Grunnleggende bevegelser

Home / Trening / Grunnleggende bevegelser

I judo er man avhengig av å forstå en del prinsipper som har med bevegelse og balansebrudd å gjøre for å kunne utføre de aller fleste teknikkene. De aller fleste prinsippene tar utgangspunkt i helt grunnleggende fysiske lover, og det meste handler om å bevege seg selv eller motstanderen på den mest effektive måten. I denne artikkelen skal jeg se på de aller mest vanlige begrepene i judo. Jeg har lagt vekt på å gjøre forklaringene så enkle som mulig uten at det skal gå utover den dypere meningen – i den grad det er en dypere mening.

Shizen hontai

Shizen hontai

Shizen hontai

I judo er det ikke noen fancy utgangsposisjoner, man prøver ikke å gjøre noe annet enn å stå oppreist med god balanse. Utgangsposisjonen for de aller fleste teknikker og øvelser i judo er shizen hontai. I denne posisjonen står man oppreist med en liten knekk i knærne, føttene skal ha omtrent en skulderbreddes avstand, og armene henger avslappet ned langs kroppen. Føttene peker litt utover slik at vekten fordeler seg jevnt.

Selv om shizen hontai er en enkel posisjon, så betyr ikke det at den ikke er viktig. Shizen hontai vektlegges i så å si all judolitteratur, og de aller fleste judomestere opp gjennom tidene siteres ofte på at nettopp denne måten å stå på er helt sentral i judo.

Jigo hontai

Dette er en defensiv utgangsposisjon som ligner veldig på shizen hontai. Men tyngdepunktet skal senkes ved å bøye knærne litt, og tærne skal peke litt mer utover. Bortsett fra dette er det ingen endring i kroppens posisjon.

Tsugi ashi

I judo går man på en bestemt måte. Vanligvis er det jo slik at folk går ved å la føttene passere hverandre, i alle fall når man går framover eller bakover. Judoka lærer å gå ved å la hele kroppen bevege seg samtidig slik at kroppen er i balanse. Føttene krysser aldri hverandre, kommer sjelden i nærheten av hverandre, og skal i all hovedsak være plassert minst 10-15 cm fra hverandre. Forflytninger skjer ved at fot følger fot, det vil si at man hele tiden lar en fot lede an. I tillegg er det viktig å holde hoftepartiet omtrent i samme høyde og plassert slik at tyngdepunktet (loddlinjen) er omtrent midt mellom føttene til enhver tid.

Tai sabaki

Tai sabaki handler også om å bevege føttene (ashi sabaki), armene (te sabaki) og resten av kroppen i en sirkulær bevegelse. Denne bevegelsen er både offensiv og defensiv. Man kan altså unnvike et angrep samtidig som man kommer i en gunstig posisjon for å utføre sin egen teknikk.

Flere kilder oppgir at man kan forstå begrepet tai sabaki på to måter – enten i vid forstand der det har med alle bevegelser å gjøre eller avgrenset til selve inngangen til en teknikk, plasseringen av kroppen. I vid forstand vil for eksempel tsugi ashi tilhøre begrepet tai sabaki. Jeg vil for å gjøre det enkelt la tai sabaki her handle om selve posisjoneringen, den sirkulære bevegelsen, inn i et gunstig utgangspunkt for et judokast.

Dersom du skal utføre en teknikk til høyre, for eksempel seoi nage, starter du med å plassere høyre fot foran ukes høyre fot. Pass på at du ikke tråkker helt ned fordi du snart skal pivotere på tåballen omtrent 90 grader. Deretter svinger du venstre fot i en fin bue slik at du ender opp i samme retning som uke. Føttene dine er i utgangspunktet plassert omtrent like bredt som ukes, men dette er avhengig av flere faktorer.

Siden tai sabaki dreier seg om mer enn kun å flytte føttene, kan det være greit å minne om at tori til enhver tid bør være i balanse. Det betyr i praksis at tori må legge vekt på å holde passe avstand mellom føttene, holde ryggen relativt rett (oppreist), og hodet må også være plassert omtrent i linje rett over hofter og kroppens loddlinje (tyngdepunktet). Det er viktig å øve mye på disse bevegelsene slik at man kan utføre dem med et ganske høyt tempo uten å miste balansen.

Kuzushi

Kuzushi eller balansebruddet utføres så å si alltid i sammenheng med selve inngangen til kastet (tai sabaki). Selve balansebruddet kalles kuzushi, altså det at uke mister kontroll over egen balanse og posisjon. Uke havner i en posisjon der balansen ikke kan gjenvinnes før det er for sent. Det er viktig å bruke hele kroppen din når du skal bryte ukes balanse, ikke bare armene.

Ukes balanse kan brytes i åtte ulike retninger, rett framover, rett bakover, til hver side, og til hvert hjørne (for eksempel på skrått bakover mot høyre).

Tsukuri

Balansen til uke kan brytes på flere måter og i flere retninger. Som regel er ulike finter involvert, de kan være trekk med armene, kroppsfinter, kombinasjoner av ulike teknikker og så videre. Dette kalles tsukuri. Det er altså tsukuri som fører til kuzushi – tori arbeid på uke fører til at uke mister kontrollen.

Maai

Maai er den avstanden, vinkelen, rytmen en utøver trenger for å kunne utføre sin teknikk på motstanderen. I judo handler det ofte om å skape et rom mellom deg og uke slik at du kan utføre de nødvendige tekniske bevegelser før selve kastet eller kontrollteknikken utføres.

Kake

Dette er selve utførelsen av teknikken, den siste delen av arbeidet tori utfører på uke.

Kilder: Judo Basics, s. 31-32 (Harrington), Judo Training Methods, s. 311 (Ishikawa og Draeger)

Related Posts