JudoMania > > Elite-judo

Elite-judo

Sist oppdatert 05.05.2023.

For en stund siden foretok George Weers i USJA en undersøkelse av hvilke tekniske ferdigheter de beste judoutøverne i verden benyttet seg av. Studiet tok for seg 39 olympiske mestere og/eller verdensmestere. Formålet med undersøkelsen var å se hvor mange teknikker, eller tekniske elementer disse utøverne benyttet. Her presenterer jeg noen av disse resultatene.

Antall kastteknikker hver utøver brukte varierte i stor grad. Masaki benyttet 3 ulike teknikker, mens Yoshida hadde hele 9 teknikker å velge mellom. I ne waza var det vanskeligere å beregne antall teknikker. For oversiktens skyld ble derfor ne waza delt inn i følgende grupper med teknikker:

  • osaekomi waza
  • shime waza
  • kansetsu waza
  • sankaku waza

Dersom man tar hensyn til denne inndelingen får man følgende bilde av situasjonen:

Fairbrother, Kosorotv, Solodukin og Saito benyttet seg av teknikker fra 3 av gruppene. Overraskende nok benyttet ikke Goussainov ne waza i det hele tatt. Til og med i et tilfelle der han kastet motstanderen, fikk yoko og landet rett i et holdegrep, reiste han seg opp og ga fra seg dette overtaket!

I forbindelse med denne iakttagelsen gjør Weers seg noen refleksjoner om hvor viktig det er å trene ne waza i kamprealistiske situasjoner. Slik kan man lettere utnytte ulike posisjoner i ne waza til egen fordel. Til dette er det bare å si takk og amen.

Den teknikken som oftest ble forsøkt var ko uchi gari. 72 % av utøverne benyttet denne teknikken, og teknikken ble benyttet av utøvere i alle vektklasser. 56 % av utøverne brukte såkalte nedrivningsteknikker – varianter av uki otoshi og sumi otoshi. I hovedsak ble disse teknikkene brukt som motkast. Teknikker der man “plukker” bena til uke ble benyttet en god del. Eksempler på slike teknikker er te guruma, kuchiki taoshi og morote gari.

Av de store teknikkene ble seoi nage og uchi mata mest brukt. Deretter fulgte o uchi gari (49 %), o soto gari (46 %) og tai otoshi (28 %).

Kansetsu waza og shime waza var omtrent like populært og ble benyttet av henholdsvis 49 % og 46 % av utøverne.

Som en oppsummering kan man si at eliteutøveren bruker 6 teknikker i tachi waza og 2 teknikker i ne waza. I tillegg viste det seg at de teknikkene som fungerer best er de grunnleggende judoteknikkene, og ikke de spektakulære variantene.

Kilde

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

Les mer her

0:00
0:00