JudoMania > , > Prinsippet om 3 kulturer

Prinsippet om 3 kulturer

Sist oppdatert 21.03.2023.

Framfor alt var Jigoro Kano interessert i at man skulle utvikle seg som menneske gjennom å trene judo. Enhver judoka som skulle avansere i judograd måtte utvikle seg på tre områder – både fysisk, mentalt og kulturelt. Kano kalte dette for “prinsippet om 3 kulturer”, og han baserte sitt graderingssystem på framgang innenfor disse tre områdene.

Før som nå ga judotreningen utøverne betydelige fysiske utfordringer og erfaringer. Perfeksjoneringen av det fysiske skjedde gjennom store mengder randori, kata og shiai. Forholdet mellom disse tre elementene skulle være henholdsvis omtrent 80:17:3.

Jigoro Kano la vekt på at shiai ikke var målet med judotreningen. Shiai var bare én av metodene man brukte for å oppnå perfeksjon. Gode resultater i konkurranser var derfor ikke tilstrekkelig for å bli tildelt en høy judograd. I stedet måtte en judoka bidra til at samfunnet vedkommende levde i ble bedre.

Kano la vekt på at alle judoka må gjøre alt for å utvikle seg mentalt fordi en godt utviklet tankegang reduserer sjansene for irrasjonelle, anti-sosiale handlinger. Utvikling av tankene og trening i å velge riktig var en naturlig del av judo, mente Jigoro Kano.

En judoka som trener riktig må hele tiden øve opp sin evne til å treffe avgjørelser, planlegge, respondere og observere. Alt dette er egenskaper som er nyttige i det daglige liv. Øvelse i ferdigheter som går ut på å forberede seg og å treffe raske avgjørelser er en naturlig del av enhver judotrening.

Jigoro Kano mente at moralsk trening må begynne med selvdisiplin. Selvdisiplin handlet om blant annet å bevisst endre visse sider av den daglige rutinen. En judoka må blant annet lære seg å leve sunt. Utøverne må justere sin daglige aktivitet slik at de holder seg friske. Uten at vedkommende gjør dette, vil det bli umulig å oppleve framgang på judotreningene. En annen livsførsel vil være å kaste bort energi, og dette fører til middelmådige resultater både på judomatta og i samfunnet ellers.

Siden Kano var interessert i at man perfeksjonerte det indre, ble det naturlig for han å belønne trening som virket på den måten. Hard judotrening styrker utøverne slik at de tåler motgang og utfordringer som de møter i sitt normale liv.

Gjennom å perfeksjonere seg i de fysiske og mentale øvelsene i judo, mente Jigoro Kano at man kunne utvikle moralske dyder og moralsk mot.

Kroppen må nødvendigvis være skikket fysisk for å kunne oppnå
det som er meningen med livet.

Jigoro Kano

Judotrening utvikler en ærbødighet hos utøveren der hver enkelt judoka ser på det som et privilegium å delta på treningen. Videre lærer en judoka som trener korrekt å handle i samsvar med det som er rettferdig. Denne rettferdighetssansen står sterkt for en judoka.

Kilde

Bilde

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

Les mer her

0:00
0:00