JudoMania > , > 13 tips om hvordan du kan bruke Newtons lover i judo

13 tips om hvordan du kan bruke Newtons lover i judo

Sist oppdatert 20.03.2023.

Sir Isaac Newton (1642-1727) var en engelsk matematiker og fysiker som gjorde store oppdagelser i naturfag – særlig matematikk, fysikk og astronomi. Han er blant annet kjent for å ha formulert tre lover for hvordan krefter påvirker et legeme. Her er Newtons lover:

 • Newtons første lov: Hvis alle kreftene som virker på en gjenstand er lik null, er gjenstanden i ro eller i bevegelse med konstant fart langs en rett linje.
 • Newtons andre lov: Når en kraft virker på et legeme vil legemet akselerere.
 • Newtons tredje lov: Når det virker en kraft på et legeme, virker det en like stor og motsatt rettet kraft fra legemet.

Newtons lover brukt i judo

Judoutøvere kan bruke disse fysiske lovene til egen fordel. Her er noen tips som tar hensyn til de fysiske lovene som vi kjenner til:

 • Hvis du gjør motstand, kan en som er sterkere enn deg enklere overvinne deg.
 • Øk kraften ved å øke hastigheten.
 • Vær løs og ledig i kroppen inntil det eksakte øyeblikk teknikken skal utføres. Da konsentrerer du all kraft inn i selve teknikken.
 • Bruk hele kroppen når du gjør en teknikk; ikke stol på arm- og benstyrke alene.
 • Bruk vektstangprinsippet.
 • Hvis du går løst og ledig, vil du raskere kunne oppdage motstanderens intensjoner og initiativ slik at du kan tilpasse din egen teknikk.
 • Fokuser all kraft mot et punkt hos motstanderen, for eksempel armen til uke når du utfører te waza.
 • Hvis du går mot en som er sterkere enn deg, må du gi vei slik at du kan utnytte vedkommendes styrke til egen fordel.
 • Forleng veien uke går; påfør kraft i den retningen uke beveger seg med andre ord.
 • Angrip motstanderens svakeste punkt med ditt sterkeste våpen for maksimal effekt.
 • Sørg for å holde motstanderen i bevegelse.
 • Trekk når du blir dyttet; dytt når du blir trukket. Om du klarer dette har du en fantastisk god mulighet til å opprettholde initiativet i kampen.
 • Hold ditt tygdepunkt lavere enn ukes, særlig når du angriper med nage-waza.

Kilde

Bilde

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

Les mer her

0:00
0:00