJF har en anstrengt økonomi blant annet fordi det er vanskelig å finne sponsorer.
 • Det er store forskjeller mellom nasjonale og kontinentale unioner i forhold til teknisk nivå.
 • Underutviklede forbund har liten sjanse til å oppnå kompetanseheving på grunn av manglende inntekter.

Opportunities

 • Det er store muligheter for forbedring når det gjelder sponsormidler, blant annet fordi judo er en olympisk idrett.
 • Det er mange muligheter for videre vekst fordi det er en trend i dagens samfunn at folk er opptatt av helse og åndelige verdier.
 • Man kan bli mye flinkere til å promotere judostjernene slik at unge judoutøvere får forbilder og sponsorene får tydelige personligheter å forholde seg til.
 • Judo kan bli en del av utdannelsessystemet i flere nasjoner. Idretten passer inn i mange lands læreplaner.

Threats

 • Den største faren i forhold til framtidig vekst er den begrensede mediaoppmerksomheten.
 • Dersom judo skulle bli valgt bort fra de olympiske idrettene, kan det være en katastrofe for framtidig vekst. Derfor må idretten opprettholde og/eller forbedre konkurranseaspektet ved modige endringer.
 • Nasjoner som ikke gjør det godt i internasjonale konkurranser kan miste interessen for judo.
 • Folk som ikke er vant til å se på kampsport har vanskelig for å skille judo fra andre kampformer.

Visjoner for år 2000

På bakgrunn av denne analysen, har IJF utarbeidet en målsetning for år 2000. Denne målsetningen sammenfattes i de fem punktene nedenfor.

 • IJF ønsker å arbeide for at judo skal bli mer populært og attraktivt for publikum, media, sponsorer og ungdom.
 • IJF ønsker å arbeide for å forbedre den finansielle situasjonen for judo generelt gjennom å skaffe sponsorer og minimere utgiftene.
 • IJF ønsker å lage enklere regler slik at kampbildet blir klarere for uerfarne tilskuere, og slik at vinnerne kommer mer tydelig fram.
 • IJF ønsker å rekruttere ungdom til judo, og samtidig legge mer til rette for at ungdom kan delta i judo-aktiviteter. Et av virkemidlene for å få dette til er reklamekampanjer.
 • IJF ønsker å opprettholde tradisjoner og åndelige sider ved judo. IJF vil legge vekt at man i judo kan trene kropp og sjel, og at ungdom kan ha mye å hente gjennom judo-aktivitet.

Strategier

IJF har også bestemt seg for å foreslå en del strategier som kan være effektive i arbeidet for å nå disse målene. De aller fleste av disse punktene er det stor enighet om i IJF.

Administrasjon

 • Kommunikasjonen mellom medlemslandene kan bli mye bedre.
 • Oppmuntre til modernisering av idretten judo.
 • Arbeide for at flere kvinner skal begynne med judo.
 • Opparbeide Judo Hall of Fame.

Sport

 • Forbedre presentasjonen av utøverne før kampene starter.
 • Introdusere et rangeringssystem i likhet med man har i idretter som tennis.
 • Legge stor vekt på arbeidet mot doping.
 • Sørge for at de kontinentale unionene kommer opp på det samme nivået når det gjelder trening, utøvelse og ekspertise.

Utdannelse

 • Utdanne trenere som kan fungere godt overfor kvinner.
 • Utdanne trenere som kan fungere godt overfor ungdom.
 • Sørge for at terminologien blir enklere/lettere å forstå.
 • Fokusere på det åndelige ved judo.

Media

 • Forbedre informajonsdelen i alle ledd av organisasjonene.
 • Øke populariteten til judo.
 • Skape “judostjerner”.
 • Arbeide for at judokokurranser sendes oftere på tv.

Dersom planleggingen ikke gir seg utslag i konkrete tiltak, vil hele dette analysearbeidet ha vært meningsløst. IJF trenger å arbeide hardt for å realisere disse planene, og de trenger all den hjelp de kan få fra alle ledd i organisasjonen. Kreativ tenkning, planlegging og samarbeid er stikkord som er viktige for at Judovision 2000 skal bli en suksess.

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

0:00
0:00