JudoMania > , > Seishin toitsu

Seishin toitsu

Sist oppdatert 21.03.2023.

Seishin toitsu er et begrep som brukes i forbindelse med å være dypt fokusert på det man holder på med. “Seishin” betyr noe slikt som “et oppriktig hjerte”. Det kinesiske tegnet “sei” betyr oppriktig, tydelig, sannhet. “Shin” betyr tanke, hjerte, kjerne og sjel. “Seishin” handler altså om være ærlig, oppriktig og helhjertet i det man holder på med, for eksempel trening. “Toitsu” betyr å samle eller å fokusere. Slik sett kan toitsu minne om det man er opptatt av i flyt-teorien. Seishin toitsu innebærer derfor en en slags konsentrert, våken, oppmerksom, fokusert og meditativ innstilling.

Uansett hvilke tanker og utfordringer jeg har stått overfor i livet mitt, så har det vært befriende å trene judo. Det har alltid vært sånn at når man går ut på judomatta, så må man legge vekk alle forstyrrende tanker. Alt fokus er på treningen, teknikkene, kampene og det som skjer i dojoen. Dette fokuset kan minne om det man kaller for å være i flytsonen (oppleve flow) eller seishin toitsu. Kanskje er det snakk om en blanding av disse to elementene, for selv om de overlapper hverandre, så er de ikke identiske.

Seishin toitsu i dojoen

I en dojo skal man forsøke å la tankene (seishin) samles (toitsu). Alle forstyrrende elementer og distraksjoner skal vekk. Alt handler om å være til stede her og nå. Det er meningen at et slikt fokus skal bidra til at man kan handle på en effektiv og rask måte, for eksempel i randori eller i konkurranse.

En judoka bør legge vekt på konsentrasjon, kontroll og fokus. På den måten blir det lettere å forbedre seg – både mentalt og fysisk. Hos erfarne utøvere skjer dette mer eller mindre automatisk. Det handler om å stenge alt som er uvesentlig for situasjonen du er i nå ute.

De fleste som begynner på judo opplever en viss frustrasjon på de første treningene. Det ikke lett å mestre alle de ulike teknikkene. Kroppen reagerer kanskje ikke helt som den skal eller bør. Etterhvert som treningen går framover blir både det fysiske og mentale ved treningen enklere, og man opplever ikke så mye frustrasjon som de første årene.

Når man går ut på en judomatte for å vinne en kamp krever det fullstendig konsentrasjon og oppmerksomhet. Det er umulig å gjøre det godt i konkurranser uten å gå hundre prosent inn for det. Slik er det ikke bare i judo; mange idretter krever det samme av sine utøvere. Det handler om tålmodighet og vilje til å lykkes.

Det er selvsagt for de fleste at konkurransesituasjoner krever en stor grad av mental tilstedeværelse hos utøverne. I judo er det flere grunner til at dette er nødvendig også når man trener. Det handler ikke bare om at treningen skal være effektiv; mange av teknikkene i judo kan være farlige dersom utøverne er ukonsentrerte.

Seishin toitsu handler om å fokusere på oppgaven som ligger foran deg. Dette er sentralt i mange kunstformer i Japan. Et eksempel som er vanlig å bruke handler om kunstmalere: I den vestlige verden er det gjerne slik at den som maler blander farger underveis, maler nye penselstrøk over gamle, tar noen skritt tilbake, endrer vinkel og så videre. I kalligrafi som er en anerkjent kunstform i Japan er det annerledes: Kalligrafi er som å bruke et sverd – du slipper ikke unna ditt valg, sies det blant de som driver med denne kunstformen. Har du malt et penselstrøk, så blir det slik for alltid. Slik er det også med sverdet – dine valg blir et spørsmål om liv eller død.

Riktig så dramatisk er det ikke i judo, men denne grunnleggende tanken om at enhver handling er fullstendig og endelig finnes her også. Alle teknikker og taktiske valg må være gjort med en oppriktig og ærlig innsats.

Bilde av Thao Le Hoang på Unsplash

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

Les mer her

0:00
0:00