Mae-ukemi

Mae-ukemi, eller forlengs fallteknikk, er kanskje den mest spektakulære måten å falle på. Det gjelder spesielt forlengs rulle, for det finnes nemlig to måter å falle forlengs på: mae-mawari-ukemi (rulle) og mae-ukemi (fall uten rulle).

Mae ukemi – forlengs fallteknikk

Mae-mawari-ukemi

Den vanligste formen for mae-ukemi har nok skapt frustrasjoner for mange nybegynnere på judotreninger. Her er den meningen at du skal rulle framover over den ene armen, uten at hodet treffer bakken. Armen og ryggen formes som en halvsirkel, og når bena kommer i kontakt med underlaget velger du om du vil reise deg, eller om du vil slå av og bli liggende.

For judotreneren er det viktig å legge vekt på at hodet ikke skal treffe matta, og at rygg og arm skal krummes.

Fallteknikken kan trenes inn på mange måter. En vanlig metode er å bruke del-hel metoden. Man lærer altså hver del for seg, og til slutt setter man det hele sammen til en større helhet. Naturlige deler man kan trene på er: stupe kråke, rulle med krum rygg (både forover og bakover), slå av.

Efficient Judo, mae-mawari-ukemi

Det er vanlig at man starter innlæring av øvelsen med en knestående utgangsposisjon, men min erfaring er at nybegynnere da ofte ikke får nok fart til å fullføre en rulle. Utøveren forsøker å rulle over armen, ryggen og bena slik at kroppen formes som et hjul. Hodet til judoutøveren beskyttes ved at rullen skjer over skulderen. Det er altså ikke snakk om å rulle rett fram (stupe kråke). I stedet bør kroppen vinkles omtrent 45 grader i forhold til retningen man skal rulle.

Innlæring av mae-mawari-ukemi

I tråd med Newtons lover fordeles vekten over et så stort område som mulig, og utøveren forlenger tiden selve fallet varer. I praksis skjer dette ved å rulle (= lang tid).

Det er ikke mange ganger man har behov for en slik rulle i judosammenheng, men øvelsen bidrar til økt selvtillit gjennom økt kroppsbeherskelse. Det er også en nyttig øvelse når det gjelder romorientering. I enkelte offerkast kan faktisk forlengs rulle ha en judoteknisk nytteverdi også. Øvelsen er behagelig å utføre når du har lært den, og den kan ha praktisk nytte i selvforsvarssituasjoner blant annet fordi du kan bevege deg vekk fra en motstander ved å rulle.

Jeg demonstrerer forlengs fallteknikk over benk (i dojoen til NJJK, 18. mai 2011).

Og som en liten anekdote kan jeg fortelle at jeg har fått bruk for forlengs rulle på en sykkeltur. Da stupte jeg bokstavlig talt over sykkelstyret, utførte en forlengs rulle, og reiste med opp igjen – mer eller mindre uskadd.

Utsatte kroppsdeler kan avlastes ved at andre kroppsdeler treffer bakken først. Dessuten kan man “slå av”, og dermed får Newtons lov om at kraft er lik motkraft gyldighet.

Mae-ukemi

Nedenfor ser du en annen variant av forlengs fallteknikk. Denne måten å falle forlengs på brukes sjelden på en judotrening. Her lar man underarmene og håndflatene møte bakken (i stedet for ansiktet). Når man benytter denne formen for mae-ukemi, er det viktig at man forsøker å slå av i samme øyeblikk som man treffer underlaget.

Efficient Judo, mae-ukemi (brukes så å si aldri i judo)

Hold deg oppdatert med én e-post fra meg i måneden!

Jeg spammer ikke! Det kommer kun én e-post hver måned.

0:00
0:00