JudoMania > > Effektivt trening med alle

Effektivt trening med alle

Sist oppdatert 20.11.2023.

Trener du effektivt med alle? Ryozo Nakamura var leder for IJF Education Commission. Han skrev følgende om hvordan du kan få best utbytte av treningen uansett nivå på utøverne du trener med:

Selv om jeg har oppnådd 8. dan, trener jeg fortsatt jevnt og trutt fordi jeg ikke anser judotrening som kun et spørsmål om å vinne i konkurranser. Selvsagt var det slik at jeg gjorde alt jeg kunne for å bli en god konkurranseutøver da jeg var yngre, og som eldre trener brukte jeg mange timer i uken på å sørge for at mine elever var best mulig trent for deltagelse i konkurranser. Men jeg mener like vel bestemt at det endelige målet ved all judotrening er å gjøre utøverne i stand til å bli gode samfunnsborgere.

Opprinnelig kommer “ju” fra ideen “yawara” som handler om å gi etter. Man skal altså overvinne motstanderen ved å kontrollere og å utnytte vedkommendes styrke til egen fordel. Det var slik Dr. Jigoro Kano forklarte prinsippet bak judo i starten av sin karriere. Han forsto snart at dette ikke var tilstrekkelig.

Kano konkluderte med at vi kan utvikle både vår mentale og fysiske styrke ved å studere og trene judo. Slik kan vi oppleve essensen ved judo. I forlengelsen av dette la han vekt på at vi kunne utvikle oss som samfunnsnyttige mennesker. For å oppnå disse målene, er det tre former for trening som peker seg ut. Disse treningsformene legger til grunn at man må tilpasse sin randori i forhold til nivået på motstanderen.

Når du trener med en utøver som er bedre enn deg, bør du utføre teknikkene med full innsats. Ikke bry deg så mye om å forsvare deg, men forsøk heller å gjennomføre dine egne teknikker fullt og helt. Forsvar mot en dyktigere randori-partner bør først og fremst skje ved hjelp av tai sabaki. Ikke bry deg om at en bedre utøver klarer å kaste deg!

Når du trener med en jevnbyrdig motstander, bør du bruke din dyktighet både teknisk, taktisk og styrkemessig så godt du kan.

Når du trener med en utøver som er dårligere enn deg, bør du fokusere på bruke gode teknikker som passer i den aktuelle situasjonen. La din motstander få utføre sine teknikker, og kast vedkommende dersom trekk og balansebrudd er til stede.

Hvis du går randori med treneren din, bør du studere nøye måten teknikkene utføres på. Legg merke til prinsippene om balansebrudd, se på retningen på kastet og følg med på grepene som benyttes. Husk at målet ikke er å unngå å bli kastet, men heller lære hvordan du skal klare å kaste selv.

Hvis du trener med barn, må du være nøye med å la de få prøve seg på de teknikkene de allerede har lært. La deg bli kastet når du merker at trekk og balansebrudd er akseptabelt.

Kilde

Bilde

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

Les mer her

0:00
0:00