JudoMania > , , > Kenji Tomiki

Kenji Tomiki

Kenji Tomiki, 富木 謙治, (15. mars 1900 – 25. desember 1979) er aller mest kjent for det viktige arbeidet han gjorde for å forene aikido og judo. Tomiki var også helt sentral når det gjelder utviklingen av flere judo kata. I aikido-miljøet huskes han mest for sitt arbeid med å utvikle ulike randori-former i aikido.

Han begynte å trene judo allerede da han var 9 år gammel.

Kenji Tomiki begynte å trene under Aikido-grunnleggeren Morihei Ueshiba i Daito-ryu Aiki-jujutsu i 1926 etter å ha blitt oppfordret til å møte Ueshiba av en medstudent i Judo på Waseda-universitetet.

Aikido-treningen gjorde at Tomiki endret syn på hvordan judo burde trenes.

“Først og fremst har jeg hittil tenkt mye på det som kalles judoens filosofi. Jeg forsto ikke judoens plass i den større betydningen av budo, men nå tror jeg at det klart er sånn – det vil si, det er ikke det at jeg helt avviste Kano Senseis filosofi om judo, men at det er noen spørsmål som har med forutsetningene å gjøre.”

Kenji Tomiki

Hovedkritikken til Kenji Tomiki mot judo var at Kodokan og Jigoro Kano hadde valgt et snevert syn på budo som utgangspunkt for kampformen. Han mente også at judo var mer innrettet mot konkurranse enn selvforsvar, og at kampformen derfor ikke representerte ekte budo.

I sin søken etter å finne en balanse mellom det konkurranseorienterte fokuset til judo og bevegelsene til aikido, utviklet Tomiki Goshin-Jutsu-Kata (en av de offisielle kataene til Kodokan Judo) og la til et konkurranseelement i Aikido.

Kilder:

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Les mer her

0:00
0:00