JudoMania > > Hva symboliserer Kodokan-emblemet?

Hva symboliserer Kodokan-emblemet?

Symbolet til Kodokan er lett gjenkjennelig. Det finnes på Kodokan-bygningen, judodraktene til Kodokan-trenerne og artikler og dokumenter fra Kodokan og så videre.

Kodokan-emblemet består at en åttekantet svart strek med et hvitt felt innenfor. I midten av symbolet er det en sirkel fylt med rødfarge som minner som den sirkelen som er midt i det japanske flagget.

Kodokansymbolet.

Symbolet ble fikk sin nåværende form i 1940, og i følge noen kilder var det en videreutvikling av et symbol Jigoro Kano allerede hadde foreslått.

Helt siden jeg begynte på judo har jeg hørt at Kodokan-emblemet symboliserer en kiirsebærblomst. Og dette står gjengitt flere steder på nett også . Men selv om mange mener at formen til Kodokan-logoen skal symbolisere en kirsebærblomst, så trenger det ikke å være sant. Derfor har jeg gått litt grundigere inn på opprinnelsen og symbolikken bak Kodokan-logoen.

Sakura – kirsebærblomst

Den tradisjonelle representasjonen av en kirsebærblomst i Japan har fem kronblader, ikke åtte. Det er bare å gjøre et enkelt søk på nett, så ser man at alle gjengivelser av kirsebærblomsten har fem kronblader. Man skal gjøre et rimelig spesifikt søk, for å få fram en åttebladet kirsebærblomst.

Den tradisjonelle kirsebærblomsten har som regel fem kronblader.

Yata-no-kagami

De fleste kildene som omtaler opprinnelsen til Kodokan-emblemet oppgir yata-no-kagami som den viktigste inspirasjonen til det svarte åttekantede omrisset. I Japan kjenner de aller fleste til denne formen som yata-no-kagami

Yata-no-kagami betyr speil (八咫鏡) og ikke bare et speil, men selveste sjelens speil. Et slikt speil representerer visdom eller oppriktighet, litt avhengig av sammenhengen det står i. Speilet har en sentral plass i japansk kultur, og det brukes gjerne når noe skal framstå som sannhet. Et speil gjør nemlig ikke noe annet enn å vise, eller reflektere, det man ser.

Yata-no-kagami (Foto: vedicsamurai)

Speilet er en av “de tre hellige skattene” i Japan, og det regnes som en av tre keiserlige regalier. I tillegg til speilet (sannhet), så har man et sverd (tapperhet) og en juvel (velvilje).

Symbolikk

Den røde kjernen symboliserer en metallkjerne, kanskje jern, som brenner. Det kan altså være snakk om en hard kjerne. Det hvite utenfor kjernen er som en mykt silkeklede som er føyelig, men sterkt.

Kort oppsummert er symbolikken i logoen at medlemmer på Kodokan bør strebe etter å være myke utad og harde innad. Det vil si at de bør ha et sterkt og solid hjerte og god fysisk styrke, samtidig som de oppfører seg rolig og rettferdig mot andre.

Kilder

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

0:00
0:00