Randori

Home / Trening / Randori

Randori er en vanlig treningsform i judo. Metoden kan nesten sammenlignes med sparring i boksing. Under randori har man to (eller flere) utøvere som forsøker å utføre teknikker på hverandre i en situasjon som er ganske lik en virkelig kamp.

Den moderne treningsformen randori er utviklet fra en treningsform som kalles nokoi ai. Metoden gikk ut på at en utøver forsøkte en teknikk. Dersom angrepet var svakt eller dårlig teknisk, skulle den andre utøveren forsøke en kontring. Dersom denne var for svak, skiftet initiativet, og slik fortsatte man.

Randori har enda eldre røtter en treningsformen nokoi ai. Studentene på Dan Zan Ryu øvde på jujutsu-teknikker ved hjelp en fri treningsform som de kalte for mohojiai. Mohojiai var en svært åpen og fri form for trening, og for å unngå skader valgte man ofte en begrenset versjon av denne treningsformen – randori. Gjennom randori-treningen unngikk man skadene og man kunne også trene på bestemte elementer i kampformen.

Jigoro Kano sa ofte at randori er alt som ikke er kata. Så når han mente at 80 % av all aktivtet skulle være randori er det viktig å ta dette forholdet i betraktning. Han refererte til den opprinnelige betydningen av “ran” som betyr kaos, uorden, mangle streng form, krig. “Dori” betyr det samme som tori. Tori er vanskelig å oversette direkte, men detyr noe i nærheten av å ta tak i. Den videre forståelsen av begrepet innebærer at det kan bety å holde tak i, å klare/makte, å oppfordre, å komme til saken eller lignende.

Randori kan utøves på mange ulike måter. Nedenfor ser du noen metoder som jeg har benyttet på judotreninger:

 • Uten styrke (yako soku geiko)
 • Uten kast (uchi komi)
 • Mykt uten motkast
 • Mykt med motkast
 • Uten favoritteknikker (tokui-waza)
 • “Gjør ditt – gjør datt”-randori
 • Koka-randori (Yoko-randori osv.)
 • Bare 1 teknikk er lov
 • Teknikk-randori (hoftekast, armkast osv.)
 • Japansk randori (ny partner hvert minutt)
 • Grepsrandori (kumi kata)
 • “Mattekant”-randori
 • Kun favorittgrep
 • Enhånds-randori
 • Kumi kata koka randori
 • Utholdenhets-randori
 • Maksimum 5 sekunder mellom angrep
 • Musikk-randori
 • Koka-randori (Yoko-randori osv.)

Randori har alltid vært en viktig treningsmetode i judo, og mange trenere har gitt gode råd om hvordan man kan få best utbytte av denne treningen. Her kan du lese hva noen av de mest legendariske judopersonlighetene har sagt om randori:

Lær deg hvordan du skal utføre en teknikk. Dersom du kaster ved hjelp av styrke alene, gjør du det galt. Det er ikke slik man skal vinne i judo. En judoka skal vinne på grunn av sin overlegne teknikk. Forsøk å skaffe deg et moment (hazumi) i stedet for kraft (ikioi). Hazumi betyr dyktighet; ikioi betyr styrke.Yamashita Yoshitsugu
Yamashita Yoshitsugu10. dan
Tren først og fremst på angrep! Etterhvert vil du oppdage at forsvar og angrep går hånd i hånd. Du vil ikke forbedre deg ved å trene forsvar først.Yamashita Yoshitsugu
Yamashita Yoshitsugu10. dan
Tren på kastene ved å bevege deg fritt i alle retninger. Ikke bruk stive armer eller len deg til en side.Yamashita Yoshitsugu
Yamashita Yoshitsugu10. dan
Jigoro Kano fortalte meg under en treningsøkt at meningen med randori er å trene bevisstheten. Han sa at teknikk og tanke er som innsiden og utsiden av en hånd; de er to sider av samme sak.Yamashita Yoshitsugu
Yamashita Yoshitsugu10. dan
Tanke/ånd og teknikk må komme sammen i seiken setsutan (en kort, intenst øyeblikk). Tanke og teknikk er som flint og stål: dersom de forenes sakte, oppstår det ingen gnist.Hidekazu Nagaoka
Hidekazu Nagaoka10. dan
Når man trener randori er det viktig å tenke på prinsippet happo akehanashi. Det betyr å la døren stå åpen i alle retninger. Man må la motstanderen bruke hvilket som helst grep. Hittil har dette alltid fungert for meg, og jeg har lært å møte alle mulige grep.Nakano Shogo
Nakano Shogo9. dan

Kilde: Randori, SSK-Randori, Kiai Echo – Randori

Related Posts