JudoMania > > Hvordan bruke styrke i judo?

Hvordan bruke styrke i judo?

Sist oppdatert 09.12.2023.

Styrke er viktig i judo! Selv om mange hevder at teknikk vinner over styrke, så vil så å si alltid en sterk judoutøver med god teknikk vinne over en svakere motstander med tilsvarende god teknikk. Det er altså ikke til å komme utenom at det er en fordel med stor styrke, klartenkthet og en stor kropp på mange områder – ikke minst i judo.

På den annen side vil utøvere med stor styrke stole så mye på nettopp dette at de ikke lærer seg teknikkene skikkelig. I stedet bruker de rå makt i sine kamper – både på trening og i konkurranse. Resultatet er selvsagt en manglende forståelse for hvordan en teknikk egentlig bør utføres på mest effektiv måte.

Mindre og svakere utøvere vet allerede fra første treningsøkt at de ikke kan stole på krefter alene. De er rett og slett avhengige av å lære seg teknikkene ordentlig. De små utøverne må lære seg både hvordan de skal klare å utføre teknikker mot større utøvere, hvordan de skal klare å unnvike motstanderes teknikker. Løsningen er som regel å bli gode på bruk av interaksjon og aksjon-reaksjon.

En stor kropp og masse muskler er altså ikke alltid det beste utgangspunktet for å bli en god judoka. Det er ikke dermed sagt at en sterk kropp er en ulempe; det gjelder bare å være bevisst på hva man gjør og hvorfor
man velger som man gjør i en kampsituasjon.

Rett innstilling

Vel så ofte som at det er viktig å ha et riktig nivå på bruk av styrke, er det viktig å ha rett innstilling til det man holder på med. I dette tilfellet handler innstilling om måten man bruker kroppen på.

Er du oppmerksom og våken? Slapper du av i armer og ben? Lar du din partner få utvikle sine teknikker?

Dersom du bruker masse krefter hele tiden, vil du begrense dine egne sjanser til å utvikle teknikker. Du vil også oppleves som en dårlig treningspartner.

Hvordan skal du bruke styrke?

Trekk når motstanderen dytter. Både Jigoro Kano og dagens instruktører på Kodokan forklarer dette prinsippet ved hjelp av tall og regnestykker. Dette punktet er uansett logisk for de aller fleste.

Utfordringen er å omsette teori i praksis. Dette blir nemlig umulig å gjøre i praksis dersom tidspunktet ikke stemmer perfekt. Grunnprinsippet er altså enkelt å forstå, men det krever trening, trening og atter trening.

Aksjon-reaksjon. Her er tori den aktive part, det vil si den som starter med en aksjon. Tori dytter uke, uke svarer med å dytte tilbake, og tori kan trekke uke ut av balanse. Denne bevegelsen kan skje hurtig, eller den kan skje i en mer langsom og dynamisk form. Husk at denne bevegelsen heller ikke begrenser seg til kun horisontal retning; det er også mulig å foreta den i vertikal retning (løft-nedtrekk).

Kyuzo Mifune

Kyuzo Mifune sa at hvis noen dytter deg, snu kroppen din; hvis noen trekker deg, gå et skritt til siden. Poenget med dette er å alltid plassere kroppen annerledes enn det din motstander ønsker. Ikke motstå en
teknikk med rå styrke, for en dag møter du en sterkere motstander. Det viktigste for enhver judoka er å alltid opprettholde sin egen balanse.

Kilde

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

Les mer her

0:00
0:00