JudoMania > > Skadefrekvens i judo

Skadefrekvens i judo

Sist oppdatert 08.02.2024.

en undersøkelse publisert i British Medical Journal 2. desember 1995fant man en del interessante opplysninger om skadefrekvensen i judo sammenlignet med fem andre idretter. Undersøkelsen ble finansiert av det finske utdanningsdepartementet. Hensikten med forskningen var å finne den typiske skadeprofilen til seks idretter, og å sammenligne skadefrekvensen i de samme idrettene.

Undersøkelsen ble utført i Finland i løpet av årene 1987-1991. Deltagerne hadde tilsammen 621691 års erfaring i idrettene det her var snakk om: fotball, ishockey, volleyball, basketball, karate og judo.

Hva er en skade?

I denne undersøkelsen er en skade definert som noe som krever medisinsk behandling og som rapporteres skriftlig av pasient og lege til forsikringsselskap.

Generelle resultater

54186 idrettsskader ble rapportert. Skadefrekvensen var lav i aldersgruppen under 15 år, mens utøvere i gruppen 20-24 år hadde flest skader. Ikke overraskende var skadefrekvensen størst i idretter der man har hyppig og kraftig kroppskontakt. Brudd og skader på tennene skjedde oftest i ishockey og karate.

Konklusjonene gikk blant annet ut på at man burde tilpasse både regler og beskyttelsesutstyr til hver idrett, og at fokus på dømming (håndheving av reglementet) må være sterkt. I ishockey, basketball og karate bør man i tillegg oppmuntre til bruk at tannbeskyttelse.

Judo

I undersøkelsen viste det seg at judoutøvere (og karateutøvere) hadde størst sjanse for å bli skadet. Det viste seg også at 70 % av skadene i judo skjedde på treninger, mens det samme tallet i lagidretter var 41-54 %.

En resultat i undersøkelsen var at antall skader for unge jenter var overraskende høyt. Forskerne mener det har sammenheng med at disse ofte er i mindretall på treninger, og at de derfor ofte må trene med større og sterkere gutter.

Bilde: Judo International Pictures (2019), Flickr

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

Les mer her

0:00
0:00