Lekeslåss?

Sist oppdatert 21.03.2023.

Handler kampsport bare om å lekeslåss? Mange ser på judo og taekwondo kun som idretter fordi de er en del av OL akkurat som andre, godt kjente idretter. Boksing, bryting, judo, taekwondo og kickboxing er eksempler på ulike former for kampsport som først og fremst er kjent som konkurranseformer, ikke som selvforsvar.

Man kan noen ganger høre at utøvere som er opptatt av selvforsvar henviser til kampsport som en bare lek og ikke noe mer. De samme personene antyder gjerne at kampsport ikke egner seg som selvforsvar, kamp eller ekte slåssing.

Enkelte utøvere av kampformer tenker seg at forskjellen mellom sport og kampformer er at en utøver av en kampform trener for det virkelige livet og situasjoner som kan oppstå utenfor idrettshaller.

En av de største forskjellene mellom en kampsport og en kampform – om man ville lage et slikt skille – er treningsmetodene. På grunn av den udiskutable faren ved å utføre flere av teknikkene i en kampform, han man i kampsportsammenheng modifisert man elementer av teknikkene slik at de kan passe inn i en idrettslig sammenheng. På den måten reduserer man faren for den som rammes av teknikken. Samtidig øker man faktisk verdien av treningen på mange måter.

Begrunnelsen for denne påstanden er enkel: Innenfor rammen av reglene kan man utføre teknikkene med 100 % kraft og styrke. Så lenge man i en del kampformer trener på teknikker som man ikke kan utføre helt og fullt, kan man aldri oppnå den graden av sikkerhet, hurtighet og reflekser som kreves for å utføre teknikken i en reell selvforsvarssituasjon.

Idrett generelt har det kjennetegnet at utøverne oppnår raske, naturlige bevegelser og reflekser. I tillegg har man utført teknikkene i situasjoner mot en bevegelig og kjempende motstander.

Teknikker som ikke fungerer forlates raskt til fordel for de som faktisk fungerer mot ulike motstandere i ulike situasjoner. Det å møte slik intens motstand både på trening og i konkurranser er faktisk med på å forberede utøverne for tilsvarende situasjoner i en selvforsvarssitusjon.

Flere kampformer mangler effektiv selvforsvarstrening fordi man ikke kan utføre teknikkene fullt ut på grunn av risikoen for å skade treningspartneren. I stedet øver man på teknikkene på en stilisert og nesten rituell måte.

Kampformer der teknikkene er tilpasset en konkurranseform, kan føre til en reell selvforsvarstrening fordi man kan gjennomføre teknikkene uten fare for å skade motstanderne sine. Kampformer der man ikke konkurrerer kan ikke tilby fordelene dette medfører for utøveren.

Moderne judo kan derfor absolutt være en effektiv selvforsvarstrening. Selv om andre metoder har utviklet seg, framstår judo som en moderne og genuin kampsport, kampform og metode for selvforsvar. Jigoro Kano tok vare på de beste teknikkene, og han utviklet en moderne idrettsmetodikk tilpasset judo.

Selv om både kampsport og kampform har mange visjoner og mål med sin virksomhet, er det helt klart at mange begynner med disse aktivitetene på grunn av selvforsvarsaspektet.

Som judoutøvere bør vi alltid være på utkikk etter nye måter å utvikle, utvide og utforme vår egen trening på. Vi bør forsøke å avdekke svakheter ved treningen vår slik at vi stadig kan forbedre oss, og vi bør alltid ha et åpent sinn overfor andre treningsmetoder enn de vi bruker selv.

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

0:00
0:00