Heiho

Sist oppdatert 21.03.2023.

Japanske kampformer har lange tradisjoner. Samlebetegnelsen for slike kampformer er heiho (uttales også hyoho). Heiho oversettes vanligvis med “strategi”. Dette er egentlig en noe villedende oversettelse. Bokstavlig oversatt betyr heiho “lover og krigføring”.

I kampformene refererer heiho til de grunnleggende reglene som styrer forløpet til ulike konfrontasjoner, vold og lignende. Det blir sagt at det ikke er mulig mestre heiho uten samtidig å utvikle en moralsk og oppriktig tankegang.

“Ho” (eller “hou”) betyr lov, en naturlov eller et prinsipp som tillater handling. Å si at noe forutsetter tilstedeværelsen av en naturlov impliserer flere ting. Det impliserer at lovene som styrer slike handlinger eksisterer utenfor den menneskelige persepsjon. Disse naturlovene kan oppdages gjennom grundige studier.

Heiho er altså ikke strategi i den opprinnelige betydningen av ordet. Det handler mer om å forstå hvordan en hær eller en soldat vil handle i en gitt situasjon. Denne strategiske kunnskapen muliggjør riktige handlinger selv i ukjente situasjoner. Man kan bare handle korrekt dersom man er klar over hvilke naturlover som styrer det som skjer.

Heiho er ikke taktikk fordi det dreier seg om et sett med generelle prinsipp som fungerer som en guide på slagmarken. Heiho er ikke en håndfull triks, men det er en forståelse av de mest grunnleggende prinsippene som styrer menneskelig handling.

Siden dette har med de helt grunnleggende prinsippene å gjøre, kan man også forstå menneskelige handlinger på andre områder en krig ved hjelp av disse. Det sentrale elementet er jo mennesket, ikke selve arenaen. De som studerer heiho (og kampformer) studerer dermed menneskets natur og sosiale oppførsel. Heiho gir studentene en mulighet til å forstå sine omgivelser og dem selv. Kampformer i sin mest opprinnelige form er mye mer enn kun å slåss.

“Heiho wa heiho desu” minner oss om at å trene kampformer er en sosial form for samhandling, og at i denne sammenhengen fungerer en dojo som et slag mikrokosmos. Det vi lærer i en dojo er direkte overførbart til verden utenfor. I en dojo kan det til og med hende at vi ser ting tydeligere på grunn av klarheten kampsituasjoner tilbyr oss.

Judo gjør det mulig å lære om livet, konflikter, interaksjon og samfunnet genrelt. Judo hjelper oss å forstå oss selv og samfunnet vi lever i. Alt dette kan vi lære i trygge omgivelser i en dojo.

Kilder

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

0:00
0:00