Kravs- og kapasitetsanalyse2 minutter å lese

Sist oppdatert 10. oktober 2020 av Arne Midtlund

Her er et lite utdrag fra en særoppgave i kroppsøving som jeg skrev på Drammen gymnas i 1990. Oppgaven gikk ut på å lage en årsplan for en idrettsutøver. Jeg tok utgangspunkt i min egen judotrening og treningshverdag. Det er mulig jeg gikk helt amok da jeg skrev kravsanalysen.

Kom gjerne med kommentarer til analysene min. Jeg vil gjerne legge til at det er vanskelig å lage en konkret og altomfattende kravsanalyse i komplekse, tekniske og taktiske idretter som judo. Gode taktiske ferdigheter kan for eksempel til en viss grad kompensere for manglende utholdenhet, god teknikk kan bety at man ikke behøver å være like sterk som sine konkurrenter og så videre.

Min oppsummering av kravs- og kapasitetsanalysen var at de tre egenskapene det burde trenes mest på i løpet av det neste året var:

  • Maksimal styrke og eksplosiv styrke
  • Anaerob utholdenhet
  • Ne waza og tashi waza (teknikk)

Da jeg skrev denne oppgaven la jeg for enkelhets skyld kun opp til én viktig konkurranse i løpet av et helt år. Det gjorde at det ble enklere å få vist de grunnleggende prinsippene for trening og treningsplanlegging.

Bildet er fra sommerleiren i Kragerø (Stabbestad) i 1989.

About Arne Midtlund