Tawara-gaeshi

Tawara-gaeshi

Tawara-gaeshi (俵返) er blant de 40 opprinnelige kastteknikkene som ble samlet og videreutviklet av Jigoro Kano.