5 vanlige nybegynnerfeil i judo

Alle er nybegynnere en eller annen gang. Og en del av det å være nybegynner er å gjøre feil. Noen feil er nødvendige, rett og slett for å lære, mens andre feil kan du like gjerne unngå. Her er fem feil du ikke trenger å gjøre:

  1. Du sammenligner deg med de andre i gruppa. Alle har ulike forutsetninger for å trene. Noen er sterke, andre er tekniske, og atter andre har god utholdenhet. I tillegg til at man har ulikt utgangspunkt, er det også vanlig å ha ulik framgang på de forskjellige områdene. En kravsanalyse for judo inneholder mange ulike faktorer, og dermed er det mange ulike variabler å ha framgang i.
  2. Du bruker altfor mye styrke. Det er ikke så uvanlig å kompensere for manglende teknikk ved å bruke mye styrke. Prøv likevel å la være! Du vil sannsynligvis bli positivt overrasket over hvor mye enklere det blir å utføre teknikkene, og du vil bli mindre sliten (og dermed ha mer energi til å holde ut mot slutten av treningen). Styrke er selvsagt nødvendig i alle faser av judotreningen, men begrens deg litt.
  3. Du unngår å trene med folk som er mye større (eller mindre) enn deg. Frykten for å bli kastet hardt i bakken eller bli knust i bakkekamp gjør seg ofte gjeldende, særlig når utøvere som veier dobbelt så mye som deg spør om dere skal trene sammen. Ta sjansen likevel, for du kan lære mye teknikk av å trene med utøvere som er større enn deg selv. Det samme gjelder i det motsatte tilfellet også. Kutt ut (nesten) all bruk av styrke, og fokuser kun på teknikk.
  4. Du mister motet fordi framgangen ikke er så stor fra gang til gang. Judo er en teknisk idrett. Nå er jo de aller geste idretter tekniske, men ikke alle idretter stiller like store krav til teknikk fra første treningsøkt. Fallteknikk, kontrollteknikker, judokast og til og med hvordan man beveger seg skal læres. Alt skal skje på en bestemt måte.
  5. Du velger å høre mer på en trener enn en annen trener. Trenere fokuserer gjerne på litt ulike sider ved judo. Akkurat som utøvere, har trenere sine styrker og svakheter. Vær ydmyk og gjør så godt du kan, selv om en trener har en litt annen tilnærming til en teknikk eller øvelse enn det du er vant til. Det kan være spennende å gjøre teknikker på ulike måter, og det gir det et int grunnlag for å tilpasse teknikker og øvelser til deg selv og dine fysiske forutsetninger.

Sist oppdatert 20. juni 2020 av Arne Midtlund

Avatar

About Arne Midtlund