JudoMania > > Effekten av ulik treningsmetodikk i judo

Effekten av ulik treningsmetodikk i judo

Sist oppdatert 09.12.2023.

Kampen om å nå til topps i internasjonal judo er hard. Det utvikles stadig nye treningsmetoder – både når det gjelder fysiske, psykiske og tekniske ferdigheter. Judoreglementet er under stadig endring og utvikling, og moderne teknologi tas i bruk på stadig flere områder. Teknikkene i judo endrer seg også gradvis.

En judoka må inneha hurtigheten til en sprinter, styrken til en vektløfter, utholdenheten til en mellomdistanseløper, fleksibiliteten, presisjonen og koordineringsevnen til en turner. Vedkommende må være intelligent, modig og høyt motivert, for å oppnå optimale resultater.

I 1998 (revidert i 2003) skrev Milovan Bratic ved Faculty of Physical Education, University of Niš, Serbia og Montenegro en avhandling om forskjellene mellom tysk og japansk treningsmetodikk. Utgangspunktet for undersøkelsen var ashi-waza. I undersøkelsen brukte man en gruppe som benyttet japansk metodikk, en gruppe som brukte tysk metodikk, og en gruppe som benyttet varierte metoder.

Dessverre er det vanskelig å finne beskrivelser av hva metodene konkret går ut på, men det er ikke så viktig for konklusjonen. I undersøkelsen delte man 105 utøvere i tre like store grupper, alle utøverne var i alderen 22-25 år, og teknikkene som ble undersøkt var alle ashi-waza.

Resultatene av denne undersøkelsen viste at de ulike treningsmetodene ga minst utslag for de-ashi-harai og størst forskjeller i effektivitet for okuri-ashi-harai. Undersøkelsen viste også at de to gruppene som kun brukte én treningsmetode (japansk eller tysk) hadde mindre framgang enn den gruppen som brukte varierte treningsmetoder. Faktisk var framgangen dobbelt
så stor for denne gruppen.

I starten av prosjektet var framgangen for alle tre gruppene omtrent like stor, men etter hvert fikk man den nevnte forskjellen. Dette tyder på at eksperimentering i seg selv kan være en nyttig treningsform – også når det gjelder judoteknikker.

Kilde

  • Bratic, M. (1998). The quantitative changes that originated from the application of different methodological procedures in the process of acquiring and improving complex motoric movements in judo. Physical Education1(5), 39–45.

Bilder

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

Les mer her

0:00
0:00