Hiza guruma

hiza guruma
Hiza guruma

Tegnet av Michael Hultström

Hiza Guruma er blant de 40 opprinnelige kastteknikkene som ble samlet og videreutviklet av Jigoro Kano. Kastet tilhører gruppen dai ikkyo. Hiza guruma er også inkludert i den nyeste listen med godkjente teknikker fra Kodokan, og den klassifiseres som en benteknikk, ashi waza.

I hiza guruma skjer det vanligvis et sterkt balansebrudd sidelengs eller på skrått forover. Dette trekket har et snev av rotasjon i seg, slik at tori roterer overkroppen i trekkretningen. Trekket/balansebruddet må være så sterkt at uke flytter foten fram for å opprettholde sin balanse. I det øyeblikk uke flytter foten framover, hindrer tori dette ved å løfte foten opp å blokkere ukes ben i knehøyde.

Bilder