Jita kyoei

Sist oppdatert 6. november 2020 av Arne Midtlund

Jigoro Kanos ide om hva judo skulle være besto blant annet av et ideal som gikk ut på “å perfeksjonere seg selv og å bidra positivt til utviklingen av samfunnet”. Han hadde en dyp overbevisning om at man gjennom å trene judo kunne forene disse to tankene:

For å kunne perfeksjonere meg selv, må jeg ikke glemme å tjene resten av verden et eneste sekund. Jeg vil vie resten av mitt virke til det å tjene samfunnet, og for å gjøre dette vil jeg bygge opp min karakter og gjennom dette skape et solid fundament for mitt liv.

Jigoro Kano

Hva vil det egentlig si “å perfeksjonere seg selv”? Ifølge Jigoro Kano betyr det først og fremst at “målet med livet er å bli åndelig og fysisk velutviklet, og å oppnå den absolutt høyeste tilfredshet som vår moderne kultur kan tilby”. De som har oppnådd dette, har gjort det ved å perfeksjonere seg selv – eller sitt Selv.

Det er viktig å være klar over at å perfeksjonere seg selv ikke betyr at man på ingen måte skal opptre egosentrisk. Hvis alle gjør det de selv liker, vil det bli kaos, og selv-perfeksjonering kan ikke oppnås.

Det er altså ikke selvsagt at man kan oppnå denne perfeksjonen ved å tenke på egen vinning og glede. Perfeksjonering av Selvet kan ikke skje uavhengig av forholdet til andre personer. Kano var konsekvent når han snakket om perfeksjonering av Selvet ved at han la til uttrykk som inneholdt noe om “til nytte for samfunnet”.

Ved flere anledninger uttrykte Kano at fred og sikkerhet kan ikke oppnås dersom man lever fullstendig adskilt fra samfunnet. Det er absolutt nødvendig å strebe etter å leve i harmoni med resten av samfunnet, mente han. For at dette skal kunne skje, må man inneha de fundamentale egenskapene som er nødvendige – evne til gjensidig hjelp og gjensidig forpliktelse.

Et menneske som står alene er hjelpeløst, men sammen med samfunnet og med gjensidig innsats ligger det kran og styrke til å oppnå resultater som er fullstendig umulig dersom man står alene.

Jigoro Kano

Jita kyoei

Kano mente at gjennom å etterleve disse tankene ville man kunne oppnå en ideell form for menneskelig tilværelse preget av “gjensidig velvære og nytte”, jita kyoei. Sameksistens blir da en realitet. Jigoro Kano forklarte mottoet “gjensidig velvære og nytte” med følgende:

Man oppnår egen velvære og nytte sammen med andres velvære og nytte, og slik vil alle mennesker oppleve en følelse av velvære og nytte.
I dette ligger mulighetene for positiv utvikling av samfunnet.

Jigoro Kano

Kano forsøkte å oppfylle sine idealer gjennom den formen for judo som han trente og underviste. Han sa: “Den ultimate hensikten med judo er også den ultimate hensikten ved livet.” Hensikten er som det kommer fram av hans notater og forelesninger “å perfeksjonere seg selv, og å tjene menneskeheten”. I forhold til dette sa han at disse to målene ser ikke ut til å være kompatible, men i virkeligheten harmonerer de svært godt.

judo practice

Bare en person som har oppnådd harmoni med seg selv, kan i særlig grad bidra positivt overfor samfunnet. Det ultimate målet med moderne fysisk fostring er gjennomføringen av et demokratisk samfunn. Dette realiserte Jigoro Kano gjennom judo.

Kilde

  • Kano, Jigoro (1986). Kodokan Judo. Kodansha

Bilder

  • A.Davey from Portland, Oregon, EE UU, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

About Arne Midtlund