JudoMania > , > Brutale judotrenere i det japanske skolesystemet

Brutale judotrenere i det japanske skolesystemet

Sist oppdatert 16.11.2023.

Judo og skole hører sammen – det liker i alle fall jeg å tenke. Men etter å ha lest litt om hvordan judo praktiseres i det japanske skolesystemet kan man jo begynne å lure. Det japanske skolesystemet bruker brutale og inkompetente judotrenere. I løpet av 2010 døde seks barn, de to yngste var bare 6 år gamle, som følge av skader påført dem på judotreninger.

I perioden mellom 1983 og 2015 døde 121 ungdommer (12-18 år) i Japan som følge av skader på judotrening i det japanske skolesystemet. Dette er betydelig (mellom fire og fem ganger) høyere enn basketball som er nummer to på listen. Det er også verdt å understreke at dette tallet kun handler om ungdom som har omkommet som følge av organisert trening på skoler. Dersom man tar med ordinær trening i vanlige judoklubber i Japan, regner Japan Judo Accident Victims Association (JJAVA) med et noe høyere tall. Dessuten vil antall hardt skadde komme i tillegg.

Da denne saken først ble omtalt i media, opplevde Japan nesten 3 år uten dødsfall. Ifølge JJAVA er ikke dette tilfeldig. De mener at økt fokus på problemstillingen fører til endringer, og at det er mulig å gjøre noe med problemet.

Jeg vil gjerne understreke at tilsvarende saker aldri har funnet sted i Norge. Norges Judoforbund påpeker at det i Norge ikke har vært noen dødsfall som følge av judoaktivitet i sportens 50-årige historie i landet.

Det engelsk judoforbundet uttaler til The Japan Times: “To our knowledge, there have been no deaths or serious brain injuries in judo in the BJA.”

Det er heller ikke rapportert om lignende tilfeller i USA eller i Frankrike som er det landet i Europa med aller flest registrerte judoka. Dette kan tyde på at årsakene er en betydelig kulturforskjell når det gjelder trenerrolle, utdanning og holdninger til barn og unge.

I Japan har kampformer vært obligatorisk i grunnskolen fra og med 2012. I den sammenheng er det svært bekymringsfullt at lite gjøres fra myndighetenes side for å etterforske disse dødsfallene.

Mange foreldre har meldt om svært lite samarbeidsvilje hos skolene der dødsfall har funnet sted. Jeg har lest noen av skademeldingene og de opprører meg kraftig. De fleste tilfellene er hinsides enhver fornuft, trenerne har vært vanvittig brutale, og de burde vært straffet svært hardt. I stedet kan man lese at sak etter sak blir henlagt. Nå er noe av dette heldigvis i ferd med å endre seg, og på JJAVAs nettsider kan man lese om trenere som både blir dømt til fengsel og som blir utestengt fra all judotrening og -aktiviet. Og det skulle bare mangle. Dette er jo snakk om brutale angrep, ofte med fatale konsekvenser.

Det japanske judoforbundet (All Japan Judo Federation) med tidligere OL-vinner Yasuhiro Yamashita i spissen (leder fra 2017) har uttalt at dette er et problem som handler om trenere uten utdanning og kompetanse, og han mener at det er der man må gjøre en innsats. Han følger her etter lederne på Kodokan som har uttalt at slike hendelser må det jobbes hardt for å unngå skal skje i fremtiden.

Fysisk avstraffelse og vold mot barn i Japan

En spørreundersøkelse gjennomført i 2017 viste at omtrent 60 % av japanske kvinner og menn synes fysisk avstraffelse (taibatsu) av barn er nødvendig. Og det var ikke før 1. april 2020 at fysisk avstraffelse av barn ble forbudt i Japan. I forbindelse med dette sendte japanske myndigheter ut et informasjonsskriv til småbarnsfamilier om hvordan man kan oppdra og irettesette barn uten å bruke fysisk vold.

Det er fortsatt en lang vei å gå, for i 2021 er det fortsatt omtrent 40 % av japanske borgere over 20 år som mener fysisk straff er greit. Det er faktisk 1 % som svarer at det er greit å straffe barn på forhånd – i tilfelle de skulle finne på å gjøre noe galt.

Det samme ser vi helt opp på det øverste nivået i japansk idrett.  I 2013 var det to saker som vakte oppsikt langt utover Japans grenser. Begge gjaldt fysisk avstraffelse av topputøvere. Den ene saken handlet om landslaget i basketball, og den andre saken handlet om landslaget i judo. Det som var felles for begge sakene var at volden ble utøvd av menn mot kvinner.

To av trenerne til kvinnelaget i judo, blant dem hovedtreneren, hadde brukt fysisk vold mot utøverne. Den japanske olympiske komité bestemte seg for å gi en bot, eller rettere sagt trekke tilbake en lovnad om 25 millioner yen som tilsvarer 1,5 millioner kroner.

Kilder

Bilde

Hva synes du om denne artikkelen?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

Les mer her

0:00
0:00