JudoMania > , > Selvforsvarstrening virker

Selvforsvarstrening virker

Sist oppdatert 21.03.2023.

Det er absolutt ingen tvil om at selvforsvarstrening ikke løser det grunnleggende problemet med at kvinner løper en større risiko for å bli overfalt enn menn. Men når det er sagt er det faktisk like sikkert at selvforsvarstrening kan hjelpe. Det viste i alle fall en undersøkelse gjort på et universitet i Canada i 2015.

Som nevnt er selvforsvarstrening for kvinner et kontroversielt tema, nettopp fordi det kan gi inntrykk av at det er kvinnenes ansvar å unngå overfall og overgrep. Det er på ingen måte mitt poeng, og det er absolutt ikke målet med selvforsvarstrening slik jeg ser det. Derimot mener jeg at alle mennesker kan ha behov for å kunne forsvare seg i ulike situasjoner. Her spiller selvsagt det å oppdage, avdekke, unngå og deeskalere farlige situasjoner en viktig rolle.

Den triste sannheten er at kvinner fortsatt må bære ansvaret for å beskytte seg selv mot voldelige menn.

Erin Anderssen

Det som er sikkert, i alle fall i følge den kanadiske forskningen, er at selvforsvarstreningen virker. Dersom man lærer å oppdage potensielt farlige situasjoner, planlegge turen hjem, gå sammen med andre, holde nøklene klare, ikke drikke altfor mye og så videre, så kan sjansen for å oppleve et overfall reduseres med opptil 50 %.

Dette kom fram i et forskningsprosjekt der man fulgte 900 kvinner i fire år. Halvparten av disse kvinnene hadde fulgt et 12 timers selvforsvarskurs, mens den andre halvparten fikk brosjyrer med gode råd om hva man bør gjøre, for å unngå farlige situasjoner.

Kilde

Bilder

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

0:00
0:00