JudoMania > > Selvforsvar

Selvforsvar

Sist oppdatert 28.04.2023.

Selvforsvar er for mange det å gå på kampsport, og å lære hvordan man kan slå og sparke ned en angriper. Selvforsvar kan være brutalt, men nødvendig i den hverdagen du og jeg opplever med stadig økende vold. Selvforsvar er basert på flere elementer som alle bør være tilstede.

Selvforsvar er først og fremst selvinnsikt. Det å vite hva man skal og kan gjøre i den situasjonen man er i der og da, er det aller viktigste. Dette innebærer en forståelse for både en selv og omgivelsene. Det er å kjenne sin styrke og begrensning. Det er evnen til å kunne ta de beslutningene som gir best utfall for alle parter.

Forebyggende selvforsvar! Kunsten å kunne unngå situasjoner eller forebygge situasjoner før de i det hele tatt har oppstått er en av de viktigste teknikkene man har i selvforsvar. Både intuitivt og bevisst kunne unngå situasjoner og steder som er potensielt farlige er forebyggende og skader ingen.

Mentalt selvforsvar! Det å framstå som en sikker og sterk person er et godt utgangspunkt for ikke å bli et offer. Husk at det å være sterk og sikker ikke er det samme som å ha et stort selvbilde og å være arrogant!

Teknisk selvforsvar! Dette er det de fleste tror er selvforsvar. I realiteten er det en liten del som handler om hva du må gjøre dersom du ikke har andre alternativer. På dette nivået lærer man teknikker som kan være farlige og derfor innebærer et stort ansvar. Man har kommet til et punkt der man ikke kan snakke angriperen til fornuft og heller ikke kan slippe unna angriperens provokasjon. Her er det viktig at man lærer kontrollteknikker. I selvforsvarssammenheng forsøker man ofte å unngå slag og spark da disse kan virke mot sin hensikt.

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

3 kommentarer
  • Her hører vel punkt en og to sammen, akkurat som kanskje tre og fire også er sammenfallende?

    Uansett: Hvorfor er det slik at (nesten) alle som trener kampformer er så opptatt av å understreke punkt 1, men tiden punkt 1 (og 2) får på selvforsvarskurs er forsvinnende liten i forhold til “teknisk selvforsvar”?

    Selvsagt er det ikke slik på kursene dine 😉

  • Hei Arne,

    Det er artig å lese en artikkel jeg skrev for lenge siden. En liten kommentar til din kommentar, jeg/vi holder i utgangspunktet ikke kurs. Selvforsvar handler om å opparbeide seg kunnskap og det får man ikke på kurs, men gjennom regelmessig trening. Uten regelmessig trening kan du godt vite hva du kan og må gjøre i en gitt situasjon, men du vil aldri kunne gjennomføre det for det er ikke blitt en innarbeidet, automatisk respons.

0:00
0:00