Knøttejudo

Home / Trening / Knøttejudo

Sønnen min og jeg har gjennomført et kurs i knøttejudo hos NJJK. Hver økt var på omtrent 45 minutter. NJJK beskriver selv knøttejudo som et aktivitetstilbud for barn i alderen 3-6 år.


[frame src=”https://judomania.no/wp-content/uploads/k-judo02.jpg” width=”200″ height=”266″ lightbox=”on” title=”Knøttejudo” align=”right” ]Kurset består av enkle turnøvelser, lek, sang og noen få judoøvelser. Øvelsene tar sikte på å utvikle barnas grovmotorikk, konsentrasjonsevne og samhandling med andre barn. Hver enkelt økt er relativt lik den foregående, og dette bidrar selvsagt til en stadig økende grad av mestrings- og trygghetsfølelse.

Det er også verdt å merke seg at man legger vekt på aktiv tilstedeværelse og deltagelse fra foreldrene. Dermed blir dette er flott arena for kontakt og positive opplevelser mellom voksne og barn. For meg er kanskje det mest positive med kurset den fine kontakten jeg får med sønnen min.

I tillegg avsluttes hver økt med litt frukt, noe min sønn synes er helt fantasktisk.

Related Posts