Brutale judotrenere i det japanske skolesystemet

Home / Samfunn og kultur / Brutale judotrenere i det japanske skolesystemet

Judo og skole hører sammen – det liker i alle fall jeg å tenke. Men etter å ha lest litt om hvordan judo praktiseres i det japanske skolesystemet kan man jo begynne å lure. Det japanske skolesystemet bruker brutale og inkompetente judotrenere. I løpet av 2010 døde seks barn, de to yngste var bare 6 år gamle, som følge av skader påført dem på judotreninger.

I perioden mellom 1983 og 2009 døde 108 ungdommer (12-18 år) i Japan som følge av skader på judotrening i det japanske skolesystemet. Dette er betydelig (mellom fire og fem ganger) høyere enn basketball som var nummer to på listen. Det er også verdt å understreke at dette tallet kun handler om ungdom som har omkommet som følge av organisert trening på skoler. Dersom man tar med ordinær trening i vanlige judoklubber i Japan, regner Japan Judo Accident Victims Association (JJAVA) med et høyere tall. Dessuten vil antall hardt skadde komme i tillegg.

Jeg har tidligere skrevet om skadefrekvensen i judo, og at man kan være utsatt for skader i kampformer som taekwondo og aikido. Men opplysningene som den senere tiden har kommet fra skoler i Japan er mildt sagt overraskende. Jeg vil gjerne få understreke at tilsvarende saker aldri har funnet sted i Norge.

Norges Judoforbund påpeker at det i Norge ikke har vært noen dødsfall som følge av judoaktivitet i sportens 50-årige historie i landet.

Det engelsk judoforbundet uttaler til The Japan Times:

To our knowledge, there have been no deaths or serious brain injuries in judo in the BJA.

Det er heller ikke rapportert om lignende tilfeller i USA eller i Frankrike som er det landet i Europa med aller flest registrerte judoka. Dette kan tyde på at årsakene er en betydelig kulturforskjell når det gjelder trenerrolle, utdanning og holdninger til barn og unge.

I Japan er det planer om å gjøre kampformer obligatorisk i grunnskolen fra og med 2012. I den sammenheng er det svært bekymringsfullt at lite gjøres fra myndighetenes side for å etterforske disse dødsfallene. Mange foreldre har meldt om svært lite samarbeidsvilje hos skolene der dødsfall har funnet sted.

Jeg har lest noen av skademeldingene og de opprører meg kraftig. De fleste tilfellene er hinsides enhver fornuft, trenerne har vært vanvittig brutale, og de burde vært straffet svært hardt. I stedet kan man lese at sak etter sak blir henlagt.

Det japanske judoforbundet (All Japan Judo Federation) har ennå ikke uttalt seg om denne problematikken. Men i det som mange oppfatter som det åndelige senteret for judo, Kodokan, uttaler lederen for utdanningsavdelingen, Mikihiro Mukai at slike hendelser må det jobbes hardt for å unngå skal skje i fremtiden.

Les også Japanbloggen om forskjeller mellom å trene i en norsk og en japansk judoklubb.

Kilder: Japan Judo Accident Victims Association (JJAVA), A list of all cases on the deaths during the judo classes and activities conducted under the supervision of schools in Japan (1983 to 2009), A list of Recent Accidents Related to Judo in Japa- Reports by Parents of Victims, The Japan Times

Related Posts