Yoko ukemi

Home / Trening / Teknikk / Yoko ukemi

Yoko ukemi eller sidelengs fallteknikk er den mest brukte fallteknikken i judo. Det er på denne måten man stort sett faller uansett hvilket kast tori utfører. Grunnen til det er at tori som regel vil holde i den ene armen din etter å ha kastet deg. På den måten kan tori bidra til å dempe fallet ditt samtidig som kastet utføres med god kontroll.

Hvis man først har lært ushiro ukemi, så vil ikke overgangen være så stor til yoko ukemi. For judotreneren er det også i denne teknikken viktig å legge vekt på at hodet ikke skal treffe matta, og at man bør slå av ganske nærme kroppen.

Fallteknikken kan trenes inn på mange måter. En vanlig metode er å bruke del-hel metoden. Man lærer altså hver del for seg, og til slutt setter man det hele sammen til en større helhet. Naturlige deler man kan trene på er: sette seg på huk, krysse bena foran seg mens man sitter på huk, krysse bena foran seg samtidig som man setter seg på huk, slå av.

I den neste fasen finnes det flere øvelser man kan bruke:

  • Stå parvis front mot front, hold hverandre i hendene, kryss benet for det andre, sett dere på huk, rull over til siden.
  • La en utøver kaste deg rolig med stort hoftekast. Pass på at du lander i riktig posisjon før du reiser deg igjen.
  • Sidelengs fallteknikk i strøm over matta (fordi repetisjon er helt sentralt for ferdigheter i ukemi).
Related Posts