JudoMania > > Framtidsvisjoner

Framtidsvisjoner

Sist oppdatert 21.03.2023.

Kort om denne teksten

Dette er et intervju med presidenten i IJF, Y. S. Park. Intervjuet ble først publisert i marsutgaven (1999) av magasinet Kindai Judo, og deretter ble det publisert på hjemmesiden til IJF. Intervjuet fant sted da Park besøkte Japan og holdt en pressekonferanse om framtidsvisjonene hans når det gjelder utviklingen av internasjonal judo. Nedenfor kan du lese et lite utdrag av det som kom fram på pressekonferansen.

Profesjonelle judoka

Medaljevinnerne i junior-VM mottar pengepremier, og i den anledning ønsket man at Park skulle uttale seg om hans syn på profesjonell judo. I tillegg vet vi at IJF planlegger IJF Super A-turneringer.

Y. S. Park svarte på dette spørsmålet at det i henhold til IJFs reglement er ok at utøverne får pengepremier i konkurranser. Det er likevel ikke planer om å legge til rette for profesjonell judo. Tidligere har IJF tilbudt stipender til medaljevinnere i internasjonale konkurranser (junior-VM 1996 og 1998). I framtiden er det kun medaljevinnere i junior-VM som vil få stipender. I forhold til de fire arrangementene IJF har ansvaret for (VM, junior-VM, OL og lag-VM) er det ikke mer å si.

Helt siden han Park ble valg som president i IJF har han vært en aktiv talsmann for å satse på judo for ungdom og juniorer. Han har gjort betydelige framskritt på dette området. Blant annet gjennom Judovision 2000 har Park vist vilje og evne til å fokusere på utviklingen av judo for juniorer. Dessuten har kommersialisering av judo vært sentralt under Parks regime.

IJF er i ferd med å utrede mulighetene for å danne såkalte Super A-turneringer etter mønster av blant annet golf og tennis. Man ønsker på denne måten å øke fokuseringen på judo i media, øke nivået på utøverne og muligens danne et rangeringssystem. Foreløpig har man planer om å velge ut for eksempel 12 av de A-turneringene man allerede har.

Et av problemene ifølge Park er at det ikke er så lett å gjøre slike turneringer attraktive for de beste utøverne. Et av tiltakene kan være å kreve deltakelse i disse stevnene for å kunne delta i OL, eller å gi pengepremier til vinnerne. Det største problemet for oss er at mange av verdens beste utøvere rett og slett ikke vil ha råd til å delta på en slik serie med for eksempel 12 stevner.

Økt tv-rating er viktig

President Park forklarer betydningen av fjernsyn slik:

I den senere tiden i flere idretter, for eksempel maraton i Japan, har tv-ratingen vært ekstremt god, og dermed har sponsormidler gitt tilstrekkelig med penger til arrangørene. Dette er et alternativ for å øke judoens popularitet, og dette er ikke nødvendigvis avhengig av at idretten har pengepremier eller profesjonelle utøvere. Uansett så er økt rating på ulike fjernsynskanaler nøkkelen til å øke judoens popularitet.

Under OL i Atlanta, USA i 1996 viste man ikke et eneste sekund judo på amerikansk fjernsyn. I Japan og Tyskland var judo den tredje mest viste idretten, og i Frankrike var judo nummer fire på ratingen under OL. Det viktigste for oss er at mange ser på judo på tv.

Y. S. Park

Konklusjonen er at judo må være tv-vennlig, mener Park. Et av tiltakene som har vært mest fokusert de senere årene har vært den blå judodrakten. Park sier at det er særlig under ne waza at den blå judogien er nyttig. I tillegg satser IJF mye på å utdanne dyktige dommere.

Kilde

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

Les mer her

0:00
0:00