JudoMania > , , > Fem grunnleggende verdier i judo

Fem grunnleggende verdier i judo

Sist oppdatert 21.03.2023.


Kyuzo Mifune er ingen hvem som helst i judo. Han regnes av mange som tidenes beste tekniker. I judoens barndom ble han rett og slett regnet som den aller beste judoka i verden. Det sier kanskje litt når han av mange omtales som “God of Judo”. Boken “Canon of judo” kom ut i 1960. Da hadde Mifune hatt 10. dan i judo i 10 år. I 2004 kom boken i revidert utgave. Her forklarer den legendariske judoutøveren sitt syn på judo. Det følgende er utdrag fra boken.


Fem grunnleggende verdier

Det er unødvendig å minne om at judo er en aktivitet som består av høyt spesialiserte teknikker. Å beherske disse er nødvendig, men uten en bevissthet bak gjennomføringen av teknikkene blir judoen ikke komplett.

Prinsipp 1: Kun en fleksibel kropp og en fleksibel tenkemåte kan overvinne styrke og stivhet.

Å være fleksibel betyr på ingen måte at man viser svakhet. I stedet er uttrykk som “tilpasningsdyktig” og “åpenhjertig” nærmere den virkelige forståelsen av judo. For å kunne utøve judo på ordentlig, må man kunne tilpasse seg den verden man faktisk opplever på kroppen hver eneste dag – både på matta og utenfor dojoen.

Prinsipp 2: Ha den mest dynamiske energien i den verste situasjonen.

Judo utstyrer deg med evnen til å kunne opptre dynamisk og fleksibelt uten å bli fanget av noe som helst. I farlige situasjoner vil du ha et mangfold av teknikker og bevegelser som kan hjelpe deg. Farefulle situasjoner oppstår som oftest uventet, og judo vil på grunn av sin egenart gi deg evnen til en sikker opptreden uansett.

I selv de vanskeligste situasjoner, vil du i løpet av et brøkdels sekund kunne tolke din motstanders svakheter. På den måten vil du kunne overmanne en angriper raskt og effektivt.

Prinsipp 3: Å være uoppmerksom er det samme som å mangle forståelse for judoens prinsipper.

Kodokan judos mest grunnleggende læresetning sier at du skal bruke din energi og styrke på den mest mulig effektive måte. Derfor må du være oppriktig, ærlig og målrettet i alt du foretar deg. Det er ikke enkelt å snu en ufordelaktig situasjon til fordel for deg selv. For å klare det, må du være ekstremt oppmerksom til enhver tid.

Tilpass deg dine omgivelser. Ikke forsøk å gjennomføre en teknikk hvis premissene har endret seg. La tankene gyte fritt. Tilpasning, tilpasning, tilpasning.

Prinsipp 4: Ikke hold på en tanke; la tankene flyte.

Konkurranser gir deg en mulighet til å vise din forståelse for grunnleggende prinsipper i judo. I shiai kan du rett og slett teste dine ferdigheter i kontrollerte omgivelser uten å måtte frykte for liv og helse.

Ikke la deg påvirke av noe som helst når du utfører din teknikk. Hvis du begynner å tenke på fordeler, ulemper, omgivelser, din motstander, treneren din når du skal utføre en teknikk, vil du høyst sannsynlig ikke lykkes. Du må rett og slett gjøre teknikken – uten dikkedarier. Hvis du tenker på for mange faktorer når du skal utføre en teknikk, vil du nesten garantert miste motet. Du vil sannsynligvis vise motstanderen din hva du tenker å gjøre, og vedkommende vil kunne gjøre motstand.

Prinsipp 5: Ikke ta lett på trivielle saker. Vær inderlig og absolutt til stede i alt du gjør.

Teknikker er de reneste handlinger du kan gjøre i judo, og de er derfor den beste måten du kan uttrykke deg på som judoka. Det er ikke lett å forstå en teknikk; den beste måten å lære teknikker på er ved å være ærlig i alt du gjør.

På overflaten kan judo virke banalt. To utøvere måler styrke og tekniske ferdigheter mot hverandre i kamp. Men i tillegg er en judokamp en situasjon der mental og fysisk styrke forenes på en enestående måte.

Bilder

  • Michi Notomi日本語: 納富通, Public domain, via Wikimedia Commons

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

Les mer her

0:00
0:00