JudoMania > > Ep. 66: Judoens 8 moralske verdier: Selvkontroll (jisei, 自制)

Judoens 8 moralske verdier: Selvkontroll (jisei, 自制)

Sist oppdatert 20.11.2023.

Det japanske ordet jisei (自制)  har to betydninger på japansk. Det første som dukker opp om man forsøker å søke på nettet er at ordet betyr «dikt om døden» eller «avskjedspoesi». Det er altså den som skal dø som skriver diktet selv.

Men dette er absolutt ikke den betydningen av ordet vi er ute etter når vi skal omtale en av kjerneverdiene i judo. Jisei kan nemlig også bety “selvkontroll” eller “selvbeherskelse” på japansk.

Ordet er satt sammen av tegene for 自 selv og 制 kontroll. Jisei brukes for eksempel i følgende setninger:

 • 彼は自制心が強い。Han har stor selvkontroll.
 • 自制力を失ってはいけない。Du må ikke miste selvbeherskelsen.
 • 自制のために瞑想する。Jeg mediterer for å øke min selvkontroll.

Judo og selvkontroll

Selvkontroll er en viktig egenskap for en judoutøver. Selvkontroll innebærer naturligvis å ha kontroll over impulser, følelser og handlinger, spesielt i stressende eller utfordrende situasjoner. Og slike situasjoner er det nok av i judo.

En judoutøver må ha selvkontroll for å kunne utføre teknikker riktig, og for å klare å holde seg rolig og fokusert i en konkurranse. Selvkontroll bidrar også til at man respekterer motstanderen og reglene som gjelder i konkurranser.

Jigoro Kano mente at judo er veien til, altså den beste måten å utvikle, en effektiv bruk av både fysisk og åndelig styrke. Han mente at judo ikke bare handler om å vinne over andre, men også om å overvinne seg selv.

Han oppfordret sine studenter til å drive med judo for å forbedre seg selv på alle områder i livet. Han mente at ved å utvikle selvkontroll gjennom judo, kunne man også bidra til harmoni og fred ellers i samfunnet også.

Filosofer om selvkontroll

Selvkontroll omtales som en viktig dyd i mange filosofiske tradisjoner.

(Jeg har lyst til å nevne at ordet «dyd», som vi har vært innom mange ganger i denne miniserien om verdigrunnlaget i judo, egentlig kun betyr «verdifull egenskap». Ordet stammer fra det norrøne «dygd» som betyr god egenskap eller trofasthet.)

I filosofien snakker man gjerne om selvkontroll som evnen til å styre sine impulser, følelser og handlinger i henhold til rasjonelle prinsipper og moralske verdier.

Den som er mester over seg selv, er større enn den som erobrer en by.

Platon

Platon mente av selvkontroll var en av de fire dydene som hele samfunnet besto av. Visdom, rettferdighet og mot var de tre andre.

Seneca var en romersk filosof, statsmann og dramatiker som levde i det første århundret etter vår tidsregning. Han er kjent for å være en av de fremste representantene for stoisk filosofi, som er en filosofisk retning som hevder at det viktigste i livet er å leve i harmoni med naturens lover og å være upåvirket av ytre omstendigheter.

Det er ikke fordi ting er vanskelige at vi ikke våger; det er fordi vi ikke våger at de er vanskelige.

Seneca

Det som hindrer oss fra å nå våre mål og idealer er ikke de objektive, faktiske hindringene, men heller vår egen frykt og mangel på selvkontroll. Selvkontroll hjelper det til å unngå sinne, grådighet, misunnelse og andre negative følelser.

Immanuel Kant var en tysk filosof som levde på 1700-tallet. Han er kjent for å være grunnleggeren av kritisk filosofi, som er en filosofisk retning som undersøker grensene og betingelsene for menneskelig fornuft.

Ifølge Kant handler en dyd om evnen til å «tvinge seg selv ifølge det indre moralske prinsipp». En dyd krever at man «mestrer seg selv» og er «herre over seg selv».

理性と情熱の調和は、人の成功に必要な要素だ
Harmoni mellom fornuft og lidenskap er en nødvendig ingrediens for å oppnå suksess.

Yukio Mishima

Positiv selvkontroll

Å utvise en viss form for selvkontroll har i beste fall mange positive følger. Det kan for eksempel være snakk om:

 • Bedre helse og velvære. Selvkontroll kan hjelpe en å ta sunne valg, som å spise riktig, trene regelmessig, unngå rusmidler og stress, og få nok søvn.
 • Bedre skole- og yrkesmessige prestasjoner. Selvkontroll kan bidra til at du fokuserer smart, kan man vel si. Det handler om å holde seg til mål, planlegge tidsbruk, prioritere oppgaver, motstå distraksjoner, og å overvinne utfordringer.
 • Bedre relasjoner. Selvkontroll kan hjelpe en med å regulere følelser, kommunisere effektivt, lytte aktivt, vise empati, og å løse konflikter.
 • Bedre selvoppfatning og selvtillit. Selvkontroll kan hjelpe en å utvikle sin identitet, selvbevissthet, selvrespekt, og selvverd.

理性と感覚の間には、壁があるわけではない。それは、二つの違う仕方であるだけだ
Det er ingen vegg mellom fornuft og sanser. Det er bare to forskjellige måter å gjøre ting på.

Japansk ordtak

Negativ selvkontroll

Å ha selvkontroll kan føre til en del bra ting, men det kan også ha noen negative konsekvenser – i alle fall hvis graden av selvkontroll overdrives. I så fall kan det føre til:

 • Økt stress og utmattelse. Selvkontroll krever mental innsats og viljestyrke, som kan tære på ens kognitive ressurser og energinivå. Hvis man utsetter seg for for mange krav eller fristelser som krever selvkontroll, kan man oppleve stress, tretthet, irritabilitet, og redusert ytelse . Dette kalles “ego depletion” eller “selvkontroll-utmattelse” på engelsk.
 • Redusert glede og tilfredshet. Selvkontroll kan innebære å ofre sine umiddelbare behov, ønsker eller interesser for å oppnå langsiktige mål, verdier eller normer. Hvis man gjør dette for ofte eller for lenge, kan man miste kontakten med sine egne følelser, preferanser og identitet. Man kan også føle seg skyldig, misfornøyd eller deprimert hvis man ikke klarer å nå sine mål eller oppfylle sine forventninger.

Nå er jeg på ingen måte psykolog, og disse positive og negative konsekvensene av selvkontroll har jeg funnet fram til ved å lese ulike artikler. Mye av dette handler også om sunn fornuft. Som det meste i livet,  er det derfor viktig å finne en balanse. I dette tilfellet handler det om balansen mellom selvkontroll og impulsivitet, rasjonalitet og emosjonalitet og mellom plikt og lyst.

理性は、人を幸せにすることができない。しかし、理性なしでは、人は不幸になる
Fornuft kan ikke gjøre mennesker lykkelige. Men uten fornuft blir mennesker ulykkelige.


Daisaku Ikeda

Selvkontroll i hverdagen

Hvordan funker dette da? Finnes det noen gode råd for deg som ønsker å fokusere på det med selvkontroll? Joda, og her er noen tips:

 • Fokuser på én viktig ting om gangen. Det er lett å miste fokus og bli distrahert når du gjør mange ting samtidig, som å jobbe med flere mål.
 • Tenk langsiktig. Planlegg gjerne baklengs. Start med målet for det du skal gjøre, og se for deg hvordan du må jobbe for å komme deg dit.
 • Unngå ting som fungerer som fristelser. For eksempel, hvis du prøver å spise sunnere, bør du unngå å ha usunn mat hjemme eller kjøre forbi et bakeri. Ikke akkurat rakettforskning, men det funker.
 • Lag planer og lister. Det er alltid lurt å ha en plan. Store oppgaver kan deles opp, og hvert trinn kan være et punkt på en sjekkliste.

Selvkontroll i kampsport

 • Trene regelmessig og disiplinert for å forbedre sine ferdigheter og kondisjon.
 • Følge reglene og etiketten i kampsporten, og respektere instruktøren, dommeren og motstanderen.
 • Holde seg rolig og fokusert under kampen, og ikke la seg påvirke av sinne, frykt eller frustrasjon.
 • Bruke kraft og teknikk på en effektiv og kontrollert måte, og ikke overdrive eller skade motstanderen unødvendig.
 • Akseptere resultatet av kampen med ydmykhet og verdighet, og lære av sine feil og suksesser.
 • Bruke kampsport kun som et middel til selvforsvar eller sport, og ikke som et verktøy for vold eller aggresjon.
 • Man kan vise risei ved å trene regelmessig og disiplinert, slik at man kan forbedre sine fysiske og mentale ferdigheter, samt utvikle sin karakter og ånd.
 • Man kan vise risei ved å respektere sin motstander og seg selv, slik at man kan unngå unødvendig vold, aggresjon eller arroganse, samt lære av sine feil og suksesser.
 • Man kan vise risei ved å tilpasse seg situasjonen og bruke de mest effektive teknikkene, slik at man kan utnytte sine styrker og overvinne sine svakheter, samt utnytte motstanderens feil og begrensninger.
 • Man kan vise risei ved å følge de etiske reglene og tradisjonene i sin kampform, slik at man kan ære sin lærer, sin skole og sin kultur, samt bidra til å bevare og videreføre kunnskapen og verdien av sin kampform.

Kilder

Bilder

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

Hva mener du? Skriv en kommentar her:

0:00
0:00