JudoMania > , > 10 grunner til at konkurransejudo er effektivt selvforsvar

10 grunner til at konkurransejudo er effektivt selvforsvar

Sist oppdatert 21.03.2023.

Noen påstår at moderne judo ikke er effektivt som selvforsvar. Moderne judo har fjernet seg for mye fra den opprinnelige judoen, og man fokuserer for mye på konkurranse og for lite på selvforsvar, sies det. Mange av dagens judoutøvere bryr seg rett og slett ikke om denne problemstillingen. De trener judo fordi de ønsker å konkurrere, eller fordi det er en variert og morsom treningsform. Men uansett har judo sin opprinnelse i kampformer der man skulle overvinne motstandere raskt og effektivt. Her er 10 grunner til at moderne judo fungerer godt som selvforsvar.

Judo er tilgjengelig og billig. Judo er den klart mest populære kampformen i verden, og det finnes judoklubber i enhver liten avsidesliggende avkrok. Også her i Norge finnes det mange judoklubber over hele landet. I tillegg er det ofte relativt billig å trene judo, og judotrenerne er stort sett er godt kvaliiserte.

Judoutøvere bruker ulike grep i klær på en effektiv måte. Det er en stor fordel at de aller fleste judoteknikker utnytter ulike grep i motstanderens klær. Dette kalles kumikata og er sentralt i de fleste judoteknikker. Hvor stor er egentlig sjansen for at man blir overfalt av en person uten klær

Judoutøvere stoler på ulike grep framfor spark og slag. Dette reduserer sjansene for skader – både hos den som forsvarer seg og hos den som angriper. I judo legger man vekt på kontrollteknikker.

Judo passer for alle. Både gamle, unge, kvinner, menn og folk med ulike handicap kan trene judo. Judo er blant annet en gren i paralympics.

Bakkekamp i judo må være kontant og effektivt. En judoutøver får ikke lov til å holde på lenge med ne-waza før dommeren stanser kampen og utøverne må reise seg igjen. I kampformer som brasiliansk jujutsu kan utøverne holde på lenge med bakkekamp. Dette er kanskje effektivt i en regulert og kontrollert konkurransesituasjon, men i en reell selvforsvarssituasjon er lange bakkekamper både farlig og lite hensiktsmessig. I judo er tankegangen slik: ta raskt kontroll over motstanderen med en effektiv teknikk, eller kom deg opp på bena igjen.

Judoutøvere står aller helst oppreist. Den vanligste utgangsposisjonen for judoka er en avslappet, oppreist posisjon. Fra denne stillingen kan man utføre de aller fleste judoteknikkene.

Fallteknikk. Judoutøvere er helt overlegne når det gjelder det å kunne falle uten å slå seg. Særlig viktig er det at judoutøvere beskytter hodet sitt når de faller. De eneste som er i nærheten av tilsvarende dyktighet er folk som driver med aikido. Dette er selvsagt en kjempefordel i en selvforsvarssituasjon.

En konkurranseutøver har utført teknikkene sine tusenvis av ganger. Teknikkene sitter i kroppen. Det er ikke snakk om å måtte vurdere hvilken teknikk som skal utføres. I samme øyeblikk som en mulighet åpenbarer seg, utføres teknikken raskt og bestemt. Dessuten er en judoutøver vant til å kombinere ulike teknikker, og dermed blir man ikke usikker om den første teknikken ikke skulle fungere.

Randori er en fantastisk form for kamptrening. Jigoro Kano utviklet et sett regler som gjør det mulig for folk å trene på ekstremt farlige teknikker uten å skade seg. Judoutøvere kan gi alt – både på trening og i konkurranser – nesten uten å risikere skader. Dette gjør at man enkelt kan få utallige timer med effektiv kamptrening.

Prinsippene som judo er basert på gjør det mulig å beseire en større og sterkere motstander. Det er selvfølgelig ikke slik at man enkelt og greit kan vinne over store, sterke folk, men sjansene er til stede fordi man har et stort antall teknikker på lager der man kan utnytte kraften og styrken til motstanderen til egen fordel.

Bilde

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

Les mer her

0:00
0:00