Strategidokument

Home / Samfunn og kultur / Strategidokument

Styret i Norges Judoforbund har lagd et strategidokument som utgangspunkt for arbeidet med en langtidsplan for NJF. Nå skal dette dokumentet ut på en bred høringsrunde, og dette er din sjanse til å påvirke hvordan NJF skal satse i årene som kommer.

Slike treårsplaner er gode styringsdokumenter dersom hele organisasjonen er kjent med dem, og det er derfor viktig at man tar seg bryet med å lese de omtrent 20 sidene som denne blekka består av.

Denne utgaven av strategidokumentet gjelder fram til versjon 2 blir vedtatt i 2009. Ifølge NJFs nettsider skal følgende prosess finne sted:

  • Det skal trykkes en utgave som sendes alle klubber.
  • Dokumentet skal ligge tilgjengelig på judo.no.
  • Markedsføres gjennom en nyhetsartikkel på judo.no.
  • Ytterligere markedsføring i alle naturlige sammenhenger.

Penger og budsjett

Dokumentet er viktig å lese fordi det er på bakgrunn av det som står her at pengene til ulike tiltak og formål fordeles. Så når styret i NJF reviderer teksten i løpet av første halvdel av 2009, så er det lurt å ha kommet med dine kommentarer og synspunkter. Snakk med ledelsen i klubben din om hvordan dere kan jobbe med dokumentet. Fristen for innspill er satt til 31. desember 2008.

Related Posts