Judoteknikker

Sist oppdatert 30.01.2021 av Arne Midtlund

Judoteknikker (judo waza) deles gjerne inn i tre hovedgrupper, der kast- og kontrollteknikkene er de viktigste. I tillegg finnes det spark og slag i judo, men disse teknikkene brukes ikke på ordinære treninger eller i konkurranser. Og jeg vil gjerne legge til fallteknikker som den fjerde gruppen med grunnleggende teknikker i judo.

Det finnes over hundre ulike teknikker i judo. Hver eneste teknikk kan utføres på mange ulike måter avhengig av faktorer som størrelse, styrke, alder og erfaring på utøverne. Teknikkene kan utføres både til høyre og venstre, i kombinasjon med hverandre, eller de kan settes inn som et forsvar mot motstanderens angrep.

Teknikkene deles inn eller klassifiseres på mange ulike måter. Kodokan og IJF må vel kunne sies å være de to mest gyldige kildene til informasjon om judoteknikker. Dersom IJF ikke aksepterer en teknikk kan den ikke brukes i konkurranse. De siste årene har det vært flere justeringer av reglementet, enkelte mener for mange, når det gjelder hva som kreves for at en teknikk skal kunne gi poeng i konkurranse.

Kastteknikker (nage waza)

Kastteknikkene er blant de mest spektakulære teknikkene i judo. Man kan si mye om hva som må til for å utføre et kast, men her fokuserer jeg stort sett på historien bak kastet og den helt grunnleggende utførelsen av kastet.

I tillegg til de offisielle judokastene, har jeg forsøkt å finne litt informasjon om teknikker som nå er fjernet fra listene over godkjente konkurranseteknikker. Nage waza kan deles inn på mange måter. Som regel deler man kastene inn i fire (fem) hovedgrupper:

 • Te waza (armteknikker)
 • Koshi waza (hofteteknikker)
 • Ashi waza (benteknikker)
 • Mae sutemi waza (offerteknikker bakover)
 • Yoko sutemi waza (offerteknikker til siden)

Andre deler teknikkene inn i kun to hovedgrupper: tachi waza (stående teknikker) og sutemi waza (offerteknikker). I tillegg har vi den tradisjonelle inndelingen fra 1895 der Jigoro Kano og de andre trenerne på Kodokan delte inn teknikkene i fem grupper à 8 teknikker. Denne inndelingen kalles gokyo no waza.

Te waza (armteknikker)

Armkastene utføres med spesielt fokus på hender, armer og skuldre. Det kan til og med være teknikker i denne gruppen der eneste kontakt mellom tori og uke er selve grepet. I denne gruppen finner man flere av de mest spektakulære og populære kastteknikkene.

 • Ippon seoi nage – ettpunkts skulderkast
 • Kata guruma – skulderhjul (brannmannsløft/-kast)
 • Kibisu gaeshi – hælfeiing
 • Ko uchi gaeshi – motkast til kouchi gari
 • Kuchiki taoshi – fallende trestamme
 • Morote gari – tohånds feiing
 • Obi otoshi – beltefall
 • Obi tori gaeshi – beltegripende kast
 • Seoi nage – skulderkast
 • Seoi otoshi – fallende skulder
 • Sukui nage – benløft
 • Sumi otoshi – hjørnefall
 • Tai otoshi – kroppsfall
 • Uchi mata sukashi – motkast til uchi mata
 • Uki otoshi – flytende fall
 • Yama arashi – fjellstorm

Koshi waza (hofteteknikker)

Hofter og midjen utgjør det sentrale elementet i alle hoftekast. Som regel er det viktig å senke tyngdepunktet sitt under ukes, og som regel utføres disse teknikkene framover (sett fra ukes ståsted).

 • Daki age – høyt løft
 • Hane goshi – fotfeiende hoftekast
 • Harai goshi – knefeiende hoftekast
 • Koshi guruma – hoftehjul
 • O goshi – stort hoftekast
 • Sode tsurikomi goshi – løfte-trekk hoftekast med grep i ermet
 • Tsuri goshi – løftende hoftekast
 • Tsurikomi goshi – løfte-trekk hoftekast
 • Uki goshi – lite hoftekast
 • Ushiro goshi – hoftekast bakover
 • Utsuri goshi – dobbel hoftekontra

Ashi waza (benteknikker)

Mange fryktet judoutøvere i Japan i gamle dager fordi de hadde så mange benteknikker i sitt pensum. Ashi waza krever perfekt timing og god bevegelse på motstanderen. Fordelen med disse teknikkene er at man enkelt kan kaste en langt større motstander, og ulempen er at det kan ta lang tid å lære seg å utføre ashi waza skikkelig.

judoteknikk
 • Ashi guruma – hjul rundt ben
 • De ashi barai – forfølgende feiing
 • Hane goshi gaeshi
 • Harai goshi gaeshi
 • Harai tsurikomi ashi – fotfeiing med løftetrekk
 • Hiza guruma – hjul rundt kne
 • Ko soto gake – liten utvendig krok
 • Ko soto gari – liten utvendig meiing
 • Ko uchi gari – liten innvendig meiing
 • O guruma – stort hjul
 • Okuri ashi barai – forfølgende fotfeiing
 • O soto gari – stor utvendig meiing
 • O soto gaeshi – motkast for stor utvendig meiing
 • O soto guruma – stort utvendig hjul
 • O soto otoshi – stort utvendig fall
 • O uchi gaeshi – stort innvendig hjul
 • O uchi gari – stor innvendig meiing
 • Sasae tsurikomi ashi – blokkere fremkommende fot
 • Tsubame gaeshi
 • Uchi mata – innvendig hoftefeiing
 • Uchi mata gaeshi

Sutemi waza (offerteknikker)

I judo finnes det flere teknikker der du ofrer din stående posisjon i den hensikt å tilføre kraft og balansebrudd slik at du får kastet uke. Slike teknikker kalles sutemi waza. Noen av disse utføres slik at uke faller sidelengs (yoko sutemi waza) og andre teknikker gjør at uke faller forover (mae sutemi waza).

Mae sutemi waza

 • Hikikomi gaeshi
 • Sumi gaeshi – hjørnekast
 • Tani otoshi – dalfall
 • Tawara gaeshi
 • Tomoe nage – sirkelkast
 • Uchi makikomi
 • Uchimata makikomi
 • Ura nage – fall bakover

Yoko sutemi waza

 • Daki sutemi – løft og fall bakover
 • Daki wakare – høyt løft og deling
 • Hane makikomi
 • Harai makikomi
 • Kani basami – bensaks
 • Kawazu gake – hekting av et ben
 • Ko uchi makikomi
 • O soto makikomi
 • Soto makikomi
 • Uki waza – flytende fall
 • Yoko gake – sidelengs krok
 • Yoko guruma – hjul til siden
 • Yoko otoshi – sidefall
 • Yoko wakare – sidedeling

Kontrollteknikker (katame waza)

Ved hjelp av disse teknikkene kan du kontrollere og/eller uskadeliggjøre en motstander. Holdegrep, armbend og kvelinger er kanskje ikke like spektakulære teknikker som judokastene, men de er minst like viktige for en judoka. Katame waza deles ofte inn i tre grupper:

 • Osaekomi waza (holdegrep)
 • Shime waza (kvelinger)
 • Kansetsu waza (armbind)

Det er de samme grunnleggende prinsippene som gjelder i katame waza som i nage waza, men de aller fleste vil nok merke at bakketeknikkene er noe mer styrkekrevende enn de stående teknikkene.

Osaekomi waza (holdegrep)

Disse teknikkene har til hensikt å hjelpe deg med å kontrollere en motstander som ligger på rygg. I tillegg til å lære det faktiske holdegrepet, er det også viktig at man lærer hvordan man kan komme seg i en posisjon der det blir mulig å feste et holdegrep.

«Kesa» og «kami shiho» er de eneste teknikkene som har godkjente variasjoner (kuzure). Tidligere hadde yoko shiho gatame og tate shiho gatame også kuzure-versjoner. Kodokan bruker også det formelle navnet kuzure kesa gatame i stedet for de mer vanlige betegnelsene makura kesa gatame og ushiro kesa gatame.

 • Kuzure-kesa-gatame
 • Kata-gatame
 • Kami-shiho-gatame
 • Kuzure-kami-shiho-gatame
 • Yoko-shiho-gatame
 • Tate-shiho-gatame
 • Kesa-gatame/Hon-kesa-gatame

Shime waza (kvedinger)

Kvelinger eller stranguleringsteknikker er blant de teknikkene som krever mest nøyaktig jobbing med alle de små tekniske detaljene. Her gjelder det ikke å bruke rå styrke, men heller å jobbe målrettet og konsentrert. All trening med shime waza må skje under oppsyn av en erfaren trener. Det er dessuten viktig at både tori og uke samarbeider godt slik at man kan slippe opp teknikken tidsnok.

 • Nami-juji-jime
 • Gyaku-juji-jime
 • Kata-juji-jime
 • Hadaka-jime
 • Okuri-eri-jime
 • Kata-ha-jime
 • Do-jime (ikke tillatt i konkurranse)
 • Sode-guruma-jime
 • Kata-te-jime
 • Ryo-te-jime
 • Tsukkomi-jime
 • Sankaku-jime

Kansetsu waza (armbend)

Kodokan bruker de formelle navnene med «ude hishigi» som prefiks i stedet for å forkorte navnene slik det er vanlig å gjøre i norske dojo-er. I begynnelsen var det tillatt med bend på alle ledd, men dette har etter hvert blitt redusert, slik at i våre dager er det kun bend på albuen som kan brukes i shiai og randori.

 • Ude-garami
 • Ude-hishigi-juji-gatame
 • Ude-hishigi-ude-gatame
 • Ude-hishigi-hiza-gatame
 • Ude-hishigi-waki-gatame
 • Ude-hishigi-hara-gatame
 • Ude-hishigi-ashi-gatame
 • Ude-hishigi-te-gatame
 • Ude-hishigi-sankaku-gatame
 • Ashi-garami (ikke tillatt i konkurranse)

Om Arne Midtlund

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.