Reigi

Sist oppdatert 20.03.2023.

Denne teksten er opprinnelig publisert på nettsidene til Kodokan. Jeg har som vanlig oversatt etter fattig evne og med de beste intensjoner. Enkelte steder har jeg redigert teksten litt, og andre steder har jeg forkortet litt, men stort sett er teksten identisk med den Jigoro Kano skrev i Seinen Shuyo-Kun i 1911.

Som norsklærer vil jeg også legge til at det tidvis var litt vanskelig å oversette teksten – både fordi en del uttrykk ikke lar seg oversette direkte fra engelsk til norsk, og fordi deler av teksten er litt rotete oppbygd.

Det er interessant å se hvor opptatt Jigoro Kano er av tradisjonelle regler for skikk og bruk, selv om han var en moderne mann sett i forhold til sin samtid. I denne teksten er det aller viktigste at man til enhver tid er høflig og ydmyk – særlig i møte med det han kaller “seniors”. Med “seniors” oppfatter jeg at han mener både eldre, og folk med høyere status, for eksempel i form av posisjoner i samfunn og yrkesliv.

Reigi er et formelt system for etikette der bestemte handlinger viser de tanker og den respekten man har for andre personer. Slike system finnes i alle samfunn, og de gir oss de nødvendige konvensjoner for at samhandling og mellommenneskelige forhold kan skje på en smidig måte. Den sosiale orden blir dermed opprettholdt, og samfunnet kan fungere fredelig og med et lavt konfliktnivå.

Hvis dette da er hensikten med reigi, hvordan skal vi tilnærme oss begrepet? Det primære formålet med reigi er at man med et fysisk (eksternt) uttrykk skal tilkjennegi følelser som respekt, kjærlighet, vennskap og så videre. I tilfeller der høflighet kun blir vist på en mekanisk måte uten oppriktighet, blir reigi kun en tom formalitet framfor et autentisk og ektefølt tegn på det samme. Verdien av slike handlinger er da nærmest lik null. Slik sett blir det viktigere at høfligheten og respekten er ærlig og oppriktig enn at handlingene utføres korrekt. Likevel vil en presis form for reigi også være et tegn på at man tar hverandre på alvor.

Høflighet finnes i mange fasonger og former. Det er vanlig at man skal utvise høflighet overfor sine ledere, men uten at det virker som smisking. Når det gjelder folk på ens eget nivå, kan det være en tendens til at man blir altfor jovial, også her er det best å opprettholde en viss grad av formell avstand. Det er også en tendens til at yngre mennesker holdes på avstand, men det er viktig å tilnærme seg ungdom på en vennlig måte.

Begrepene (kropps)holdning og innstilling er nært beslektet med reigi. Disse ordene er en integrert del av hva det vil si å være et sivilisert menneske, og de trenger derfor en kommentar. Holdning og innstilling handler om det ytre, og de har ikke vært gjenstand for særlig diskusjon. Hvis et menneske oppfører seg plettfritt, vil det være vanskelig å være negativt innstilt mot vedkommende. I så fall vil man i manges øyne
virke smålig.

Rei skrevet med japanske tegn (kanji). Begrepet rei inkluderer både reigi og reiho som går litt over i hverandre. Reigi omtales gjerne som de praktiske handlingene (som hilsing), mens reiho dreier seg mer om reglene og etikken.

Kropp og bevissthet er to udelelige størrelser. Kroppen påvirker bevisstheten, og bevisstheten er også med på å påvirke kroppen. Det fungerer på samme måte som at en skygge følger det objektet som kaster den. Slik vil også en ydmyk, fredelig og korrekt sjel manifistere seg i en fysisk holdning som demonstrerer tilstedeværelsen av en gjennomtrengende og trygg forankring. Hvis kroppen ikke holdes sunn og frisk, så vil sjelen naturligvis bli likegyldig og selvopptatt. Med dette som utgangspunkt blir det klart at en persons holdning og karakter kan bedømmes ut fra vedkommendes holdning og manerer. Derfor er det viktig med en god oppdragelse helt fra starten av.

Hvis vi undersøker saken grundig finner vi altså to hovedårsaker til å opptre med en god holdning og høflighet: For det første er det viktig med god helse og ære, og for det andre handler det om å opprettholde respekt.

For at noe skal oppleves som vakkert kreves det balanse mellom hode, armer og ben, og torso. Det kan ikke være noe ekstra eller mangle noe fordi symmetri er sentral for den fysiske skjønnheten. De gamle grekerne idealiserte denne formen for skjønnhet. For å oppnå en slik symmetri, må man etterstrebe å ha en korrekt holdning til enhver tid, og man må utføre daglige øvelser som kan være til hjelp for dette formålet.

Hvorfor er det så viktig med en god holdning når man skal utvise respekt for andre? Hvis man for eksempel møter en gentleman fra en høy sosial klasse, så vil man bli sett på som en slubbert dersom man har hendene i lommene, skakker på hodet når man prater, selv om man gjøre det uten vonde hensikter og kanskje bare av gammel vane. En slik oppførsel vil bli sett på som totalt respektløs. Sannsynligvis til en mann med status mislike den slags. Dette vil i sin tur føre til situasjoner som er ubehagelige eller uhøflige, ikke bare én gang, men for alltid.

Hvis man har dårlige manerer eller etikette når man er sammen med personer av en høyere rang eller med høyere alder, vil det være ensbetydende med at din karakter trekkes i tvil, og hensikten med samtalen eller intervjuet vil ikke oppnås. Siden det er slik, må unge mennesker være nøye med både holdning, og samtidig opptre på en verdig måte.

Måten man oppfører seg mot andre på, er ikke bare like alvorlig som holdningen man har, med dette avslører også personens indre kvaliteter. Tenk på unge menn og kvinner som er pertentlige i all sin adferd. De kan til og med gå med vestlige klær, nekte å sitte på gulvet med bena i kryss, slike ting tyder på at dette er en person som viser interesse for (de nye) skikkene i vårt land. En slik positiv oppførsel blir snart en vane, og vedkommende vil bli et lykkeligere menneske. På samme måte vil en person med dårlige manerer ikke få det godt.

Unge menn må ha dette i tankene til enhver tid, de må reflektere over hvordan de framstår, og omfavne alle råd de får fra sine overordnede og eldre. De må dyrke de inere detaljene i det som har med høflighet og holdning å gjøre, og de må legge vekt på å kvitte seg med alle dårlige vaner som de kan ha tilegnet seg tidligere. Det er langt fra inkonsekvent å eksempliisere en holdning som er ærverdig, og en holdning som er elegant. Dette er tross alt, en vei (trapp) til å gjøre suksess i livet.

Kilder:

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

Les mer her

0:00
0:00