JudoMania > Judo-kata > Kime-no-kata

Kime-no-kata

Sist oppdatert 19.10.2023.

Kime-no-kata er en interessant kata. Selve ordet «kime» er vanskelig å oversette direkte, men begrepet «domsavsigelse» er ganske dekkende. Det ligger en antydning om noe finitt eller endelig i uttrykket. Det er som om man tenker seg at teknikkene man utfører er av en slik karakter at det er snakk om liv og død i kime-no-kata.

Denne kataen ble utviklet og konstruert like etter at Jigoro Kano grunnla Kodokan judo. Enkelte kilder hevder at opprinnelsen til teknikkene kime-no-kata kan spores helt tilbake til 1500-tallet. Da tenker man særlig på en kata som ble kalt shinken-shobu-no-kata. Shinken-shobu betyr ekte kamp.

Den opprinnelige versjonen av kime-no-kata ble altså utviklet av Jigoro Kano, og den gikk gjennom flere faser før den ble endelig fastsatt i den versjonen som vi kjenner i dag. I utgangspunktet besto kime-no-kata av 10 teknikker, men ble senere utvidet til å inneholde 14-15 teknikker. Fra og med 1907 er det 20 teknikker i kime-no-kata, 8 sittende og 12 stående. Teknikkene ble valgt fra atemi waza, og Jigoro Kano brukte særlig teknikker som kom fra Tenjin-shinyo-ryu (Shishada, 2010).

I kataen inkluderes våpen som var vanlig i Japan på Jigoro Kanos tid. Det er også teknikker som skulle være spesielt effektive mot boksning. Boksing var veldig populært på begynnelsen av 1900-tallet. Ifølge Yoshitsugu Yamashita, Hidekazu Nagaoka og Kunio Murakami var teknikkene utviklet mot blant annet boksing, men de skulle også være effektive “i andre tilfeller” (Shishada, 2010).

Det kan være greit å tenke på kime-no-kata som noe mer enn kun en selvforsvarskata. Ifølge tekster utgitt av Kodokan på 1960-tallet, så er kataen også ment å fokusere på balanse og balansebrudd, pusteteknikk og manipulering av motstanderens posisjon.

Teknikkene i kime-no-kata

I denne gjennomgangen av teknikkene har jeg ikke tatt med absolutt alle formelle prosedyrer knyttet til hilsing, henting av sverd (bokken) og kniv (tanto). Illustrasjonene nedenfor kan likevel gi noen tips om hvor uke og tori skal befinne seg i de ulike delene av kataen.

Enkelte offisielle beskrivelser av teknikkene i kataen kan endre seg på grunn av ulike revisjoner, men jeg håper beskrivelsene kan fungere som en enkel guide. Jeg anbefaler selvsagt å gå på katatreninger og -kurs med gode instruktører. Da får du de beste tipsene.

Idori – teknikker utført fra knestående posisjon

Ryote-dori (grep i begge armene)

Tori og uke står front mot front med omtrent 40 cm avstand (et skritt). Uke går fram med sin venstre fot og griper toris håndledd med begge hender. Tori strekker armene raskt ut og litt bakover. Ukes balanse brytes forover. Tori utfører et frontspark (KIAI) med sin høyre fot mot ukes skritt. Høyre fot settes ned i matta igjen.

Tori griper ukes venstre arm ved håndleddet, snur seg mot sin venstre side ved å flytte sitt venstre ben. Deretter utfører tori waki-gatame (på ukes venstre arm). Tori fram med sin høyre fot og deretter ut til siden med sin venstre fot, for å strekke armen til uke.

Uke slår av to ganger på det høyre låret til tori.

Tips: Armbendet er mest effektivt om tori, etter å ha snudd seg omtrent 90 grader vekk fra uke (mot shomen), beveger seg fram (med høyre fot) og til siden (med venstre fot), samtidig som tori sørger for å vri ukes arm slik at lillefingeren peker opp. En slik bevegelse vil strekke ut armen til uke slik at armbendet blir effektivt.

Tsukkage (slag mot magen)

Tori og uke sitter front mot front med omtrent to knyttnevers avstand. Uke reiser seg opp på knærne (og tærne) og utfører et slag mot toris mage (KIAI). I samme øyeblikk som uke slår, unnviker tori slaget ved å vri hele overkroppen mot høyre, samtidig som høyre fot settes i matta omtrent 90 cm foran uke. Tori griper ukes høyre arm rett over albuen med venstre hånd og slår mot ukes panne – mellom øyebrynene – med sin høyre hånd (KIAI).

Etter å ha fullført slaget griper tori tak i ukes høyre håndledd med sin høyre hånd (over ukes håndledd). Ukes håndledd presses ned mot toris lår. Dette, sammen med toris venstre hånd, gjør at ukes balanse brytes forover. I samme øyeblikk som dette skjer, flytter tori sin venstre hånd til ukes høyre krage (fra venstre side og ned foran halsen).

Tori utfører hara-gatame på uke. Uke slår av to ganger i matta.

Tips: Ukes høyre håndledd holdes ned mot toris høyre lår, omtrent midt på låret, ved hjelp av toris høyre hånd. Armbendet er mest effektivt om tori, etter å ha snudd seg omtrent 90 grader vekk fra uke (med ryggen mot shomen), beveger seg fram (med venstre kne) og til siden (med høyre fot). Husk også at det er magen som utfører det siste og avgjørende trykket på albuen til uke. En slik bevegelse vil strekke ut armen til uke slik at armbendet blir effektivt.

Suri-age (slag mot pannen)

Tori og uke sitter front mot front med omtrent to knyttnevers avstand. Uke reiser seg opp på knærne og slår mot toris panne med flat hånd (KIAI). Tori reiser seg på knærne (og tærne) og unngår slaget ved å skyve armen til uke opp ved hjelp av høyre hånd (tommelen inn) på ukes håndledd og venstre hånd på ukes albue. Samtidig sparker tori uke i solar plexus.

Tori snur seg mot sin høyre side, skyver albuen til uke opp og fram, og bryter ukes balanse ved hjelp av begge armene framover slik at uke faller på magen. Tori følger etter uke ved å krabbe på knærne med vestre, høyre og venstre kne. Venstre kne sørger for at hiza-gatame sitter skikkelig.

Uke slår av to ganger i matta.

Tips: Sørg for at albuen til uke peker oppover. Da vil armbendet har større effekt.

Yoko-uchi (slag mot tinningen)

Tori og uke sitter med en drøy meters avstand (to-ma). Uke reiser seg opp på knærne (og tærne) og slår med lillefingersiden av høyre knyttneve mot toris venstre tinning (KIAI). Tori unnviker slaget og går et langt skritt fram med sitt høyre ben slik at det står til høyre for ukes ben.

Tori fortsetter bevegelsen framover samtidig som toris høyre arm beveger seg forbi ukes nakke på venstre side – akkurat som man gjør når man skal utføre kata-gatame. Den venstre hånda til tori plasseres på ukes rygg omtrent i beltehøyde. Tori går et skritt framover slik at høyre kne og venstre fot står i matta. Dette medfører at uke lander på ryggen. Tori kontrollerer ukes høyre arm med sin venstre hånd, og tori slår uke i magen med sin høyre albue (KIAI).

Etter at teknikken er fullført, setter tori og uke seg tilbake med en drøy meters avstand (to-ma).

Tips: Det kan være vanskelig å dukke under og forbi slaget til uke. Prøv derfor å dukke under så nær armhulen til tori som mulig. Da beveger du deg i riktig retning, og du unnviker knyttneven til uke.

Ushiro-dori (holde armene fra baksiden)

Tori og uke sitter med en drøy meters avstand (to-ma). Uke reiser seg og går forbi tori på toris høyre side. Uke setter seg bak tori – omtrent 20 cm unna tori. Dette er samme avstand som ved de tre første teknikkene.

Uke reiser seg opp på knærne (og tærne) og går fram med sin høyre fot samtidig som uke fester grep rundt armene til tori. Hodet til uke legger seg på den venstre skulderen til tori. Tori reiser seg opp på knærne (og tærne) og sprer armene rett ut til siden, for å frigjøre seg fra ukes grep. Tori fester grep med begge armene i ukes venstre arm og kaster deretter en rullende seoi-nage (nesten som makikomi). Kastet følges direkte opp med en ushiro-kesa-gatame og et slag mot skrittet med venstre knyttneve (KIAI).

Etter fullført teknikk, setter uke seg på nytt bak tori. Deretter reiser uke seg, går forbi tori på høyre side, og setter seg med ansiktet mot tori med en drøy meters avstand (to-ma).

Tips: I denne versjonen av seoi-nage skal armen til uke ligge over skulderen til tori. Ikke hold i judogien til uke, men ta heller tak i selve armen.

Tsukkomi (knivstikking mot magen)

Tori og uke sitter med omtrent 90 cm avstand. Uke trekker en kniv ut av judojakken med sin høyre hånd. Uke setter opp sitt venstre ben, tar et skritt fram med det venstre benet og stikker med kniven rett fram mot toris mage (KIAI). Bladet på kniven skal peke oppover.

Tori reiser seg, vrir seg mot høyre for å unngå kniven. Tori setter høyre fot ganske langt ut mot sin høyre side slik at denne foten er omtrent 1 meter foran ukes høyre kne. Samtidig som tori vrir seg unna kniven griper tori tak i ukes arm rett over albuen og trekker uke ut av balanse. Tori slår uke i pannen mellom øyebrynene (KIAI).

Etter å ha fullført slaget griper tori tak i ukes høyre håndledd med sin høyre hånd (over ukes håndledd). Ukes håndledd presses ned mot toris lår. Dette, sammen med toris venstre hånd, gjør at ukes balanse brytes ytterligere forover. I samme øyeblikk som dette skjer, flytter tori sin venstre hånd til ukes høyre krage (fra venstre side og ned foran halsen).

Tori utfører hara-gatame på uke. Uke slår av to ganger i matta.

Tips: Tori trekker uke ut av balanse, altså forover, før tori slår. Tori skal altså ikke lene seg inn mot uke for å slå, men heller utnytte at ukes balanse er brutt.

Kiri-komi (hugging med kniv)

Tori og uke sitter med omtrent 45 cm avstand. Uke flytter kniven fra innsiden av jakken til utsiden slik at den er festet på utsiden av ukes jakke, på venstre side og med eggen opp. I denne teknikken fungerer kniven som et kort sverd.

Uke trekker et korte sverdet med sin høyre hånd, samtidig reiser uke det opp på knærne (og tærne) og tar et skritt framover med sin høyre fot. I samme øyeblikk hugger uke ned mot toris panne med en rimelig strak arm (KIAI).

Tori reiser seg opp på knærne (og tærne), griper ukes håndledd med begge hender, og snur seg mot høyre, setter høyre fot i matta, samtidig som sverdet unnvikes. Deretter utfører tori waki-gatame (på ukes venstre arm). Tori står på høyre kne og venstre fot plasseres ganske langt ut mot venstre, for å ha god balanse.

Uke slår av to ganger på låret til tori.

Etter teknikken er ferdig, setter uke og tori seg med en drøy meters avstand (to-ma). Uke fester det korte sverdet i beltet etter å ha satt seg i seiza.

Tips: Det er viktig at tori kontrollerer armen til uke ved hjelp av sin venstre arm. Dette gjøre ved å plassere armen over ukes arm – omtrent i albuehøyde.

Yoko-tsuki (knivstikking mot siden)

Uke og tori sitter med en drøy meters avstand (to-ma). Uke plasserer kniven på innsiden av jakken. Deretter reiser uke seg, går mot tori og setter seg på toris høyre side. Uke plasserer seg på linje med tori (sett fra shomen). Både tori og uke ser i samme retning. Avstanden mellom tori og uke er omtrent 20 cm.

Uke trekker kniven med sin høyre hånd, setter seg opp på knærne (og tærne) og går et skritt mot tori med sin venstre fot. Uke stikker mot siden av magen til tori (KIAI).

Tori setter seg opp på knærne (og tærne) og snur seg rundt 180 grader mot høyre. Toris venstre hånd brukes for å skyve ukes arm vekk. Tori slår uke i panna mellom øyebrynene med sin høyre hånd (KIAI).

Etter å ha fullført slaget griper tori tak i ukes høyre håndledd med sin høyre hånd (over ukes håndledd). Ukes håndledd presses ned mot toris lår. Dette, sammen med toris venstre hånd, gjør at ukes balanse brytes forover. I samme øyeblikk som dette skjer, flytter tori sin venstre hånd til ukes høyre krage (fra venstre side og ned foran halsen).

Tori utfører hara-gatame på uke. Uke slår av to ganger i matta.

Uke setter seg tilbake ved siden av tori på toris høyre side. Kniven legges innenfor jakka samtidig som uke setter seg i seiza ved siden av tori.

Tips: Når kniven fungerer som kniv, legger man den på plass innenfor judogien mens man er på vei tilbake til utgangspunktet. Når kniven fungerer som et kort sverd skal man sitte i seiza før man legger våpenet på plass innenfor beltet.

Tachiai – teknikker utført fra stående posisjon

Ryote-dori (grep i begge armene)

Tori og uke står front mot front med omtrent 40 cm avstand (et skritt). Uke går fram med sin venstre fot og griper toris håndledd med begge hender. Tori strekker armene raskt ut og litt bakover. Ukes balanse brytes forover. Tori utfører et frontspark (KIAI) med sin høyre fot mot ukes skritt. Høyre fot settes ned i matta igjen.

Tori griper ukes venstre arm ved håndleddet, snur seg mot sin venstre side ved å flytte sitt venstre ben. Deretter utfører tori waki-gatame (på ukes venstre arm). Tori fram med sin høyre fot og deretter ut til siden med sin venstre fot, for å strekke armen til uke.

Uke slår av to ganger på det høyre låret til tori.

Tips: Armbendet er mest effektivt om tori, etter å ha snudd seg omtrent 90 grader vekk fra uke (mot shomen), beveger seg fram (med høyre fot) og til siden (med venstre fot), samtidig som tori sørger for å vri ukes arm slik at lillefingeren peker opp. En slik bevegelse vil strekke ut armen til uke slik at armbendet blir effektivt.

Sode-tori (grep i ermet)

Tori og uke står front mot front med en drøy meters avstand (to-ma). Uke går i en bue rundt tori, på toris høyre side, og ender opp litt bak og til venstre for tori. Samtidig som uke går til sin posisjon, beveger tori seg et skritt bakover slik at selve teknikken utføres på midten av matteområdet.

Uke griper toris venstre arm med sin høyre hånd (litt over albuen) og dytter uke forover. Uke går tre skritt (høyre, venstre, høyre). Tori følger uke, men det tredje skrittet er et langt skritt på skrått ut mot høyre. Dette medfører at ukes balanse brytes forover.

Tori sparker ned mot ukes høyre kne med utsiden av sin venstre fot (KIAI). Tori setter foten ned i nærheten av ukes høyre fot. Tori kaster uke med o-soto-gari.

Tips: Tori bør sette foten sin så nær ukes fot som mulig slik at kastet kan utføres på en naturlig og realistisk måte. Tori holder et standard høyre basisgrep i uke.

Tsukkake (dobbeltslag mot ansiktet)

Tori og uke står front mot front med nesten 2 meters avstand. Uke går litt fram med sin venstre fot, løfter begge hender og beveger seg mot tori ved hjelp av tsugi-ashi. Uke slår først med sin venstre hånd, så går uke fram med sin høyre fot og slår med sin høyre hånd mot toris panne (KIAI).

Tori unnviker slaget ved å bevege høyre fot bakover og samtidig vri hele kroppen til høyre. Tori parerer ukes slag med sin høyre hånd (tommelen ned). Deretter beveger tori seg inn bak ryggen til uke ved å gå et par skritt nærmere, først høyre fot, så venstre.

Tori utfører hadaka-jime på ukes hals ved hjelp av sitt høyre håndledd. Tori går et skritt bakover med sitt venstre ben (jigo-tai). Dette bryter ukes balanse bakover, og effekten av kvelingen forsterkes.

Uke slår av to ganger med foten.

Tips: Det er det samme hvilke fot uke slår av med. Noen mener det er mest naturlig å slå av med venstre fot, siden tyngdepunktet til uke er på ukes høyre side.

Tsuki-age (slag oppover, uppercut)

Tori og uke står front mot front med omtrent 40 cm avstand (et skritt). Uke tar et skritt fram med sin høyre fot og slår samtidig opp mot toris hake (KIAI).

Tori lener seg bakover, for å unnvike slaget. Tori griper ukes håndledd med begge sine hender og trekker ukes hånd videre oppover i samme retning som slaget. Tori trekker raskt og kontrollert to steg på skrått bakover (tsugi-ashi) og mot høyre, omtrent 45 grader i forhold til retningen på slaget.

Tori utfører waki-gatame på ukes høyre arm.

Uke slår at to ganger på toris venstre lår.

Tips: Dette er en ganske rask teknikk. Gjør alle deler av teknikken nøyaktig, men unngå å stanse mellom hvert element.

Suri-age (slag mot pannen)

Tori og uke står front mot front med omtrent 40 cm avstand (et skritt). Uke går et skritt fram med sin høyre fot og slår samtidig opp mot toris pannen med innsiden av sin åpne, høyre hånd (KIAI).

Tori lener seg bakover, unngår slaget og skyver ukes høyre arm oppover med sin venstre arm. Tori slår uke i magen med sin høyre hånd (KIAI). Tori kaster uke med en venstre uki-goshi.

Tips: Tori kaster med uki-goshi, ikke o-goshi. I uki-goshi trekker tori uke mot seg og vipper vedkommende rundt hofta.

Yoko-uchi (slag mot siden av hodet)

Tori og uke står front mot front med omtrent 40 cm avstand (et skritt). Uke tar et lite skritt fram med sin høyre fot og prøver å slå tori på siden av hodet med sin høyre hånd (KIAI).

Tori dukker under slaget, går et skritt fram med sin venstre fot og skyver på ukes venstre krage med sin høyre hånd. Deretter går tori framover med høyre og venstre fot samtidig som tori fester et grep i ukes venstre krage med sin høyre hånd. Tori snur seg mot ukes rygg og fester grep i ukes høyre krage med sin venstre hånd.

Tori presser pannen sin mot nakken og hodet til uke, går et skritt bakover med sitt venstre ben og utfører okuri-eri-jime.

Tips: Det er viktig å utføre et skikkelig balansebrudd. Da vil resten av teknikken sitte bedre.

Ke-age (spark mot skrittet)

Tori og uke står front mot front med omtrent 40 cm avstand (et skritt). Uke tar et lite skritt fram med sin venstre fot og sparker med sin høyre fot (mae-geri) mot skrittet til tori (KIAI). Tori unngår sparket ved å gå et skritt bakover med sin høyre fot og snu seg vekk fra sparket. Samtidig tar tori tak under ukes høyre ben med sin venstre hånd. Deretter snur tori seg mot uke tar tak med høyre hånd og løfter ukes ben litt opp og ut. Tori sparker uke i skrittet med sin høyre fot (KIAI).

Tips: Tori må vri hofta slik at toris front peker mot uke når sparket utføres. Sparket er likte et frontspark (mae-geri) i karate.

Ushiro-dori (holding bakfra)

Uke går rundt tori på toris høyre side og står bak uke med omtrent 90 cm avstand. Tori og uke beveger seg forover, venstre fot først. I det høyre fot settes fram, griper uke tak rundt toris armer. Tori bryter ukes grep ved å strekke armene rett ut til siden. Deretter griper tori tak i ukes høyre arm med begge sine armer og kaster uke med en høyre seoi-nage.

Tori setter seg ned på sitt høyre kne og slår uke mellom øynene med sin høyre hånd (KIAI).

Tips: Uke kaster seg så å si fram for å gripe tak rundt toris armer. Tori utfører seoi-nage ved å legge armen over sin egen skulder, altså litt annerledes enn standard seoi-nage.

Tsukkomi (knivstikking mot magen)

Tori og uke står med omtrent 90 cm avstand. Uke trekker kniven (med eggen opp) fra innsiden av jakka, tar et skritt fram med sitt venstre ben og stikker kniven rett fram mot magen til tori (KIAI). Tori går tilbake med sin høyre fot og vrir samtidig overkroppen til høyre, for å unngå kniven. Tori bruker sin venstre hånd for å trekke uke ut av balanse. I samme øyeblikk som ukes balanse er brutt, slår tori uke midt mellom øyebrynene (KIAI).

Etter å ha fullført slaget griper tori tak i ukes høyre håndledd med sin høyre hånd (over ukes håndledd). Ukes håndledd presses ned mot toris lår. Den venstre hånden griper forbi halsen til uke på venstre side og over til den høyre kragen på ukes judogi. Tori går framover mot høyre, først med høyre, så venstre, og til slutt høyre fot. Dette gjør at ukes balanse brytes ytterligere forover.

Tori utfører hara-gatame på uke. Uke slår av to ganger på låret til tori.

Tips: Tori griper ukes arm, ved albuen, med tommelen ned og de andre fingrene over armen. Toris bevegelse er omtrent 45 grader fram og mot høyre – etter at knivstikkingen er unngått.

Kirikomi (hugging med kniv)

Tori og uke står med omtrent 90 cm avstand. Uke flytter kniven fra innsiden av jakken til utsiden slik at den er festet på utsiden av ukes jakke, på venstre side og med eggen opp. I denne teknikken fungerer kniven som et kort sverd.

Uke trekker et korte sverdet med sin høyre hånd, og tar et skritt framover med sin høyre fot. I samme øyeblikk hugger uke ned mot toris panne med en rimelig strak arm (KIAI).

Tori griper ukes håndledd med begge hender, og snur seg mot høyre, samtidig som sverdet unnvikes. Deretter utfører tori waki-gatame (på ukes venstre arm).

Uke slår av to ganger på låret til tori.

Etter teknikken er ferdig, står uke og tori med en drøy meters avstand (to-ma). Uke fester det korte sverdet i beltet.

Tips: Det er viktig at tori kontrollerer armen til uke ved hjelp av sin venstre arm. Dette gjøre ved å plassere armen over ukes arm – omtrent i albuehøyde.

Nuki-gake (trekke sverd)

Tori og uke står med en drøy meters avstand (to-ma). Uke går et skritt fram med sin høyre fot og forsøker å trekke sverdet med sin høyre hånd. Tori går fram med sin høyre fot mot ukes høyre fot. Tori griper, for å blokkere, ukes høyre håndledd med sin høyre hånd. Tori går enda et skritt fram med sin høyre fot, og deretter går tori et langt skritt med sin venstre fot.

Tori står nå bak ukes rygg. Tori tar tak i ukes høyre krage med sin venstre hånd. Tori løfter ukes høyre arm oppover og går samtidig et skritt bakover med sin venstre fot. Samtidig snur eller vrir tori seg mot venstre, for å bryte balansen til uke. Tori skyver sin høyre hånd inn bak ukes nakke og utfører kataha-jime.

Tips: Det andre skrittet til tori er relativt kort.

Kiri-oroshi (hugging med sverd)

Tori og uke står med omtrent 2,7 meters avstand. Uke går fram med sin høyre fot og trekker sverdet. Spissen på sverdet skal være omtrent i øyehøyde (til uke). Uke gjør et kort utfall mot tori ved å gå fram med høyre og vestre ben (tsugi-ashi). Tori svarer med å gå to korte skritt bakover med høyre og venstre fot.

Uke angriper tori ved å bevege seg fram med venstre og høyre fot. Sverdet løftes høyt når uke går fram med sin venstre fot, og uke hugger ned med sverdet på sitt siste skritt (KIAI).

Tori går til siden og fram mot uke ved å flytte venstre fot relativt langt og å følge etter med høyre fot. Tori griper ukes høyre håndledd og trekker hånda ned mot sitt høyre lår. Tori griper ukes høyre krage med sin venstre hånd. Tori beveger seg forover mot høyre ved å gå med høyre, venstre og høyre fot.

Tori utfører hara-gatame.

Uke slår av to ganger på toris venstre lår.

Uke holder sverdet lavt og pekende litt ut mot høyre. Uke og tori går tilbake til utgangspunktet for teknikken med omtrent 2,7 meters avstand. Uke peker sverdet mot tori i øyehøyde før sverdet festes i beltet igjen.

Tips: Hold deg til de oppgitte avstandene, men tilpass til en viss grad hvor langt dere står unna hverandre. I de fleste teknikkene passer avstandene de fleste størrelser på tori og uke.

Tips

 • Uke slår alltid av 2 ganger.
 • I denne kataen slår uke alltid av enten på gulvet eller toris lår.
 • KIAI bør ropes omtrent slik: “Ai!”
 • Eggen på både sverd og kniv skal peke opp når uke holder våpnene i hånda.
 • Kniven festes under beltet når den er på innsiden av jakken.
 • Kniven skal ikke vises når den er på innsiden av jakken.
 • Når kniven fungerer som et kort sverd, skal den ikke plasseres i beltet før uke er tilbake ved utgangspunktet for hver teknikk.
 • Vær nøyaktig med vinklene når tori utfører kansetsu-waza.

Kime no kata på Youtube

Kilder

 • Iura, Yoshihiko (8. dan), Masterclass, 26.-28. august 2022, Haugerud, Oslo
 • Kodokan Judo Institute (u.a.) Kime-no-kata
 • Kodokan Judo Institute (2014). Kime-no-Kata (English translated version), Kodokan KATA Textbook
 • Shishida, F. (2010). Jigoro Kano’s pursuit of ideal judo and its succession: Judo’s techniques performed from a distance. Journal of Martial Arts Anthropology11(1–4), 42–48

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

0:00
0:00