Last woman standing

Home / Samfunn og kultur / Last woman standing

På NRK3 kan du se en BBC-produsert serie i seks deler som heter Last Woman Standing. Serien går på torsdager (reprise på lørdager). I serien følger vi fem godt trente vestlige kvinner som oppsøker ulike kulturer og deltar i ulike former for styrkeprøver. Serien er lagd etter samme mønster som Fight Quest.

https://youtube.com/watch?v=NcfYTBqIq88%3Frel%3D0

Mer informasjon finner du på Facebook-siden og her.

Related Posts